Особливості перебігу хіміорезистентного ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу у хворих, які померли від ко-інфекції

Автор(и)

  • A. S. Shalmin
  • E. M. Raznatovskya
  • R. М. Yasinskiy

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.1.15363

Ключові слова:

хіміорезистентний ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз

Анотація

Проаналізовано 14 амбулаторних карток хворих, які померли від ВІЛ/СНІД-асоційованого хіміорезистентного туберкульозу та які перебували на диспансерному обліку і лікуванні у протитуберкульозних диспансерах м. Запоріжжя за період 2010–2012 рр. Встановлено, що більшість хворих вели асоціальний спосіб життя та страждали на алкоголізм чи наркоманію. При ВІЛ/СНІД-асоційованому хіміорезистентному туберкульозі саме останній частіше передував розвитку ВІЛ-інфекції. Більшість померлих з хіміорезистентною туберкульозною ко-інфекцією мали хронічний туберкульоз та перерви і невдачі у попередніх курсах лікування. Серед померлих від ко-інфекції з хіміорезистентним туберкульозом більшість становили хворі з мультирезистентним туберкульозом і з резистентністю до 8–9 протитуберкульозних препаратів. Всі хворі мали легеневу локалізацію туберкульозу і переважно дисеміновану та фіброзно-кавернозну форми, низький рівень СD4+ клітин. Більшість померлих не мали прихильності до специфічного протитуберкульозного та антиретровірусного лікування та не отримували профілактичний курс лікування.

Посилання

Александров О.В. ВІЛ та туберкульоз: проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] / Александров О.В. // Доповідь на науково-практичному семінарі «Проблеми фтизіатрії в Запорізькій області та шляхи їх подолання» – Запоріжжя, 2008.

Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / Андрейчин М.А. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

Волкова К.И. Туберкулез в период эпидемии ВИЧ/СПИДа и наркомании / Волкова К.И., Кокосов А.Н., Браженко Н.А. // Проблемы туберкулеза. – 2001. – №2. – С. 61–65.

Динаміка захворюваності та смертності від туберкульозу до і під час епідемії: тенденції та регіональні особливості / Мельник В.М. [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2006. – №1. – С. 53–55.

Зайцева С.И. Клиника и профилактика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных / Зайцева С.И., Матвеева С.Л., Ющенко Л.П. // Международный мед. журнал. – 2002. – №4. – С. 29–33.

Мельник В.П. Захворюваність та летальність хворих на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфікуванням та СНІДом / Мельник В.П., Світлична Т.Г. // Укр. пульмонол. журнал. – 2006. – №2. – С. 34–36.

Нечаева О.Б. ВИЧ-инфекция и туберкулез / Нечаева О.Б., Антонова Н.В. // Здравоохранение Российской Федерации. – 2003. – №2. – С. 33–35.

Показатели иммунитета у пациентов с ВИЧ-инфекцией, ассоциированной с туберкулезом на разных стадиях заболевания / С.А. Сотниченко [и др.] // Дальневосточный медицинский журнал. – 2008. – №1. – С. 62–65.

Профіль медикаментозної резистентності МБТ до протитуберкульозних препаратів у хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МТБ залежно від випадку захворювання / Н.А. Литвиненко [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. – №4. – С. 85–91.

Світлична Т.Г. Епідеміологічний нагляд та ефективність лікування хворих на ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз / Світлична Т.Г., Єфименко Л.В. // Актуальні проблеми медицини та біології. – 2007. – №1 (35). – С. 182–187.

Туберкулез у ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом / А.Г. Рахманова [и др.] // Клиническая медицина. – 2003. – №12. – С. 71–73.

Фещенко, Ю.І. Сучасні погляди на епідситуацію з туберкульозу в Україні / Фещенко Ю.І., Мельник В.П. // Укра. пульмонол. журнал. – 2007. – №2. – С. 75–80.

Черенько С.О. Епідеміологічний нагляд за ситуацією щодо захворюваності на туберкульоз та ВІЛ/СНІД в Україні / Черенько С.О., Александріна Т.А. // Український медичний часопис. – 2004. – №3 (41). – С. 69–72.

Щелканова А.И. Особенности течения туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией / Щелканова А.И., Кравченко А.В. // Терапевтический архив. – 2004. – №4. – С. 20–24.

Эффективность лечения больных туберкулезом легких, выделяющих микобактерии с лекарственной устойчивостью к основным и резервным противотуберкулезным препаратам (XDR) / О.Г. Комиссарова [и др.] // Материалы 8 Российского съезда фтизиатров. – М., 2007. – С. 524.

Emergence of new forms of totally drug resistant tuberculosis bacilli: super extensively drug resistant tuberculosis or totally drug resistant strains in Iran [The text] / Ali Akbar et al. // Chest. – 2009. – Vol. 136. – P. 420–425.

Fattorini, L. Extensively drug-resistant (XDR) tuberculosis: an old and new threat / Fattorini L., Migliory G.B., Cassone A. // Ann. Ist. Super. Sanita. – 2007. – Vol. 43, №4. – P. 317–319.

Risk factors for mortality among MDR- and XDR-TB patients in a high HIV prevalence setting / N.R. Gandhi [et al.] // Int. J. Tuberc. Lung Dis. – 2012. – Vol. 1. – P. 90–97.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження