Мініінвазивні технології в хірургії жовчнокам’яної хвороби, ускладненої механічною жовтяницею

Автор(и)

  • A. S. Nikonenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • N.G. Golovko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • V.А. Grushka Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • А.V. Klimenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • E.І. Gaidarzhi Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • D.А. Detsyk Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • I.V. Rusanov Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • G.І. Ohrimenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • Т.S. Gavrilenko Zaporizhzhya Regional Clinical Hospital, Ukraine,
  • S.О. Matveyev Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.2.17355

Ключові слова:

жовчнокам’яна хвороба, механічна жовтяниця

Анотація

Наведено досвід хірургічного лікування 297 пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою, ускладненою механічною жовтяницею. Ендоскопічну папілосфінктеротомію і лапароскопічну холецистектомію виконано у 263 пацієнтів. Описано новий спосіб виконання лапароскопічної холецистектомії, ключовим моментом якого є субсерозна коагуляція гілок міхурової артерії. Запропоновано лікувально-діагностичний алгоритм лікування пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою, ускладненою механічною жовтяницею. На основі результатів аналізу визначено, що мініінвазивні технології мають стати пріоритетними у виборі методу хірургічного лікування цієї категорії хворих.

Посилання

Донцов И.В. Ятрогенные повреждения желчных протоков / И.В. Донцов // Клінічна хірургія. – 2000. – №10. – С. 31–33.

Лапароскопические технологии и их интеграция в билиарную хирургию / [Малоштан А.В., Бойко В.В., Тищенко А.М., Криворучко И.А.]. – Харьков: СИМ, 2005. – 367 с.

Майстренко Н.А. Холедохолитиаз / Н.А. Майстренко, В.В. Стукалов. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2000. – 288 с.

Ничитайло М.Е. Повреждения жёлчных протоков при лапароскопической холецистэктомии / М.Е. Ничитайло, А.В. Скумс, И.П. Галочка // Клінічна хірургія. – 2001. – №10. – С. 13–18.

Ничитайло М.Е. Повреждения желчных протоков при холецистэктомии и их последствия / М.Е. Ничитайло, А.В. Скумс. – К.: МАККОМ, 2006. – 344 с.

Осложнения лапароскопической холецистэктомии / Б.К. Шуркалин, А.Г. Кригер, В.А. Горский [и др.] // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. – 2001. – Т. 160, №4. – С. 78–83.

Пат. № 37046 Україна. МПК А61В17/00. Спосіб вибору методу деваскуляризації жовчного міхура при лапароскопічній холецистектомії / Губка О.В., Завгородній С.М., Гайдаржі Є.І., Головко М.Г., Децик Д.А., Клименко А.В.; заявл. 15.04.04; опубл. 15.12.04, Бюл. №12.

Султанов С.А. Модифицированная двухэтапная тактика лечения желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом / С.А. Султанов, А.А. Архипов // Эндоскопическая хирургия. – 2004. – №4. – С. 26–29.

Федоров И.В. Повреждение желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии / И.В. Федоров, Л.Е. Славин, А.Н. Чугунов. – М.: Триада-Х, 2003. – 80 с.

Хирургия печени и желчевыводящих путей / [Шалимов А.А., Шалимов С.А., Ничитайло М.Е., Доманский Б.В.]. – К.: Здоров’я, 1993. – 508 с.

Long-term results and risk factors influencing outcome of major bile duct injuries following cholecystectomy / S.C. Schmidt, J.M. Langrehr, R.E. Hintze [et al.] // Br. J. Surg. – 2005. – Vol. 92. – Р. 76–82.

Management of bile leakage after laparoscopic cholecystectomy based on etiological classification / H.H. Lien, C.S. Huang, M.Y. Shi [et al.] // Surg. Today. – 2004. – Vol. 34 (4). – P. 326–330.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-09-30

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження