Клініко-морфофункціональні зіставлення у хворих у гострому періоді мозкового ішемічного супратенторіального інсульту

Автор(и)

  • A. A. Kuznetsov

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.1.15358

Ключові слова:

ішемічний інсульт, електроенцефалографічний патерн, прогноз

Анотація

Наведено результати клініко-комп’ютерно-томографічного та комп’ютерно-електроенцефалографічного досліджень 90 хворих у гострому періоді мозкового ішемічного супратенторіального інсульту. Виявлено, що лівопівкульовий мозковий ішемічний інсульт у гострому періоді характеризується глибшою депресією синхронізуючих систем диенцефального рівня, асоційованою з латеральним зсувом серединних структур внаслідок осередку ураження, та більшою вираженістю неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS. Інсульти правопівкульової локалізації характеризуються активацією десинхронізуючих систем мезенцефального рівня, асоційованого з кортикальними структурами контралатеральної неураженої півкулі, та інтеграцією з об’ємом осередку ураження, а також вираженістю неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS. Встановлено, що підвищення ритмів дельта-діапазону ураженої півкулі у поєднанні з білатеральним зниженням ритмів альфа-діапазону у пацієнтів з лівопівкульовою локалізацією мозкового ішемічного інсульту є критерієм несприятливого прогнозу перебігу та виходу гострого періоду захворювання.

Посилання

Волошин П.В. Аналіз поширеності та захворюваності на нервові хвороби в Україні / П.В. Волошин, Т.С. Міщенко, Є.В. Лекомцева // Международный неврологический журнал – 2006. – №3 (7). – С. 9–13.

Кузнецов В.В. Полушарные особенности влияния ницерголина, церебролизина и их комбинации на церебральную гемодинамику у больных, перенесших атеротромботический ишемический инсульт / В.В. Кузнецов, В.Н. Бульчак В.Н. // Международный неврологический журнал. – 2011. – №5 (43). – С. 64–69.

Новое в изучении взаимосвязи нейропсихологических синдромов и психовегетативных расстройств при межполушарной функциональной асимметрии мозга в неотложной неврологии / Г.А. Изюмова, Д.П. Изюмов, P.C. Ярашев // Український неврологічний журнал. – 2011. – №4 (21). – С. 66–70.

Мищенко Т.С. Эпидемиология неврологических заболеваний в Украине / Т. С. Мищенко // НейроNEWS. – 2008. – №3. – С. 76–78.

Міщенко Т.С. Епідеміологія цереброваскулярних захворювань в Україні / Т. С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2006. – №1. – С. 3–7.

Орос М.М. Клініко-діагностичні критерії та прогнозування транзиторно-ішемічних атак: дис. … канд. мед. наук 14. 01. 15 «Нервові хвороби» / Орос М.М. – Ужгород, 2007. – 177 с.

Пантелеєнко Л.В. Вплив нейропротекторної терапії, застосовної у гострий період ішемічного інсульту, на якість життя хворих через 3 місяці після його виникнення / Л.В. Пантелеєнко, Л.М. Трепет // Український неврологічний журнал. – 2009. – №4 (13). – С. 45–50.

Characteristics and outcomes of patients with seizures according to the time of onset in relation to stroke / J. De Reuck [et al.] // Eur. Neurol. – 2008. – V. 59. – P. 225–228.

Event-related desynchronization of sensorimotor EEG rhythms in hemiparetic patients with acute stroke / Stepien M. [et al.] // Neurosci Lett. – 2010. – V. 7. – P. 57.

Flossmann E, Prognosis of vertebrobasilar transient ischaemic attack and minor stroke / E. Flossmann, PM. Rothwell // Brain. – 2003. – V. 126 (9). – P. 1940–1954.

Predicting coma and other low responsive patients outcome using event – related brain potentials: а meta-analysis / J. Daltrozzo, [et al.] // Clinical Neurophysiology. – 2007. – V. 118. – P. 606–614.

Predictive Variables for Mortality After Acute Ischemic Stroke / A. Carter [et al.] // Stroke. – 2007. – V. 38. – Р. 1873–1880.

Prestroke Cognitive Performance, Incident Stroke. – and Risk of Dementia : The Rotterdam Study / Reitz, Christiane [et al.] // Stroke. – 2008. – V. 39. – P. 36–41.

Prevalence and risk factors associated with reversed Robin Hood syndrome in acute ischemic stroke / Alexandrov A. V. [et al.] // Stroke. – 2009. – V. 40 (8). – P. 2738–2742.

Su Y.Y. Parameters and grading of evoked potentials: prediction of unfavorable outcome in patients with severe stroke / Y.Y. Su, S.Y. Xiao, W. F. Haupt, Y. Zhang, H. Zhao // J. Clin. Neurophysiol. – 2010. – V. 27 (1). – P. 25–29.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження