Особливості оцінювання геометрії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію

Автор(и)

  • V. V. Syvolap Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • Ye. V. Novikov Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • V. A. Lysenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • A. O. Bogun Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2017.3.118306

Ключові слова:

ехокардіографія, гіпертонічна хвороба, ремоделювання лівого шлуночка

Анотація

Мета роботи – порівняти вплив способів розрахунку ММЛШ за Penn Convention та ASE на розподіл типів геометрії лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, з’ясувати додаткові ехографічні критерії, що дадуть можливість нівелювати розбіжності оцінювання типів геометрії.

Матеріали та методи.  До дослідження залучили 100 хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ступеня, ІІ стадії, віком від 18 до 79 років (середній вік – 54,71 ± 13,93 року, 44 % чоловіків). Ехокардіографія виконувалась на апараті Esaote MyLab Seven (Італія) за загальноприйнятими правилами. Розподіл за типами геометрії лівого шлуночка здійснили згідно з рекомендаціями з кількісного оцінювання структури та функції лівого шлуночка. При нормальному ІММЛШ основними типами геометрії були: нормальна геометрія та концентричне ремоделювання; при підвищеному – концентрична та ексцентрична ГЛШ. Додатково всім хворим проводили в імпульсно-хвильовому та постійно-хвильовому режимі доплерографію трансклапанних потоків і визначали швидкості руху фіброзних кілець мітрального та трикуспідального клапанів.

Статистичне опрацювання матеріалу здійснювали з застосуванням пакета програм Statistica 6.0 (StatSoft, Tulsa, OK, США) та Analyse-it for Microsoft Excel 4.80.1 (Analyse-it Software, Ltd.). Використовували t-критерій Стьюдента, критерії Манна–Уітні, Краскала–Уолліса, χ2. ROC-аналіз застосовували для визначення критичних значень (cut-off value) кількісних показників. Вірогідність відмінностей вважали на рівні р < 0,05.

Результати. При використанні формули ASE нормальна геометрія лівого шлуночка визначалась вірогідно частіше (43 % проти 26 %, р = 0,0122), ніж при розрахунку за формулою Penn Convention. Концентричне ремоделювання також вірогідно переважало при підрахунку за методом ASE (13 % проти 5 %, р = 0,0495). При підрахунку за методом Penn Convention кількість випадків ексцентричної гіпертрофії була вірогідно більшою (44 % проти 27 %, р = 0,0128), ніж при застосуванні формули ASE.

Використання додаткового ехографічного критерію – швидкості раннього руху медіального фіброзного кільця МК < 8 см/с дає можливість отримати однаковий відсотковий поділ хворих на ГХ за типами геометрії ЛШ незалежно від використаної формули підрахунку ММЛШ (ASE або Penn Convention).

Висновки. Формула розрахунку ІММЛШ Penn Convention переоцінює ступінь патологічних змін міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію переважно внаслідок збільшення питомої ваги випадків ексцентричної гіпертрофії, тоді як формула розрахунку ІММЛШ за ASE збільшує кількість хворих на ГХ із нормальною геометрією ЛШ. Виявлено зворотний кореляційний зв`язок між масою міокарда ЛШ і швидкістю раннього руху медіального фіброзного кільця МК (r = -0,29; p = 0,004). Врахування додаткового критерію швидкості раннього руху медіального фіброзного кільця Еа мед. < 8 см/с повністю нівелює похибку при розподілі типів геометрії, що виникає при використанні тільки двох критеріїв – ВТС та індексу ММЛШ, що розрахована за будь-якою формулою (ASE або Penn Convention). 

Посилання

Levy, D., Garrison, R. J., Savage, D. D., Kannel, W. B., & Castelli, W. P. (1990). Prognostic implications of echocardiographically determined left ventricular mass in the Framingham Heart Study. N Engl J Med, 322(22), 1561–1576. doi: 10.1056/NEJM199005313222203.

Schillaci, G., Verdecchia, P., Porcellati, C., Cuccurullo, O., Cosco, C., & Perticone, F. (2000). Continuous relation between left ventricular mass and cardiovascular risk in essential hypertension. Hypertension, 35(2), 580–586.

Devereux, R. B., & Roman, M. J. (1995). Evaluation of cardiac and vascular structure by echocardiography and other noninvasive techniques. Hypertension: pathophysiolog, diagnosis, treatment. J.H. Laragh, B.M. Brenner (Editors.). New York.

Gottdiener, J. S., Bednarz, J., Devereux, R., Gardin, J., Klein, A., Manning, W. J., et al. (2004). American Society of Echocardiography recommendations for use of echocardiography in clinical trials. J Am SocEchocardiogr, 17(10), 1086–119. doi: 10.1016/j.echo.2004.07.013.

Kovalyova, O. N., Yankevich, A. A., Nizhegorodceva, O. A., & Latoguz, Yu. I. (2005). Metodicheskie podhody k vyyavleniyu gipertrofii levogo zheludochka pri arterial´noj gipertenzii s ispol´zovaniem e´khokardiografii [The methodological approach to left ventricular hypertrophy determination in arterial hypertension by means of echocardiography]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 4, 119–125. [in Russian].

Zadorozhnaya, M. P., & Razumov, V. V. (2016). Mnogochislennost´ kriteriev gipertrofii miokarda levogo zheludochka kak problema arterial´noj gipertonii [Multi-criteria of left ventricular hypertrophy as a problem of arterial hypertension]. Zdorov´e i obrazovanie v XXI veke, 2, 17–24. [in Russian].

Poltanova, M. V., Stuchkov, P. V., & Tseka, O. S. (2011). Ocenka pokazatelej doplerovskogo dvizheniya fibroznykh kolec atrioventrikulyarnykh klapanov v issledovanii funkcional´nogo sostoyaniya serdca u bol´nykh arterial´noj gipertoniej [Doppler parameters of fibrous ring movements of atrioventricular valves during heart examination of subjects with arterial hypertension]. Vestnik novykh medicsinskikh tekhnologij, 4, 105–109. [in Russian].

Galyavich, A. S., Rafikov, A. Yu., & Sayfullina, G. B. (2012). Sravnitel´nyj analiz dannykh ehokardiografii, multispiral´noj kompyuternoj tomografii i perfuzionnoj scintigrafii miokarda v ocenke massy miokarda levogo zheludochka [Comparative analysis of echocardiography, multispiral computed tomography, myocardial perfusion scintigraphy in left ventricular mass evaluation]. Kazanskij medicinskij zhurnal, 93(6), 855–858. [in Russian].

Vcrdecchia, P., Porcellati, C., Reboldi, G., Gattobigio, R., Borgioni, C., Pearson, T.A., & Ambrosio, G. (2001). Left ventricular hypertrophy asan independent predictor of acute cerebrovascular events in essential hypertension. Circulation, 104(17), 2039–2044.

Verma, A., Meris, A., Skali, H., Ghali, J. K., Arnold, J. M., Bourgoun, M., et al. (2008). Prognostic implications of left ventricular mass and geometry following myocardial infarction: the VALIANT (VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion) Echocardiographic Study. JACC Cardiovasc Imaging, 1(5), 582–591. doi: 10.1016/j.jcmg.2008.05.012.

Katholi, R. E., & Couri, D. M. (2011). Left ventricular hypertrophy: major risk factor in patients with hypertension: update and practical clinical applications. Int J Hypertens, 2011, 495349. doi: 10.4061/2011/495349.

Ho, J. E., Lyass, A., Lee, D. S., Vasan, R. S., Kannel, W. B., Larson, M. G., & Levy, D. (2013). Predictors of new-onset heart failure: differences in preserved versus reduced ejection fraction. Circ Heart Fail, 6(2), 279–286. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.972828.

Bluemke, D. A., Kxonmal, R. A., Lima, J. A., Liu, K., Olson, J., Burke, G. L., & Folsom, A. R. (2008). The relationship of left ventricular mass and geometry to incident cardiovascular events: the MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) study. J Am CollCardiol, 52(25), 2148–2155. doi: 10.1016/j.jacc.2008.09.014.

Bang, C. N., Greve, A. M., Wachtell, K., & Kober, L. (2012). Global systolic load, left ventricular hypertrophy, and atrial fibrillation. Am Heart J, 164(4), el3. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2012.07.017.

Andrikou, E., Tsioufis, C., Thomopoulos, C., Andrikou, I., Kasiakogias, A., Leontsinis, I., et al. (2012). Left ventricular mass index as a predictor of new-onset microalbuminuria in hypertensive subjec a prospective study. Am J Hypertens, 25(11), 1195–1201. doi: 10.1038/ajh.2012.109.

Marwick, T. H., Gillebert, T. C., Aurigemma, G., Chirinos, J., Derumeaux, G., Galderisiet al. (2015). Recommendations on the use of echocardiography in adult hypertension: a report from the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) and the American Society of Echocardiography (ASE). Eur Heart J Cardiovasc Imaging, 16(6), 577–605. doi: 10.1093/ehjci/jev076.

Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redón, J., Zanchetti, A., Böhm, M., et al. (2013). 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J. Hypertens, 31(7), 1281–1357. doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.

Lang, R. M., Bierig, M., Devereux, R. B., Flachskampf, F. A., Foster, E., Pellikka, P. A., et al. (2006). Recommendations for chamber quantification. Eur J Echocardiogr, 7(2), 79–108. doi: 10.1016/j.euje.2005.12.014.

Devereux, R. B., Alonso, D. R., Lutas, E. M., Gottlieb, G. J., Campo, E., Sachs, I., & Reichek, N. (1986). Echocardiographic assessment of left ventricular hypertrophy: comparison to necropsy findings. Am J Cardiol, 57(6), 450–8. doi: https://doi.org/10.1016/0002-9149(86)90771-X.

Devereux, R. B., & Reichek, N. (1977). Echocardiography determination of left ventricular mass in man: Anatomic validation of the method. Circulation, 55(4), 613–618. doi: https://doi.org/10.1161/01.CIR.55.4.613.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження