Патогістологічні властивості та гістоморфометричні характеристики губчастої кісткової тканини в іліобіоптатах від хворих на недосконалий остеогенез

Автор(и)

  • V. V. Grigorovsky
  • A. M. Zyma

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.1.15366

Ключові слова:

недосконалий остеогенез, губчаста кісткова тканина, іліобіопсії, гістоморфометрія

Анотація

За результатами гістоморфометричного дослідження спонгіози іліобіоптатів хворих на недосконалий остеогенез (7 осіб чоловічої статі у двох вікових підгрупах), при порівнянні даних «умовно здорових» дітей встановлено певні відмінності середніх параметрів показників структурно-функціонального стану губчастої кісткової тканини. Середній параметр «кісткового об’єму спонгіози» у вікових підгрупах дітей, хворих на недосконалий остеогенез, виявляє доволі незначний віковий приріст середніх значень, порівняно з параметром для «умовно здорових». У старшій віковій підгрупі середній параметр цього показника для хворих на недосконалий остеогенез виявився вірогідно нижчим за відповідний параметр для «умовно здорових» дітей. Середній параметр показника «остеоїдна поверхня» у вікових підгрупах дітей, хворих на недосконалий остеогенез, виявляє зниження зі збільшенням віку (невірогідно за наявної кількості спостережень). У старшій віковій підгрупі хворих на недосконалий остеогенез середнє значення цього показника є помітно нижчим, ніж у відповідній віковій підгрупі «умовно здорових», проте різниця середніх статистично невірогідна. Середній параметр показника «індекс остеобластів» у вікових підгрупах дітей, хворих на недосконалий остеогенез, виявляє певне зниження (невірогідно за наявної кількості спостережень), що свідчить про поступове вікове зменшення активності остеорезорбції у хворих на недосконалий остеогенез. У старшій віковій підгрупі хворих на недосконалий остеогенез середнє значення цього показника є вірогідно вищим, ніж у відповідній віковій підгрупі «умовно здорових» дітей.

Посилання

Волков М.В. Несовершенное костеобразование / М.В. Волков, Н.Н. Нефедьева. – М.: Медицина, 1974. – 119 с.

Григоровський В.В. Гістологія та гістоморфометрія спонгіози тазової кістки дітей та підлітків у нормі, при нейрофіброматозі І типу та інших захворюваннях / В.В. Григоровський, Ю.М. Гук, Т.А. Кінчая-Поліщук та ін. // Журнал АМН України. – 2005. – №3. – С. 525–539.

Григоровский В.В. Клинико-морфологические особенности поражения костей у больных несовершенным остеогенезом / В.В. Григоровский, Ю.Н. Гук, С. Магомедов та ін. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2010. – №1. – С. 46–54.

Григоровський В.В. Патоморфологічні зміни, частота їх виявлення та кореляційні залежності в біоптатах довгих кісток у хворих на недосконалий остеогенез / В.В. Григоровський, Ю.М. Гук, В.В. Стельмах та ін. // Патологія. – 2010. – Т. 7, №1. – С. 28–34.

Григоровский В.В. Показатели состояния губчатой костной ткани детей с врожденными заболеваниями опорно-двигательной системы из различных регионов Украины / В.В. Григоровский, А.П. Крись-Пугач, Ю.Н. Гук та ін. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1999. – №1. – С. 9–12.

Менье П.Дж. Гистоморфометрия кости / Менье П.Дж. // Риггз Б.Л. Остеопороз. Этиология, диагностика, лечение / Б.Л. Риггз, Л.Дж. Мелтон ІІІ; пер. с англ. – М.-СПб.: ЗАО «Издательство БИНОМ», «Невский діалект», 2000. – С. 321–344.

Осипенкова-Вичтомова Т.К. Костная ткань при несовершенном остеогенезе (светооптическое и электронно-микроскопическое исследование) / Т.К. Осипенкова- Вичтомова // Арх. пат. – 2006. – №3. – С. 20–25.

Ревелл П.А. Несовершенное костеобразование / П.А. Ревелл // Патология кости; пер. с англ. – М.: Медицина, 1993. – С. 70–76.

Cole W.G. Advances in osteogenesis imperfecta / W.G. Cole // Clin. Orthop. Rel. Res. – 2002. – №401. – P. 6–16.

Falvo K.A. Osteogenesis imperfecta: clinical evaluation and management // K.A. Falvo, L. Root, P.G. Bullough // J. Bone and Joint Surg. – 1974. – V. 56-A, №4. – P. 783–793.

Jaffe H.L. Osteogenesis imperfecta / H.L. Jaffe. // Metabolic, degenerative and inflammatory diseases of bones and joints. – München: Urban and Schwarzenberg, 1972. – P. 161–176.

Kocher M.S. Osteogenesis imperfecta / M.S. Kocher, F.J. Shapiro // J. Am. Acad. Orthop. Surg. – 1998. – V. 6, №4. – P. 225–236.

Malluche H.H. Atlas of Mineralized Bone Histology / H.H. Malluche, M.-C. Faugere. – Basel: Karger, 1986. – 136 p.

Martin E. Osteogenesis imperfecta: epidemiology and pathophysiology / E. Martin, J.R. Shapiro // Curr. Osteoporos. Rep. – 2007. – V. 5, №3. – P. 91–97.

Munns C.F.J. Effects of Intravenous Pamidronate Treatment in Infants With Osteogenesis Imperfecta: Clinical and Histomorphometric Outcome / C.F.J. Munns, F. Rauch, R. Travers, F.H. Glorieux // J. Bone and Miner. Res. – 2005. – V. 20, №7. – P. 1235–1243.

Parfitt A.M. Bone histomorphometry: proposed system for standardization of nomenclature, symbols and units / A.M. Parfitt // Calcif. Tiss. Int. - 1988. – V. 42, №5. – P. 284–286.

Rauch F. Pamidronate in Children with Osteogenesis Imperfecta: Histomorphometric Effects of Long-Term Therapy / F. Rauch, R. Travers, F.H. Glorieux // J. Clin. Endocrin. and Metab. – 2006. – V. 91, №2. – P. 511–516.

Whyte M.P. Osteogenesis imperfecta / M.P. Whyte // Disorders of bone and mineral metabolism / [Ed. F.J.Coe, M.J.Favus.] – New-York: Raven Press, 1992. – P. 1015–1018.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження