Прогностичне значення циркулюючого N-термінального фрагмента промозкового натрійуретичного пептиду в пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна (за результатами трирічного спостереження)

Автор(и)

  • B. B. Samura Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2017.3.118732

Ключові слова:

NT-pro-МНУП, кардіоваскулярні події, лімфома Ходжкіна, прогноз

Анотація

Мета роботи – вивчення прогностичного значення циркулюючого NT-pro-МНУП у виникненні кардіоваскулярних подій пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна.

Матеріали та методи. Вибірка становила 36 пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна. Плазму крові набирали для визначення рівня циркулюючого NT-pro-МНУП за допомогою імуносорбентного методу. Клінічні візити здійснювали кожен місяць протягом 3 років після включення в дослідження, під час котрих фіксували кардіоваскулярні події.

Результати. За період спостереження у 8 (22,2 %) пацієнтів виявили прогресію лімфоми Ходжіна, 4 (11,1 %) пацієнти загинули внаслідок причин, що не пов’язані з патологією серцево-судинної системи, 4 (11,1 %) пацієнти вибули з дослідження внаслідок відсутності на черговому візиті. В 11 (30,6 %) хворих зафіксували 34 кардіоваскулярні події: 2 смерті з кардіоваскулярної причини, 16 кардіальних аритмій, 6 кардіальних ішемічних подій, 1 інсульт, 4 випадки виникнення хронічної серцевої недостатності, 5 госпіталізацій, що пов’язані з кардіоваскулярними причинами.

Медіана циркулюючого NT-pro-МНУП у пацієнтів без кардіоваскулярних подій становила 5,68 (2,34–7,97) пг/мл, у пацієнтів з кардіоваскулярними подіями – 13,60 (4,83–17,67) (р = 0,072). Суттєва різниця виявлена при аналізі рівня NT-pro-МНУП залежно від виникнення серцевої недостатності протягом 3 років. Так, у пацієнтів без серцевої недостатності та з виникненням серцевої недостатності медіана рівня циркулюючого NT-pro-МНУП становила 5,68 (3,21–9,65) і 27,09 (21,7–29,59) пг/мл відповідно (р < 0,001). Результати вказують на прямий зв'язок NT-pro-МНУП із фракцією викиду лівого шлуночка (r = -0,503, р = 0,024). Мультиваріантний логістичний регресійний аналіз виявив незалежну значущість циркулюючого NT-pro-МНУП для прогнозу кардіоваскулярних подій (відношення шансів = 1,179; 95 % ДІ 1,043–1,334; р = 0,008) протягом 3 років, тоді як цукровий діабет 2 типу, гіпертензія, ожиріння не мали прогностичних властивостей.

Висновки. Встановлено, що протягом 3 років після лікування лімфоми Ходжкіна у 55 % пацієнтів виникли кардіоваскулярні події. В пацієнтів із виникненням серцевої недостатності порівняно з пацієнтами без виникнення серцевої недостатності протягом 3 років виявили вищі значення циркулюючого NT-pro-МНУП. Серед пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна підвищення циркулюючого NT-pro-МНУП може бути пов’язаним із виникненням кардіоваскулярних подій протягом 3 років.

Посилання

Abrahamsen, A. F., Loge, J. H., Hannisdal, E., Holte, H., & Kvaløy, S. (1998) Socio-medical situation for long-term survivors of Hodgkin's disease: a survey of 459 patients treated at one institution. Eur. J. Cancer., 34(12), 1865–1870. doi: https://doi.org/10.1016/S0959-8049(98)00269-X

(2015) American Cancer Society. What are the Key Statistics about Hodgkin Disease? Retrieved from http://www.cancer.org/cancer/hodgkindisease/detailedguide/hodgkin-disease-key-statistics.

Blaes, A. H., Rehman, A., Vock, D. M., Luo, X., Menge, M., Yee, D., et al. (2015) Utility of high-sensitivity cardiac troponin T in patients receiving anthracycline chemotherapy. Vasc. Health Risk Manag, 24(11), 591–594. doi: 10.2147/VHRM.S89842

Cheson, B. D., Fisher, R. I., Barrington, S. F., Cavalli, F., Schwartz, L. H., Zucca, E., & Lister, T. A. (2014) Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J. Clin. Oncol., 32(27), 3059–3068. doi: 10.1200/JCO.2013.54.8800

Favier, O., Heutte, N., Stamatoullas-Bastard, A., Carde, P., Van't Veer, M. B., Aleman, B. M., et al. (2009) European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Lymphoma Group and the Groupe d'Etudes des Lymphomes de l'Adulte (GELA) Survival after Hodgkin lymphoma: causes of death and excess mortality in patients treated in 8 consecutive trials. Cancer, 115(8), 1680–1691. doi: 10.1002/cncr.24178.

Johnson, P., Federico, M., Kirkwood, A., Fosså, A., Berkahn, L., Carella, A., et al. (2016) Adapted Treatment Guided by Interim PET-CT Scan in Advanced Hodgkin's Lymphoma. N. Engl. J. Med., 374(25), 2419–2429. doi: 10.1056/NEJMoa1510093

Kiserud, C. E., Loge, J. H., Fosså, A., Holte, H., Cvancarova, M., & Fosså, S. D. (2010) Mortality is persistently increased in Hodgkin's lymphoma survivors. Eur. J. Cancer, 46(9), 1632–1639. doi: 10.1016/j.ejca.2010.02.010

Krawczuk-Rybak, M., Dakowicz, L., Hryniewicz, A., Maksymiuk, A., Zelazowska-Rutkowska, B., & Wysocka, J. (2011) Cardiac function in survivors of acute lymphoblastic leukaemia and Hodgkin's lymphoma. Paediatr. Child. Health, 47(7), 455–459. doi: 10.1111/j.1440-1754.2010.01991.x

Radford, J., Illidge, T., Counsell, N., Hancock, B., Pettengell, R., Johnson, P., et al. (2015) Results of a trial of PET-directed therapy for early-stage Hodgkin's lymphoma. N. Engl. J. Med., 372(17), 1598–1607. doi: 10.1056/NEJMoa1408648

Sivkovich, S. O., & Kysel'ova, O. A. (2012) Diagnostics, prognosis factors, and treatment of malignant lymphoproliferative disease, Hodgkin Disease. Lik. Sprava, 1–2, 56–63.

van Nimwegen, F. A., Schaapveld, M., Janus, C. P., Krol, A. D., Petersen, E. J., Raemaekers, J. M., et al. (2015) Cardiovascular disease after Hodgkin lymphoma treatment: 40-year disease risk. JAMA Intern. Med., 175(6), 1007–1017. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.1180.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження