DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.2.141431

Аналіз структури невідкладних станів військовослужбовців Збройних Сил України в сучасних умовах

M. I. Badiuk, O. O. Mykyta, I. P. Semeniv, M. M. Rygan, V. V. Kosarchuk

Анотація


Мета роботи – дослідити структуру невідкладних станів військовослужбовців із бойовими травмами та захворюваннями в сучасних умовах.

Матеріали та методи. У роботі наведені результати аналізу структури,  характеру невідкладних станів сучасної бойової патології та захворювань у військовослужбовців, які перебували на лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» із 1999 р. до 2018 р. (191 731 історія хвороби).

Результати. Виконали аналіз структури невідкладних станів військовослужбовців Збройних Сил України, які надійшли до Національного Військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» у період з 1999 до 2013 р.  порівняно з відповідними показниками за 2014–2017 рр. Дослідили тенденції динаміки показників структури невідкладних станів військовослужбовців із травмами (зокрема бойовими) і захворюваннями за час ведення збройного конфлікту порівняно з попереднім періодом (1999–2013). Виявлено найбільш актуальні невідкладні стани військовослужбовців із бойовою травмою та тяжкими захворюваннями, що є пріоритетними для розробки, впровадження у Збройних Силах України сучасних алгоритмів і протоколів надання медичної допомоги в бойових умовах. Запропоновано перелік алгоритмів і протоколів для надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України при основних невідкладних станах в умовах сьогодення.

Висновки. Встановили основні нозологічні форми бойових травм і захворювань військовослужбовців, коли формуються невідкладні стани: ХІХ клас – поранення та травми голови, головного мозку (27,3 %), травми органів черевної порожнини (18,2 %), травми грудної клітки й ребер (12,9 %); X клас – пневмонії (75,9 %); ІX клас – інсульти (40,1 %), інфаркти міокарда (30,1 %), гіпертензивна хвороба (12,5 %). Основними класами, нозологічні форми яких супроводжуються тяжкими і вкрай тяжкими станами, є ХІХ – травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (48,5 %), клас X – хвороби органів дихання (12,1 %), клас ІX – хвороби системи кровообігу (7,4 %), клас V – розлади психіки і поведінки (6,1 %). Виявлені невідкладні стани військовослужбовців, що виникають при відповідних нозологічних формах і входять до названих класів хвороб, є пріоритетними для розроблення першочергових алгоритмів і протоколів надання медичної допомоги військовослужбовцям у бойових умовах за стандартами НАТО.

 


Ключові слова


невідкладні стани; бойова травма; алгоритми; протоколи та стандарти надання медичної допомоги; Збройні Сили України

Повний текст:

PDF

Посилання


Ukaz Prezydenta Ukrainy. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy. Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy [Internet]. 2015 Sap 24; 555. [cited 2015 Sap 24]. – Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555/2015. [in Ukrainian].

Mykyta OO, Shvets AV, Sereda IK, Kovyda DV, Hubar AM, et al. (2016). Analiz roboty medychnoi sluzhby shchodo priorytetnykh napriamkiv rozrobky ta vprovadzhennia standartiv medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy na osoblyvyi period. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia, (45), 9-16. [in Ukrainian].

Badiuk MI, Solyaryk VV., Sereda IK., Mykyta OO, Kovyda DV, et al. Standart pidhotovky: Fakhova pidhotovka sanitarnoho instruktora roty (batareyi). [Standard of preparation: Professional training of the sanitary instructor of the company (batteries)]. K.: SPD Chalchinska N., 2015, (1), 416 p. [in Ukrainian].

Bilyy VYа, Verba AV, Badіuk MI, et al. (2016) Realizatsiya pravyl «platynovoyi khvylyny» ta «zolotoyi hodyny» v suchasniy systemi likuvalʹno-evakuatsiynykh zakhodiv. [Realization of the rules of «platinum minute» and «golden hour» in the modern system of medical-evacuation measures]. Medychne zabezpechennya antyterorystychnoyi operatsiyi: naukovo-orhanizatsiyni ta medyko-sotsialʹni aspekty. K.: DP «NVTS Priorytety», 77-89. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2016 May 20 Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy [Internet]. 2016 May 20; 240. [cited 2016 Jan 6]. – Available: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137. [in Ukrainian].

AJP-4.10(A). (2011) Allied joint medical support doctrine, 2006 (Reference of decision for release: NSA(MED)0562(2011)1/MedSB dated 2011 May 30): 98 p.

Ukrainian Military Pages. (2015-2018). – Available: https://www.ukrmilitary.com/p/armed-forces-of-ukraine.html. [in Ukrainian].

Verba A.V. (2015). The role and place of military medicine in the unified medical space of Ukraine. Ukraine. Nation's Health: Journal, (3), 19-21. [in Ukrainian].

Reyestr medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv. – Available: http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/haluzevi-standarty-ta-klinichni-nastanovy/ item/14-ekstrena-medychna-dopomoha. [in Ukrainian].

NATO STANAG 2549 – AMedP-24: Emergency care in the operational environment. 2011; 348 p.

Badiuk M.I., editor. (2018) Ekstrenna medychna dopomoha viiskovosluzhbovtsiam na dohospitalnomu etapi v umovakh zbroinykh konfliktiv. [Emergency medical assistance to servicemen at prehospital stage in conditions of armed conflict]. Kyiv: SPD Chalchynska N.V., 204 р. [in Ukrainian].
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет