Комплексне отоневрологічне оцінювання вестибулярної симптоматики при бойовій черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості внаслідок вибухової дії

Автор(и)

  • O. Ye. Skobska State Institution “Romodanov Neurosurgery Institute of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv,
  • O. M. Kvasha State Institution “Romodanov Neurosurgery Institute of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv,
  • Yu. Ye. Pedachenko Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine,
  • O. S. Hotin State Institution “Romodanov Neurosurgery Institute of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv,
  • O. Yu. Malysheva State Institution “Romodanov Neurosurgery Institute of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.1.166171

Ключові слова:

бойова черепно-мозкова травма легкого ступеня тяжкості, контузія, вибухова дія, комп’ютерна стабілографія, вестибулярні порушення

Анотація

З огляду на неспецифічність симптомокомплексу та певні складнощі клінічного оцінювання, актуальною є розробка діагностичних критеріїв щодо вестибулярної симптоматики в пацієнтів із бойовою черепно-мозковою травмою легкого ступеня тяжкості (ЧМТлст) унаслідок вибухової дії для збереження високої якості життя та повноцінної соціальної адаптації.

Мета роботи – проаналізувати вестибулярну симптоматику в постраждалих із бойовою ЧМТлст унаслідок вибухової дії.

Матеріали та методи. Проаналізували результати клініко-інструментальних досліджень 39 пацієнтів, які перебували на обстеженні та лікуванні у відділенні нейротравми ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України», з документально підтвердженою мінно-вибуховою ЧМТ, що отримана під час збройного конфлікту на сході України у 2014–2017 рр.

Результати. Найчастіше в постраждалих є певний стійкий клінічний симптомокомплекс. Визначили статистично значущі критерії стабілографічних показників кількісного оцінювання стану системи рівноваги в пацієнтів із бойовою ЧМТлст унаслідок вибухової дії. Розроблення та впровадження стандартизованого оцінювання та аналізу вестибулярних порушень при бойовій ЧМТлст унаслідок вибухової дії матиме важливе клініко-експертне значення в діагностиці вестибулярної дисфункції під час медико-соціальної та судово-медичної експертиз, для своєчасної адекватної реабілітації, соціальної адаптації учасників бойових дій.

Висновки. За даними суб’єктивної аудіометрії, серед обстежених із бойовою ЧМТлст унаслідок вибухової дії переважно спостерігали (у 29 – 74,4 %) сенсоневральну приглухуватість різного ступеня тяжкості, в тому числі глухоту. Тональні аудіометричні криві у хворих здебільшого мали низхідний, часто обривчастий тип. Визначили комплекс діагностичних критеріїв, що заснований на аналізі базових стабілографічних показників: загального центру тяжіння, частотно-амплітудного спектра стабілограми, інтегрального показника якості функції рівноваги для об’єктивізації стану системи рівноваги у хворих при бойовій ЧМТлст унаслідок вибухової дії, який допомагає визначити рівень ураження вестибулярного аналізатора, ступінь збереження функції та компенсації центральних регуляторних механізмів статокінетичної системи. Порушення вестибулярної функції при бойовій ЧМТлст унаслідок вибухової дії є важливою військово-цивільною проблемою.

Посилання

Glaznikov, L. A. (1996) Minno-vzryvnaya travma slukhovoj sistemy (patogenez, klinika, diagnostika i lecheniye) (Avtoref. dis… dokt. med. nauk) [Mine-explosive trauma of the auditory system (pathogenesis, clinic, diagnosis and treatment) Dr. med. sci. diss.] Saint Petersburg. [in Russian].

Hoffer, M. E., Balaban, C., Gottshall, K., Balough, B. J., Maddox, M. R., & Penta, J. R. (2010). Blast exposure: vestibular consequences and associated characteristics. Otol Neurotol, 31(2), 232–236. doi: 10.1097/MAO.0b013e3181c993c3

Warden, D. (2006). Military TBI during the Iraq and Afghanistan wars. J. Head Trauma Rehabil, 21(5), 398–402. doi: 10.1097/00001199-200609000-00004

French, L. M., Mccrea, M., & Baggett, M. (2008) The Military Acute Concussion Evaluation (MACE). J. Special Operations Medicine, 8, 68–74.

Аndreyev, O. A., Skobska, O. E., & Kadzhaya, N. V. (2017). Porushennia statokinetychnoi funktsii ta yii otsinka v obeiektyvizatsii lehkoi cherepno-mozkovoi travmy [Disorders of statokinetic function and its estimation in objectivization of mild cranio-cerebral trauma]. Klinichna khirurhiia, 6, 47–50. [in Ukrainian].

Skobska, O. E., Kadzhaya, N. V., Аndreyev, O. A., & Potapov, E. V. (2015). Obieektyvizatsiia vestybuliarnykh rozladiv u poterpilykh pry strusi holovnoho mozku u hostromu periodi [Оbjectivization of vestibular disorders in the injured persons with the brain commotion in acute period]. Klinichna khirurhiia, 4, 49–51. [in Ukrainian].

Hoffer, M. E., Schubert, M. C., & Balaban, C. D. (2015). Early Diagnosis and Treatment of Traumatic Vestibulopathy and Postconcussive Dizziness. Neurol Clin, 33(3), 661–668. doi: 10.1016/j.ncl.2015.04.004

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження