Редакція

Головний редактор

  1. V. A. Tumanskiy, Україна

Заступник головного редактора

  1. prof. A. V. Abramov, Україна

Відповідальний секретар

  1. Сергій Ігорович Тертишний, Запорізький державний медичний університет