Прогнозування виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на підставі комплексного клініко-нейровізуалізаційного дослідження та оцінки вираженості запальної активації в дебюті захворювання

Автор(и)

  • A. A. Kuznietsov Zaporizhzhіa State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.1.128488

Ключові слова:

внутрішньомозковий крововилив, комп’ютерна томографія, запалення, смертність, прогноз

Анотація

Мета роботи – розробити мультиваріантні моделі для прогнозування виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу (ССВМК) на підставі комплексного клініко-нейровізуалізаційного дослідження та оцінки вираженості запальної активації в дебюті захворювання.

Матеріали та методи. Виконали проспективне, когортне, порівняльне дослідження 203 пацієнтів із ССВМК (121 чоловік і 82 жінки, середній вік – 65,1 ± 0,8 року), які були госпіталізовані в перші 12 годин від дебюту захворювання та отримували консервативну терапію. Під час госпіталізації виконали тестування за клінічними шкалами оцінювання вираженості неврологічного дефіциту (National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), Glasgow Coma Scale, Full Outline of Unresponsiveness), визначення об’єму осередку ураження, зсув прозорої перегородки й епіфіза, абсолютний вміст лейкоцитів (АВЛ), нейтрофілів, лімфоцитів, моноцитів у периферичній крові та нейтрофіл-лімфоцитарне співвідношення (НЛС). Функціональний вихід (ФВ) оцінювали на 21 день захворювання за модифікованою шкалою Ренкіна (мШР), при цьому значення >3 балів розглядали як несприятливий, ≤3 – як сприятливий ФВ. Для розроблення критеріїв прогнозування використали метод бінарної логістичної регресії.

Результати. У структурі наслідків гострого періоду захворювання зареєстрували летальний вихід (12,3 %), несприятливий (37,5 %) та сприятливий ФВ (51,2 %). У результаті мультиваріантного регресійного аналізу встановили, що значення сумарного балу за NIHSS >16 (Se = 68,0 %, Sp = 93,3 %), зміщення прозорої перегородки >3 мм (Se = 84,0 %, Sp = 74,2 %) та АВЛ >8,600 кл/мкл (Se = 84,0 %, Sp = 62,4 %) в дебюті ССВМК незалежно асоційовані з підвищеним ризиком летального наслідку гострого періоду захворювання в 12,8 (12,8–26,8) (р < 0,0001), 10,7 (3,8–29,8) (р < 0,0001) та 6,9 (2,4–19,3) (р = 0,0003) раза відповідно. Значення сумарного балу за NIHSS> 9 (Se = 90,5 %, Sp = 66,3 %), зміщення прозорої перегородки ≥1 mm (Se = 71,6 %, Sp = 71,2 %) та НЛС >2,92 (Se = 86,5 %, Sp = 36,5 %) у дебюті ССВМК незалежно асоційовані з підвищеним ризиком несприятливого функціонального виходу гострого періоду захворювання в 4,9 (2,9–8,3) (р < 0,0001), 2,9 (2,6–3,3) (р < 0,0001) та 2,4 (2,1–2,7) (р < 0,0001) раза відповідно.

Висновки. Розробили мультиваріантні математичні моделі для прогнозування летального (AUC = 0,94 (0,89–0,97), р < 0,01; точність прогнозування = 91,7 %) та функціонального виходу гострого періоду ССВМК (AUC = 0,88 (0,83–0,93), р < 0,01), які враховують сукупність результатів клініко-нейровізуалізаційного дослідження та вираженість запальної активації в дебюті захворювання, при цьому інтеграція незалежних предикторів у структурі мультиваріантних моделей дає можливість підвищити точність визначення вітального та функціонального прогнозу.

 

Посилання

Adeoye, O., Walsh, K., Woo, J. G., Haverbusch, M., Moomaw, C. J., Broderick, J. P., et al. (2014). Peripheral monocyte count is associated with case fatality after intracerebral hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis, 23(2), e107-e111. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2013.09.006.

Agnihotri, S., Czap, A., Staff, I., Fortunato, G., & McCullough, L. D. (2011). Peripheral leukocyte counts and outcomes after intracerebral hemorrhage. J Neuroinflammation, 8, 160. doi: 10.1186/1742-2094-8-160.

Askenase, M. H., & Sansing, L. H. (2016). Stages of the Inflammatory Response in Pathology and Tissue Repair after Intracerebral Hemorrhage. Seminars in neurology, 36(3), 288–297. doi: 10.1055/s-0036-1582132.

Behrouz, R., Hafeez, S., & Miller, C. M. (2015). Admission Leukcytosis in Intracerebral Hemorrhage: Associated Factors and Prognostic Implications. Neurocrit Care, 23(3), 370–373. doi: 10.1007/s12028-015-0128-7.

Giede-Jeppe, A., Bobinger, T., Gerner, S. T., Sembill, J. A., Sprьgel, M. I., Beuscher, V. D., et al. (2017). Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Is an Independent Predictor for In-Hospital Mortality in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. Cerebrovasc Dis, 44(1–2), 26–34. doi: 10.1159/000468996.

Hammond, M. D., Taylor, R. A., Mullen, M. T., Ai, Y., Aguila, H. L., Mack, M., Kasner, S. E., et al. (2014). CCR2+ Ly6C(hi) inflammatory monocyte recruitment exacerbates acute disability following intracerebral hemorrhage. J Neurosci, 34(11), 3901–3909. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4070-13.2014.

Hammond, M. D., Ai, Y., & Sansing, L. H. (2012). Gr1+ Macrophages and Dendritic Cells Dominate the Inflammatory Infiltrate 12 Hours After Experimental Intracerebral Hemorrhage. Transl Stroke Res, 3(1), 125–131. doi: 10.1007/s12975-012-0174-9.

Hammond, M. D., Ambler, W. G., Ai, Y., & Sansing, L. H. (2014). α4 integrin is a regulator of leukocyte recruitment after experimental intracerebral hemorrhage. Stroke, 45(8), 2485–2487. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.005551.

Keep, R. F., Hua, Y., & Xi, G. (2012). Intracerebral haemorrhage: mechanisms of injury and therapeutic targets. Lancet Neurol., 11(8), 720–731. doi: 10.1016/S1474-4422(12)70104-7.

Lattanzi, S., Cagnetti, C., Provinciali, L., & Silvestrini, M. (2017). Neutrophil-to-lymphocyte ratio and neurological deterioration following acute cerebral hemorrhage. Oncotarget, 8(34), 57489–57494. doi: 10.18632/oncotarget.15423.

Morotti, A., Phuah, C. L., Anderson, C. D., Jessel, M. J., Schwab, K., Ayres, A. M., et al. (2016). Leukocyte Count and Intracerebral Hemorrhage Expansion. Stroke; a journal of cerebral circulation, 47(6), 1473–1478. doi: 10.1161/STROKEAHA.116.013176.

Mracsko, E., Javidi, E., Na, S. Y., Kahn, A., Liesz, A., & Veltkamp, R. (2014). Leukocyte invasion of the brain after experimental intracerebral hemorrhage in mice. Stroke, 45(7), 2107–2114. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.005801.

Mracsko, E., & Veltkamp, R. (2014). Neuroinflammation after intracerebral hemorrhage. Front Cell Neurosci, 8, 388. doi: 10.3389/fncel.2014.00388.

Spina, S., Marzorati, C., Vargiolu, A., Magni, F., Riva, M., Rota, M., et al. (2017). Intracerebral hemorrhage in intensive care unit: early prognostication fallacies. A single center retrospective study. Minerva Anestesiol. doi: 10.23736/S0375-9393.17.12225-X.

Sun, W., Peacock, A., Becker, J., Phillips-Bute, B., Laskowitz, D. T., & James, M. L. (2012). Correlation of leukocytosis with early neurological deterioration following supratentorial intracerebral hemorrhage. Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, 19(8), 1096–1100. doi: 10.1016/j.jocn.2011.11.020.

Tao, C., Hu, X., Wang, J., Ma, J., Li, H., & You, C. (2017). Admission neutrophil count and neutrophil-to-lymphocyte ratio predict 90-day outcome in intracerebral hemorrhage. Biomark Med, 11(1), 33–42. doi: 10.2217/bmm-2016-0187.

Walsh, K. B., Sekar, P., Langefeld, C. D., Moomaw, C. J., Elkind, M. S., Boehme, A. K., et al. (2015). Monocyte Count and 30-Day Case Fatality in Intracerebral Hemorrhage. Stroke, 46(8), 2302–2304. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.009880.

Wang, F., Hu, S., Ding, Y., Ju, X., Wang, L., Lu, Q., & Wu, X. (2016). Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and 30-Day Mortality in Patients with Acute Intracerebral Hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis, 25(1), 182–187. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.09.013.

Zhang, J., Cai, L., Song, Y., Shan, B., He, M., Ren, Q., et al. (2017). Prognostic role of neutrophil lymphocyte ratio in patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. Oncotarget, 8(44), 77752–77760. doi: 10.18632/oncotarget.20776.

Mattishent, K., Kwok, C. S., Ashkir, L., Pelpola, K., Myint, P. K., Loke, Y. K. (2015). Prognostic Tools for Early Mortality in Hemorrhagic Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Neurol, 11(4), 339–348. doi: 10.3988/jcn.2015.11.4.339.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження