Прогностична роль експресії рецепторів до епідермального фактора росту у хворих на недрібноклітинний рак легені І–ІІ стадії

Автор(и)

  • A.P. Kolesnik Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine
  • A.I. Shevchenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine
  • V.A. Tumansky Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine
  • A.V. Evseev Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine
  • M.A. Shishkin Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.2.17362

Ключові слова:

недрібноклітинний рак легенів, прогноз, рецептор епідермального фактору росту, виживаність

Анотація

Рак легені є актуальною проблемою сучасної онкології. Для поліпшення результатів лікування необхідне удосконалення сучасної класифікації раку  легені з урахуванням молекулярної характеристики пухлини, що допоможе індивідуалізувати лікування пацієнтів. Мета роботи полягала у встановленні зв’язку клініко-морфологічних характеристик пацієнта з експресією рецепторів епідермального фактора росту І і ІІ типів (EGFR, Her2/neu), а також у дослідженні впливу цих маркерів на виживаність хворих на недрібноклітинний рак легенів ранніх стадій. У дослідженні взяли участь 177 хворих на недрібноклітинний рак легенів ранніх стадій. Пацієнти перебували на лікуванні в Запорізькому обласному клінічному онкологічному диспансері з червня 2008 р. по червень 2011 р. У всіх хворих виконали імуногістохімічне дослідження видаленої пухлини з метою визначення експресії Her2/neu, EGFR. Кореляцію між віком, статтю, гістологічною формою і диференціюванням пухлини, критеріями pТ і pN, а також локалізацією пухлини з рівнем експресії Her2/neu і EGFR не встановлено. Визначений виражений зворотний зв’язок між рівнем експресії Her2/neu і EGFR. Незалежними прогностичними факторами є гістологічна форма новоутворення (Hr=-2,02, p=0,04) і розмір первинної пухлини (Hr=2,8, p=0,004). Прогностична роль експресії Her2/neu і EGFR у пацієнтів із I–II стадією НДКРЛ, які перенесли радикальне хірургічне втручання, не встановлена.

Посилання

Суховерша О.А. Рак легень ІІІа стадії: індивідуалізація лікування та прогнозу: автореф. дис. … д-ра мед. н.: 14.01.07 «Онкологія» / О.А. Суховерша. – Донецьк, 2008. – 35 с.

Бюлетень Національного канцер-реєстру №13 «Рак в Україні, 2010–2011: захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби» / Федоренко З.П., Гулак Л.О., Горох Ю.Л. и др. – 2012. – №13. – С. 72

Cox G. A biological staging model for operable non-small cell lung cancer / Cox G., Jones J.L., Andi A., et al. // Thorax. – 2001. – Vol. 56. – P. 561–566.

D’Amico T.A. Molecular Biologic Staging of Lung Cancer / D’Amico T.A. // Ann Thorac Surg. – 2008. – Vol. 85. – Р. 737–742.

D’Amico T.A. Molecular Biologic Substaging of Stage I Lung Cancer According to Gender and Histology / D’Amico T.A., Aloia T.A., Mary-Beth H. // Ann Thorac Surg. – 2000. – Vol. 69. – Р. 882–886.

D’Amico T.A. A biologic risk model for stage i lung cancer: immunohistochemical analysis of 408 patients with the use of ten molecular markers / D’Amico T. A., Massey M., Herndon J. E., et al. // J Thorac Cardiovasc Surg. – 1999. – Vol. 117. – Р. 736–743.

Hirsch F.R. Epidermal Growth Factor Receptor in Non–Small-Cell Lung Carcinomas: Correlation Between Gene Copy Number and Protein Expression and Impact on Prognosis / Hirsch F.R., Varella-Garcia M., Bunn P.A., et al. // J Clin Oncol. – 2003. – Vol. 21, №20. – Р. 3798–3807.

Judith Moldvay. Predictive Survival Markers in Patients with Surgically Resected Non-Small Cell Lung Carcinoma / Judith Moldvay, Philippe Scheid, Pascal Wild et al. // Clin Cancer Res. – 2000. – Vol. 6. – Р. 1125–1134.

Meert A-P. The role of EGF-R expression on patient survival in lung cancer: a systematic review with meta-analysis / Meert A-P., Martin B., Delmotte P. et al. // Eur Respir J. – 2002. – Vol. 20. – Р. 975–981.

Onn A. Tumor Cavitation in Stage I Non–Small Cell Lung Cancer: Epidermal Growth Factor Receptor Expression and Prediction of Poor Outcome1 / Onn A., Choe D.H., Herbst R.S.// Tumor Cavitation in Lung Cancer Radiology – October 2005

Taillade L. Immunohistochemichal expression of biomarkers: a comparative study between diagnostic bronchial biopsies and surgical specimens of non-small-cell lung cancer / Taillade L., Penault-Llorca F., Boulet T. et al. // Annals of Oncology. – 2007. – Vol. 18. – Р. 1043–1050.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження