DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2017.3.118730

Морфометричний аналіз «панцитокератин-позитивних» неопластичних уражень лімфатичних вузлів шиї

O. V. Poslavska, I. S. Shponka, P. A. Hritsenko, O. A. Alekseenko

Анотація


Метастази раку в лімфатичні вузли шиї з невідомим первинним джерелом є гістологічним діагнозом метастатичної карциноми без іншої клінічної маніфестації злоякісного процесу. Крім ротоглотки та носоглотки метастаз у лімфатичні вузли шиї може виходити з будь-якого місця голови та шиї, а також іншого органа. Такі раки найчастіше діагностуються між п'ятим і сьомим десятиліттям із піком захворюваності в шостому та залишаються актуальною діагностичною проблемою.

Мета роботи – дослідити комплекс морфологічних, морфометричних та імуногістохімічних характеристик елементів панцитокератин-позитивної пухлинної тканини метастатичного походження в лімфатичних вузлах шиї для вдосконалення діагностичних алгоритмів.

Матеріали та методи. Здійснили ретроспективне дослідження 41 випадку неопластичних уражень лімфатичних вузлів шиї без інших клінічних маніфестацій первинної локалізації за період із серпня 2016 по липень 2017 р. Середній вік пацієнтів становив 47,68 ± 16,41 року (медіана 46).

Результати. Плоскоклітинні карциноми голови та шиї мають доступну візуалізацію та рідкісні фенотипи, що продукують метастатичні клітини раніше за збільшення первинного вогнища (тільки 2 з 41), тому не повинні підпадати під шифри раків невідомої первинної локалізації. Але кількість спостережень метастатичних уражень лімфатичних вузлів шиї 3 категорії «підтверджений рак невідомої первинної локалізації» нашого регіону істотно перевищує показники світової статистики внаслідок неповного обстеження пацієнтів на «добіопсійному» етапі.

Висновки. У діагностиці Сytokeratin, Рan АЕ1/АЕ3 (+) метастатичних уражень лімфатичних вузлів доцільно використовувати поряд із первинною панеллю ІГХ маркерів (Сytokeratin, Рan АЕ1/АЕ3, Vimentin, CD45, S100) об’єктивні параметри ядер пухлинних клітин (площа, периметр, коефіцієнт «круглості»), порівнюючи їх із розмірами звичайних лімфоцитів. Це зменшує суб’єктивність оцінювання та суттєво допомагає визначити діагностичний алгоритм другого етапу ІГХ дослідження.


Ключові слова


раки невідомої первинної локалізації; лімфатичні вузли шиї; ImageJ

Повний текст:

PDF

Посилання


Carollo, A., Rosenkranz, T., & Smith, D. J. (2017) Cancer of unknown primary (CUP) presenting as a Spigelian hernia: a case report. J Surg Case Rep, 2017(4), rjw218. doi: 10.1093/jscr/rjw218.

Greco, F. A., Lennington, W. J., Spigel, D. R., Varadhachary, G. R., & Hainsworth, J. D. (2012) Carcinoma of Unknown Primary Site: Outcomes in Patients with a Colorectal Molecular Profile Treated with Site Specific Chemotherapy. Journal of Cancer Therapy, 3, 37–43. doi: 10.4236/jct.2012.31005.

Vajdic, C. M., Schaffer, A. L., Dobbins, T. A., Ward, R. L., Er, C. C., & Pearson, S. A. (2015) Health service utilisation and investigations before diagnosis of cancer of unknown primary (CUP): A population-based nested case-control study in Australian Government Department of Veterans' Affairs clients. Cancer Epidemiol, 39(4), 585–592. doi: 10.1016/j.canep.2015.02.006.

Lin, F., & Haiyan, Liu. (2014) Immunohistochemistry in Undifferentiated Neoplasm / Tumor of Uncertain Origin. Arch Pathol Lab Med., 138, 1583–1610. doi: 10.5858/arpa.2014-0061-RA.

Pentheroudakis, G., Greco, F. A., & Pavlidis, N. (2009) Molecular assignment of tissue of origin in cancer of unknown primary may not predict response to therapy or outcome: a systematic literature review. Cancer Treat Rev., 35(3), 221–227. doi: 10.1016/j.ctrv.2008.10.003.

Erlander, M. G., Ma, X. J., Kesty, N. C., Bao, L., Salunga, R., & Schnabel, C. A. (2011) Performance and clinical evaluation of the 92-gene real-time PCR assay for tumor classification. The Journal of Molecular Diagnostics, 13(5), 493–502. doi: 10.1016/j.jmoldx.2011.04.004.

Vajdic, C. M., & Goldstein, D. (2015) Cancer of unknown primary site. Aust Fam Physician, 44(9), 640–643.

Varadhachary, G. R., & Raber, M. N. (2014) Cancer of unknown primary site. N. engl. J. Med., 371, 757–765. doi: 10.1056/NEJMra1303917.

Poslavskaya, O. V. (2015) Metodolohiia vykorystannia prohramnoho zabezpechennia dlia analizu tsyfrovykh mikrofotohrafii na bazi kursu patomorfolohii z metoiu pidvyshchennia profesiinoho rivnia studentiv i naukovtsiv [Methodology for the use of software for the analysis of digital micrographs on the base of pathomorphology course in order to increase the professional level of students and scientists]. Morpholohiia, 9(3), 122–6. [in Ukrainian].

Poslavskaya, O. V. (2016) Vyznachennia liniinykh rozmiriv ta ploshch okremykh morfolohichnykh obiektiv na mikrofotohrafiiakh za dopomohoiu prohramy ImageJ [Determination of linear dimensions and square surfaces areas of morphological objects on micrographs using ImageJ software]. Morpholohiia, 10(3), 377–81. [in Ukrainian].
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет