Редакційний штат

Головний редактор
проф. В. О. Туманський (Запоріжжя)

Заступник головного редактора
проф. М. Ю. Колесник (Запоріжжя)

Відповідальний секретар
проф. С. В. Павлов (Запоріжжя)

Редколегія

проф. А. В. Абрамов (Запоріжжя)
проф. С. І. Воротинцев (Запоріжжя)
проф. О. В. Ганчева (Запоріжжя)
проф. С. Г. Гичка (Київ)
проф. А. І. Гоженко (Одеса)
проф. О. А. Григор’єва (Запоріжжя)
проф. І. С. Давиденко (Чернівці)
проф. О. О. Дядик (Київ)
проф. М. Єлень (Вроцлав, Польша)
проф. С. М. Завгородній (Запоріжжя)
чл.-кор. НАМН України, проф. Т. Д. Задорожна (Київ)
проф. К. Д. Захаровскі (Франкфурт, ФРН)
академік НАМН, чл.-кор. НАН України, проф. Д. Д. Зербіно (Львів)
проф. А. В. Клименко (Запоріжжя)
проф. С. М. Коваль (Харків)
проф. Д. Контоґеорґос (Афіни, Греція)

проф. Д.А.Лашкул (Запоріжжя)
проф. Г. О. Леженко (Запоріжжя)
д.м.н. О. М. Міщенко (Запоріжжя)
проф. Н. С. Михайловська (Запоріжжя)
проф. Ю. О. Поспішіль (Львів)
академік НАМН, чл.-кор. НАН України, проф. О. Г. Резніков (Київ)
проф. Д. Г. Рекалов (Запоріжжя)
академік НАМН, чл.-кор. НАН України, проф. A. M. Романенко (Київ)
проф. А. М. Романюк (Суми)
чл.-кор. НАН України, проф. Г. Г. Скібо (Київ)
проф. І. В. Сорокіна (Харків)
проф. С. І. Тертишний (Запоріжжя)

д.мед.н. М.А. Шишкін (Запоріжжя)
проф. І. С. Шпонька (Дніпро)