Динаміка морфометричних показників і вмісту глікогену в серці щурів після антенатального впливу антигенів

Автор(и)

  • A. N. Lebedinets

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.1.15314

Ключові слова:

серце, морфогенез, глікоген, щури, маса тіла, антенатальний вплив антигенів

Анотація

Вивчено динаміку маси тіла, маси серця і вмісту глікогену в міокарді щурів лінії Вістар в строки з 1 по 60 добу постнатального розвитку після внутрішньоутробного введення антигенів за методом М.А. Волошина. Виявлено диспропорцію розвитку серця експериментальних щурів з достовірним зниженням його відносної маси починаючи з 7 доби життя на фоні тенденції в ранніх строках і достовірної з 30 доби надлишкової маси тіла експериментальних тварин; достовірне підвищення вмісту глікогену в кардіоміоцитах на 60 добу постнатального розвитку. Виявлені зміни не залежать від природи антигену і свідчать про морфофункціональні порушення серця у щурів з антенатальним антигенним впливом.

Посилання

Бережний В.В. Стан надання кардіоревматологічної допомоги дітям України (за матеріалами діяльності кардіоревматологічної служби у 2009 році) / В.В. Бережний, Т.В. Марушко, І.В. Романкевич // Современная педиатрия. – 2010. – №5 (33). – С. 15–17.

Моніторинг здоров'я дітей як визначальна складова в забезпеченні здоров'я людини / О.М. Лук'янова, Ю.Г. Антипкін, В.Г. Майданник, Л.І. Омельченко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2008. – №4. – С. 6.

Марковский В.Д. Патологическая анатомия сердца при задержке внутриутробного развития / В.Д. Марковский, В.В. Гаргин, М.С. Мирошниченко – Харьков: «Финарт», 2010. – 158 с.

Внутрішньоутробні інфекції. Епідеміологія, клініка, діагностика та сучасні принципи терапії у вагітних жінок та дітей / Ю.П. Ткаченко, Г.О. Леженко, Ю.Г. Резніченко, Г.І. Резніченко. – 2-е вид., доп. та переробл. – Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2012. –144 с.

Barker D.J.P. Fetal programming of coronary heart disease / Barker D.J.P. // Trends Endocrinology Metabol. – 2002. – №9. – P. 364–368.

Godfrey K.M. Developmental origins of metabolic disease: life course and intergenerational perspectives / K.M. Godfrey, P.D. Gluckman, M.A. Hanson // Trends in Endocrinology & Metabolism. – 2010. – Vol. 21. – P. 199–205.

Екосистема великого промислового міста України та діти першого року життя / [О.М. Лук’янова, Ю.Г. Резніченко, Ю.Г. Антипкін, Г.І. Резніченко, З.А. Шкіряк-Нижник] – Запоріжжя, 2005. – 254 с.

Шабалов Н.П. Общебиологическая проблема: закономерности и последствия перинатального инфицирования человека / Н.П. Шабалов // Педиатрия. – 2012. – №91 (3). – С. 26–31.

Волошин Н.А. Лимфоцит – фактор морфогенеза / Н.А. Волошин // Запорожский медицинский журнал. – 2005. – №3 (30). – С. 122.

Волошин Н.А. Внутриутробная антигенная стимуляция как модель для изучения морфогенеза органов. / Волошин Н.А., Григорьева Е.А., Кущ О.Г. и др. // Морфологические ведомости. – 2006. – № 1–2, приложение №1. – С.57–59.

Kaplow L.S. Histochemical procedure for localizing and evaluationg leukocyte alcaline phosphatase activity marrow / L. S. Kaplow // Blood. – 1955. – Vol. 10.–P. 1023 – 1029.

Западнюк И.П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк, Е.А. Захария, Б.В. Западнюк – К.: Вища школа, 1983. – 384 с.

Rat’s age versus human’s age: what is the relationship? / Andreollo N.A., Santos E.F., Araújo M.R., Lopes L.R. // Arq. Bras. Cir. Dig. – 2012. – №25 (1). – Р. 49–51.

Перфилова В.Н. Влияние соединения РГПУ-147 на морфофункциональное состояние миокарда животных после длительного стрессорного воздействия / В.Н. Перфилова, И.Н. Тюренков, А.В. Смирнов // Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН. – 2010. – №4. – С. 45–49.

Cardiac glycogen accumulation after dexamethasone is regulated by AMPK / Puthanveetil, F. Wang, G. Kewalramani et al. // Am J Physiol Heart Circ Physiol. – 2008. – Vol. 295, №4. – P. 1753–1762.

Omar M.A. Ischemia-induced activation of AMPK does not increase glucose uptake in glycogen-replete isolated working rat hearts / M.A.Omar, H. Fraser, A.S. Clanachan // Am J Physiol Heart Circ Physiol. – 2008. – №294.– Р. 1266–1273.

Абатуров А.Е. Особенности метаболического синдрома у детей / А.Е. Абатуров // Дитячий лікар. – 2011. – №4. – С. 54–61.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження