DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.1.166308

Метастатичне ураження кісток у чоловіків у поєднанні з підвищенням сироваткового PSA з погляду діагностики карцином невідомої первинної локалізації

O. V. Poslavska, I. S. Shponka, P. O. Hritsenko, M. Yu. Petrova

Анотація


 

У випадках «злоякісного новоутворення невідомого походження» в чоловіків із метастазами в кістках саме рівень сироваткового PSA може стати вирішальним для лікування. У фаховій літературі описані карциноми з метастазами в кістках і підвищенням простат-специфічного антигена, що були двічі спростовані біопсією простати, але мали позитивну динамку під час антиандрогенної терапії (bicalutamide) в поєднанні з хіміотерапією (zoledronic acid).

Мета роботи – для вдосконалення діагностичних алгоритмів дослідити комплекс морфологічних, морфометричних та імуногістохімічних характеристик метастатичних вогнищ у кістках, що представлені аденокарциномами невідомої первинної локалізації, в чоловіків із підвищенням серологічного маркера PSA порівняно з первинними карциномами передміхурової залози.

Матеріали та методи. Виконали ретроспективний аналіз клінічних даних, гістологічних та імуногістохімічних характеристик 21 спостереження післяопераційного матеріалу пацієнтів із первинною пухлиною карциномою передміхурової залози (група 1, чоловіки віком від 56 до 82 років, середнє – 66,00 ± 7,76; медіана – 65) та біопсійного матеріалу 10 пацієнтів (чоловіків) із метастазами аденокарциноми в кістки без первинної локалізації та підвищенням сироваткового маркера PSA (група 2, вік – від 43 до 57 років, середнє – 50,00 ± 9,89; медіана – 46,5) на базі морфологічного відділу діагностичного центру «Аптеки медичної академії» за період 2015–2017 рр.

Результати. У діагностиці карцином невідомої первинної локалізації в чоловіків із метастатичним ураженням кісток і підвищенням серологічного маркера PSA визначили морфологічні, морфометричні та імуногістохімічні зміни, які пов’язанні з набуттям агресивніших метастатичних властивостей порівняно з первинними карциномами передміхурової залози, що мають тенденцію до локального поширення, зокрема переважання низькодиференційованих гістологічних форм метастатичних аденокарцином, об’єктивне зменшення площі та периметра ядер (p = 0,00002, p < 0,0001 відповідно), можливість втрачання специфічних для ацинарних карцином передміхурової залози імуногістохімічних маркерів AMACR (p504s) та AR (андрогенні рецептори) (p = 0,008).

Висновки. Використання мінімальних первинної (Сytokeratin, Рan АЕ1/АЕ3(+) / Vimentin(-) / CD45(-) / S100(-)) та вторинної (цитокератин 8(+) / PSA(+) / AMACR (p504s)(+) / AR (+/-)) імуногістохімічних панелей дасть змогу довести відповідність фенотипу карциноми невідомої первинної локалізації в чоловіків із метастатичним ураженням кісток і підвищенням серологічного маркера PSA формі дисемінованої карциноми передміхурової залози з обґрунтуванням застосування відповідної терапії у випадках неінформативної біопсії простати.


Ключові слова


рак; рак простати; метастази в кістки; PSA

Повний текст:

PDF

Посилання


Iwamura, H., Hatakeyama, S., Tanaka, Y., Tanaka, T., Tokui, N., Yamamoto, H., et al. (2014) A case of metastatic cancer with markedly elevated PSA level that was not detected by repeat prostate biopsy. BMC Res Notes, 7, 64. doi: 10.1186/1756-0500-7-64

Piccioli, A., Maccauro, G., Spinelli, M. S., Biagini, R., & Rossi, B. (2015) Bone metastases of unknown origin: epidemiology and principles of management. J Orthopaed Traumatol, 16(2), 81–86. doi: 10.1007/s10195-015-0344-0

Szwed, E. A., Sliesoraitis, S., Nguyen, Th-C., Nguyen, M-N., Moreb, J. S., Zlotecki, R. A., et al. (2015) New Primary Malignancy Masquerading as Metastatic Prostate Adenocarcinoma. Oncological Medicine, 2015, 358572. doi: 10.1155/2015/358572

Ye, L., Kynaston, H. G., & Jiang, W. G. (2007) Bone metastasis in prostate cancer: Molecular and cellular mechanisms (Review). International journal of molecular medicine, 20(1), 103–111. doi: 10.3892/ijmm.20.1.103

Moul, J. W. (2015) Hormone naïve prostate cancer: predicting and maximizing response intervals. Asian Journal of Andrology, 17(6), 929–35. doi: 10.4103/1008-682X.152821

Ganeshan, Dh., Aparicio, A. M., Morani, A., & Kundra, V. (2017) Pattern and distribution of distant metastases in anaplastic prostate carcinoma: a single-institute experience with 101 patients. AJR Am J Roentgenol, 209(2), 327–332. doi: 10.2214/AJR.16.17214

Alhanafy, A. M., Zanaty, F., Ibrahem, R., & Omar, S. (2018) Prognostic factors for hormone sensitive metastatic prostate cancer: impact of disease volume. Asian Pac J Cancer Prev., 19(4), 1113–1118. doi: 10.22034/APJCP.2018.19.4.1113

Body, J-J., Casimiro, S., & Costa, L. (2015) Targeting bone metastases in prostate cancer: improving clinical outcome. Nat. Rev. Urol. 12(6), 340–356. doi: 10.1038/nrurol.2015.90

Li, D., Lv, H., Hao, X., Hu, B., & Song, Y. (2018) Prognostic value of serum alkaline phosphatase in the survival of prostate cancer: evidence from a meta-analysis. Cancer Management and Research, 10, 3125–3139. doi: 10.2147/CMAR.S174237

Poslavskaya, O. V. (2016) Vyznachennia liniinykh rozmiriv ta ploshch okremykh morfolohichnykh ob’iektiv na mikrofotohrafiiakh za dopomohoiu prohramy ImageJ [Determination of linear dimensions and square surfaces areas of morphological objects on micrographs using ImageJ software]. Morphologia. 10(3), 377-81. [in Ukrainian].

Poslavska, O. V., Shponka, I. S., Hritsenko, P. A., & Alekseenko, O. A. (2016) Morfometrychnyi analiz pantsytokeratyn-nehatyvnykh neplastychnykh ushkodzhen limfatychnykh vuzliv shyi [Morphometric analysis of “pancitokeratin-positive” neoplastic lesions of the lymph nodes of the neck]. Medychni perspektyvy, 23(1), 30–37. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2310-1237.2017.3.118730
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет