DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.3.151869

Діагностичне значення інтегральної оцінки ЕЕГ-патерну в пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу

A. A. Kuznietsov

Анотація


Мета роботи – визначити діагностичну інформативність інтегральної оцінки електроенцефалографічного (ЕЕГ) патерну в пацієнтів зі спонтанним супратенторіальним внутрішньомозковим крововиливом (ССВМК) на підставі зіставлення показників біоелектричної активності головного мозку з клініко-нейровізуалізаційними даними.
Матеріали та методи. Здійснили проспективне, когорне дослідження 46 пацієнтів у гострому періоді ССВМК, що включав комплексне клінічне (з використанням Glasgow Coma Scale, Full Outline of UnResponsiveness (FOUR) score, National Institute of Health Stroke Scale, Intracerebral hemorrhage (ICH) score) та нейровізуалізаційне оцінювання тяжкості ураження церебральних структур у дебюті захворювання. Дослідження спонтанної біоелектричної активності головного мозку виконали в перші 24–48 годин від дебюту ССВМК із визначенням абсолютної спектральної потужності ритмів (АСПР), відносної спектральної потужності ритмів (ВСПР), лобно-потиличних градієнтів ритмів
(ЛПГР) різних діапазонів ЕЕГ-патерну в ураженій півкулі (УП) та інтактній півкулі (ІП), а також показників міжпівкульової асиметрії ритмів.
Результати. На підставі кластерного аналізу виділили 2 типи змін біоелектричної активності головного мозку в пацієнтів із ССВМК. І тип ЕЕГ-патерну, зареєстрований в 56,5 % випадків, представлений переважно іпсилатеральним підвищенням ВСПР δ-діапазону з домінуванням у структурі повільнохвильової активності ритмів θ-діапазону в комбінації зі
збереженням зональних відмінностей ритмів α-діапазону в УП, а ІІ тип характеризувався білатеральним домінуванням ВСПР δ-діапазону з акцентом в ІП в комбінації з інверсією ЛПГР α-діапазону шляхом елевації АСПР α2-піддіапазону в передніх відділах ІП. Пацієнти з ІІ типом ЕЕГ-патерну відрізнялися тяжчим пошкодженням церебральних структур (ICH score 3 (2; 4) проти 0 (0; 1), р < 0,0001). У 94,7 % пацієнтів із клінічними ознаками середньої тяжкості дисфункції субтенторіальних структур (FOUR score ≤14) виявили ІІ тип ЕЕГ-патерну, у 92,6 % пацієнтів із клінічними ознаками
легкої дисфункції або без такої (FOUR score >14) – І тип.
Висновки. Комплексний аналіз показників біоелектричної активності головного мозку в пацієнтів зі ССВМК дає змогу ідентифікувати інтегральні типи ЕЕГ-патерну, які показують функціональний стан церебральних структур та асоційовані з вираженістю дислокаційного синдрому.


Ключові слова


внутрішньо-мозковий крововилив; електроенцефалографія; комп’ютерна томографія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Chernii, T. V. (2014) Nejrofiziologicheskaya traktovka E'E'G-fenomenologii v ocenke funkcional'nykh narushenij pri tyazhelykh povrezhdeniyakh golovnogo mozga [Neurophysiological explanation of EEG-fenomenon in the estimation of functional disorders due to severe brain injury]. Zhurnal nevrolohіi іm. B. M. Mankovskoho, 3, 81–91. [in Russian].

Cherniy, V. I., Andronova, I. A., Gorodnik, G. A., Nazarenko, K. V., & Cherniy, Ò. V. (2016) Issledovanie E'E'G--prediktorov nejromediatornoj i nejroglial'noj aktivnosti, osobennostej perestrojki mezhcentral'nykh otnoshenij mozga u pacientov s tyazheloj cherepno-mozgovoj travmoj [The research of EEG predictors of neurotransmitter and neuroglial activity, the features of restructuring the brain intracentral relations in patients with severe tbi]. Mizhnarodnyi nevrolohichnyi zhurnal, 5, 41–54. [in Russian]. doi: 10.22141/2224-0713.5.83.2016.78470.

Assenza, G., Zappasodi, F., Pasqualetti, P., Vernieri, F., & Tecchio, F. (2013). A contralesional EEG power increase mediated by interhemispheric disconnection provides negative prognosis in acute stroke. Restor Neurol Neurosci, 31(2), 177–188. doi: 10.3233/RNN-120244.

Agius Anastasi, A., Falzon, O., Camilleri, K., Vella, M., & Muscat, R. (2017) Brain Symmetry Index in Healthy and Stroke Patients for Assessment and Prognosis. Stroke Res Treat, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/8276136.

Bentes, C., Peralta, A. R., Viana, P., Martins, H., Morgado, C., Casimiro, C., et al. (2018) Quantitative EEG and functional outcome following acute ischemic stroke. Clin Neurophysiol., 129(8), 1680–1687. doi: 10.1016/j.clinph.2018.05.021.

Chen, Y., Xu, W., Wang, L., Yin, X., Cao, J., Deng, F., et al. (2018) Transcranial Doppler combined with quantitative EEG brain function monitoring and outcome prediction in patients with severe acute intracerebral hemorrhage. Crit Care, 22, 36. doi: [10.1186/s13054-018-1951-y].

Diedler, J., Sykora, M., Bast, T., Poli, S., Veltkamp, R., Mellado, P., et al. (2009). Quantitative EEG correlates of low cerebral perfusion in severe stroke. Neurocrit Care, 11(2), 210–216. doi: 10.1007/s12028-009-9236-6.

Fiorella, D., Zuckerman, S. L., Khan, I. S., Ganesh Kumar, N., & Mocco, J. (2015) Intracerebral Hemorrhage: A Common and Devastating Disease in Need of Better Treatment. World Neurosurg, 84(4), 1136–1141. doi: 10.1016/j.wneu.2015.05.063.

Li, J., Shalabi, A., Ji, F., & Meng, L. (2017). Monitoring cerebral ischemia during carotid endarterectomy and stenting. J Biomed Res, 31, 11–16. doi: 10.7555/JBR.31.20150171.

Finnigan, S. P., Walsh, M., Rose, S. E., & Chalk, J. B. (2007). Quantitative EEG indices of sub-acute ischaemic stroke correlate with clinical outcomes. Clin Neurophysiol, 118(11), 2525–2532. doi: 10.1016/j.clinph.2007.07.021.

Kirkman, M. A., & Smith, M. (2013) Supratentorial intracerebral hemorrhage: a review of the underlying pathophysiology and its relevance for multimodality neuromonitoring in neurointensive care. J Neurosurg Anesthesiol, 25(3), 228–239. doi: 10.1097/ANA.0b013e3182836059.

Purandare, M., Ehlert, A. N., Vaitkevicius, H., Dworetzky, B. A., & Lee, J. W. (2018) The role of cEEG as a predictor of patient outcome and survival in patients with intraparenchymal hemorrhages. Seizure, 61, 122–127. doi: 10.1016/j.seizure.2018.08.014.

Sheorajpanday, R. V., Nagels, G., Weeren, A. J., De Surgeloose, D., & De Deyn, P. P. (2010). Additional value of quantitative EEG in acute anterior circulation syndrome of presumed ischemic origin. Clin Neurophysiol, 121(10), 1719–1725. doi: 10.1016/j.clinph.2009.10.037.

Sheorajpanday, R. V., Nagels, G., Weeren, A. J., van Putten, M. J., & De Deyn, P. P. (2011). Quantitative EEG in ischemic stroke: correlation with functional status after 6 months. Clin Neurophysiol, 122(5), 874–883. doi: 10.1016/j.clinph.2010.07.028.

Schreuder, F. H., Sato, S., Klijn, C. J., & Anderson, C. S. (2017) Medical management of intracerebral haemorrhage. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 88(1), 76–84. doi: 10.1136/jnnp-2016-314386.

van Putten, M. J., & Hofmeijer, J. (2016). EEG Monitoring in Cerebral Ischemia: Basic Concepts and Clinical Applications. J Clin Neurophysiol, 33(3), 203–210. doi: 10.1097/WNP.0000000000000272.

Xin, X., Chang, J., Gao, Y., & Shi, Y. (2017). Correlation Between the Revised Brain Symmetry Index, an EEG Feature Index, and Short-term Prognosis in Acute Ischemic Stroke. J Clin Neurophysiol, 34(2), 162–167. doi: 10.1097/WNP.0000000000000341.

Xu, P., Scalzo, F., Bergsneider, M., Vespa, P., Chad, M., & Hu, X. (2008) Wavelet entropy characterization of elevated intracranial pressure. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc, 2008, 2924–2927. doi: 10.1109/IEMBS.2008.4649815.

Wolf, M. E., Ebert, A. D., & Chatzikonstantinou, A. (2017). The use of routine EEG in acute ischemic stroke patients without seizures: generalized but not focal EEG pathology is associated with clinical deterioration. Int J Neurosci, 127(5), 421–426. doi: 10.1080/00207454.2016.1189913.

Wu, J., Srinivasan, R., Burke Quinlan, E., Solodkin, A., Small, S. L., & Cramer, S. C. (2016) Utility of EEG measures of brain function in patients with acute stroke. J Neurophysiol, 115(5), 2399–2405. doi: 10.1152/jn.00978.2015.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет