Прогнозування виходу гострого періоду мозкового геморагічного супратенторіального інсульту на підставі оцінювання вираженості вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу в дебюті захворювання

Автор(и)

  • A. A. Kuznietsov Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2017.3.118746

Ключові слова:

внутрішньомозковий крововилив, комп’ютерна томографія, прогноз

Анотація

Критерії короткострокового вітального та функціонального прогнозу виходу гострого періоду мозкового геморагічного супратенторіального інсульту (МГСІ), які б враховували вираженість вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу (ВШК) у дебюті захворювання, на теперішній час відсутні.

Мета роботи – розробити критерії прогнозування наслідків гострого періоду МГСІ на підставі оцінювання вираженості вторинного ВШК у дебюті захворювання.

Матеріали та методи. Здійснили комплексне клініко-параклінічне дослідження 70 пацієнтів (38 чоловіків і 32 жінки, вік – 66 (58; 74) років) із підтвердженим за даними клініко-нейровізуалізаційного дослідження МГСІ та вторинним ВШК, які були госпіталізовані в перші 24 години від дебюту захворювання та отримували консервативну терапію. Вираженість вторинного ВШК оцінювали в балах за Graeb Scale, Intraventicular hemorrhage (IVH) Scale і LeRoux Scale. Для визначення критеріїв прогнозування використовувався ROC-аналіз із розрахунком параметрів чутливості (Se) та специфічності (Sp).

Результати. Летальний вихід зареєстрований у 18,6 % випадків, несприятливий функціональний вихід у вигляді значення 4–5 балів за модифікованою шкалою Ренкіна (мШР) на 21 добу захворювання – у 44,3 % пацієнтів. Виявлено, що IVH Scale (AUC = 0,94, p < 0,05) перевищує за інформативністю Graeb Scale (AUC = 0,89, p < 0,05) і LeRoux Scale (AUC = 0,88, p < 0,05) для прогнозування летального виходу гострого періоду МГСІ. Встановлено, що Graeb scale, IVH scale і LeRoux scale інформативніші для визначення вітального, ніж функціонального прогнозу виходу гострого періоду МГСІ (АUC = 0,89 проти АUC = 0,74 для Graeb scale, р < 0,05; АUC = 0, 94 проти АUC = 0,79 для IVH scale, р < 0,05; АUC = 0,88 проти АUC = 0,72 для LeRoux scale, р < 0,05).

Висновки. Предиктори летального виходу гострого періоду МГСІ – значення ˃5 балів за Graeb Scale (Se = 84,6 %, Sp = 77,2 %), ˃16 балів за IVH Scale (Se = 84,6 %, Sp = 96,5 %) та ˃9 балів за LeRoux Scale (Se = 84,6 %, Sp = 86,0 %). Критеріями сприятливого функціонального виходу гострого періоду МГСІ (≤3 бали за МШР на 21 добу захворювання) є значення за Graeb Scale ≤3 (Se = 69,2 %, Sp = 72,7 %), IVH Scale ˂8 (Se = 69,2 %, Sp = 79,5 %) і LeRoux Scale ≤3 (Se = 69,2 %, Sp = 72,7 %).

Посилання

Ministerstvo okhorony zdoroviia Ukrayiny (2014). Adaptovana klinichna nastanova «Hemorahichnyi insult. Spontannyi vnutrishnomozkovyi krovovylyv». [Adapted clinical guidance «Hemorrhagic stroke. Subarachnoid hemorrhage»]. Retrived from http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2014_275_GI/2014_275_AKN_vnytrkrov_GI.pdf

Mishchenko, T. S. (2017). E´pidemiologiya cerebrovaskulyarnykh zabolevanij i organizaciya pomoschi bol´nym s mozgovym insul´tom v Ukraine [Epidemiology of cerebrovascular diseases and organization of medical care for patients with stroke in Ukraine]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 1(90), 22–24. [in Russian]

An, S. J., Kim, T. J., & Yoon, B. W. (2017). Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Features of Intracerebral Hemorrhage: An Update. J Stroke, 19(1), 3–10. doi: 10.5853/jos.2016.00864.

Chen, C. W., Wu, E. H., Huang, J., Chang, W. T., Ao, K. H., Cheng, T. J., & Yang, W. (2016). Dynamic evolution of D-dimer level in cerebrospinal fluid predicts poor outcome in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage combined with intraventricular hemorrhage. J Clin Neurosci, 29, 149–154. doi: 10.1016/j.jocn.2015.10.036.

Chen, S., Zhao, B., Wang, W., Shi, L., Reis, C., & Zhang, J. (2017). Predictors of hematoma expansion predictors after intracerebral hemorrhage. Oncotarget, 8(51), 89348–89363. doi: 10.18632/oncotarget.19366.

Garton, T., Hua, Y., Xiang, J., Xi, G., & Keep, R. F. (2017). Challenges for intraventricular hemorrhage research and emerging therapeutic targets. Expert Opin Ther Targets, 21(12), 1111–1122. doi: 10.1080/14728222.2017.1397628.

Hwang, B. Y., Bruce, S. S., Appelboom, G., Piazza, M. A., Carpenter, A. M., Gigante, P. R., et al. (2012). Evaluation of intraventricular hemorrhage assessment methods for predicting outcome following intracerebral hemorrhage. J Neurosurg, 116(1), 185–192. doi: 10.3171/2011.9.JNS10850.

Krishnamurthi, R. V., Feigin, V. L., Forouzanfar, M. H., Mensah, G. A., Connor, M., Bennett, D. A., et al. (2013). Global Burden of Diseases, Injuries, Risk Factors Study 2010 (GBD 2010); GBD Stroke Experts Group. Global and regional burden of first-ever ischaemic and haemorrhagic stroke during 1990-2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet Glob Health, 1(5), e259-281. doi: 10.1016/S2214-109X(13)70089-5.

Specogna, A. V., Turin, T. C., Patten, S. B., & Hill, M. D. (2014). Factors associated with early deterioration after spontaneous intracerebral hemorrhage: a systematic review and meta-analysis. PLoS One, 9(5), e96743. doi: 10.1371/journal.pone.0096743.

Ye, Z., Ai, X., Hu, X., Fang, F., & You, C. (2017). Clinical features and prognostic factors in patients with intraventricular hemorrhage caused by ruptured arteriovenous malformations. Medicine (Baltimore), 96(45), e8544. doi: 10.1097/MD.0000000000008544.

Yuan, R., Lei, C., Wu, S., Wei, C., Xiong, Y., Xu, M., et al. (2017). Prognostic Significance of Intraventricular Hemorrhage in Vascular Structural Abnormality-Related Intracerebral Hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis, 26(3), 636–643. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2016.11.012.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження