Особливості перебігу бронхіальної астми на тлі метаболічного синдрому в дітей із різними фенотипами залежно від показників вітаміну D3

Автор(и)

  • T. L. Protsiuk National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsіa, Ukraine,
  • O. V. Herasymova National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsіa, Ukraine,
  • L. O. Protsiuk National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsіa, Ukraine.,
  • N. M. Surkova Vinnytsia Regional Children’s Clinical Hospital, Ukrainе,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.1.129321

Ключові слова:

бронхіальна астма, метаболічний синдром, діти, вітамін D3

Анотація

Мета роботи – встановити особливості перебігу бронхіальної астми (БА) у дітей із різними фенотипами на тлі метаболічного синдрому залежно від рівня вітаміну D3 в сироватці крові.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 106 дітей, хворих на БА: 42 дитини з діагнозом БА в поєднанні з метаболічним синдромом (МС), 64 дитини з БА без МС. Алерген-індукований фенотип встановили у 57,5 % хворих на БА, вірус-індукований – у 42,5 %. Група контролю – 44 дитини (пацієнти з МС і без МС і БА), середній вік – 15,5 ± 1,3 року. Всім хворим виконали єдиний комплекс діагностичних досліджень: загальне фізикальне обстеження, визначення обводу талії та індексу маси тіла (ІМТ), аналіз крові клінічний, спірометрія, визначення ліпідного спектра. Вагові категорії (нормальна, надмірна вага та ожиріння) визначали за перцентилями (Р) варіаційного ряду ІМТ з урахуванням віку відповідно до рекомендацій ВООЗ. Рівні 25-(ОН)D у сироватці крові визначили за допомогою імуноферментного аналізу. Рівень вітаміну D ≥20 нг/мл розцінювали як достатній, 11–20 нг/мл – недостатній, ≤10 нг/мл – дефіцит. Загальний і специфічні рівні сироваткових IgE визначили за допомогою ІФА. Результати опрацювали в програмі Statistica 8, статистично вірогідними вважали розбіжності при р < 0,05.

Результати. У групі хворих із рівнем вітаміну D нижче ніж 20 нг/мл пацієнти з контрольованим перебігом БА становили 19,5 %, а з неконтрольованим – 41,3 %; серед хворих із рівнем вітаміну D понад 20 нг/мл контрольований перебіг БА встановили у 30,4 % пацієнтів, неконтрольований – у 8,6 % (χ2 = 9,12, р < 0,05). Середній показник концентрації вітаміну D3 в контрольній групі був вірогідно вищим, ніж у групах хворих на БА в поєднанні з МС і БА без МС (р < 0,05). У дітей із надмірною масою тіла та ожирінням значно частіше, ніж у дітей із нормальною вагою, визначали високі рівні sIgE до алергенів із пилку лучних трав, бур’янів і дерев, епітелію тварин, кліщів побутового пилу, харчових і грибкових алергенів. У хворих на БА в поєднанні з МС і показниками рівня вітаміну D нижче ніж 20 нг/мл, показники ОФВ1 і ФЖЄЛ виявилися вірогідно нижчими порівняно з пацієнтами з рівнем вітаміну D3 понад 20 нг/мл (р = 0,002). Встановили зворотний взаємозв’язок найбільш значущих параметрів функції зовнішнього дихання з ІМТ: ЖЄЛ (rxy = -0,45, р = 0,002), ФЖЄЛ (rxy = -0,52, р = 0,001), ОФВ1(rxy = -0,78, р = 0,000) відповідно.

Висновки. Важкість і контрольованість перебігу БА у хворих із різними фенотипами залежить як від наявності МС, так і від рівня вітаміну D, дефіцит вітаміну D, відповідно, може бути одним із факторів ризику розвитку БА і МС, а також впливати на тяжкість перебігу БА і МС. Дефіцит вітаміну D і наявність МС суттєво впливають на показники ОФВ1, ФЖЄЛ, ПШВ, знижуючи показники зовнішнього дихання в дітей, призводять до більш виражених обструктивних змін.

 

Посилання

Schatz, M., & Rosenwasser, L. (2014) The allergic asthma phenotype. Allergy Clin Immunol Pract., 2(6), 645–8. doi: 10.1016/j.jaip.2014.09.004.

Farzan, S. (2013) The asthma phenotype in the obese: distinct or otherwise. J. Allergy (Cairo)., 2013, 602–908. doi: 10.1155/2013/602908.

Neyestani, T. R., Nikooyeh, B., Alavi-Majd, H., Shariatzadeh, N., Kalayi, A., Tayebinejad, N., et al. (2012) Improvement of vitamin D status via daily intake of fortified yogurt drink either with or without extra calcium ameliorates systemic inflammatory biomarkers, including adipokines, in the subjects with type 2 diabetes. J. Clin. Endocrinol. Metab., 97(6), 2005–2011. doi: 10.1210/jc.2011-3465.

Haines, S. T., & Рark, S. K. (2012) Vitamin D supplementation: what’s known, what to do, and what’s needed. Рharmacotherapy, 32, 354–382. doi: 10.1002/phar.1037.

Guillot, X., Semerano, L., & Saidenberg-Kermanac, N. (2010) Vitamin D and inflammation. Joint Bone Spine., 77, 552–557.

Lautenbacher, L. A., Jariwala, S. P., Markowitz, M. E., & Rastogi, D. (2016) Vitamin D and Pulmonary Function in Obese Asthmatic Children. Pediatr Pulmonol, 51(12), 1276–1283. doi: 10.1002/ppul.23485.

Forno, E., & Celedón, J. C. (2017) The effect of obesity, weight gain, and weight loss on asthma inception and control. Curr Opin Allergy Clin Immunol., 17(2), 123–130. doi: 10.1097/ACI.0000000000000339.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження