DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.2.177099

Простатичні конкременти зумовлюють остеобластичний імунофенотип раку передміхурової залози

A. M. Piddubnyi, S. M. Danylchenko, A. M. Romaniuk, R. A. Moskalenko

Анотація


 

Рак передміхурової залози (РПЗ) посідає провідні позиції у структурі онкологічної захворюваності та смертності чоловіків у всьому світі. Наявність простатичних конкрементів (ПК) і метастатичного ураження скелета значно знижує якість життя пацієнтів і погіршує перебіг основного захворювання.

Мета роботи – визначення можливого впливу наявності ПК на процеси розвитку кісткових метастазів РПЗ.

Матеріали та методи. 30 зразків тканини РПЗ із ПК і 30 зразків неопластичної тканини РПЗ без ознак біомінералізації дослідили за допомогою гістологічних (забарвлення гематоксиліном та еозином), гістохімічних (забарвлення алізариновим червоним і за методом фон Косса) та імуногістохімічних (з використанням антитіл проти маркерів OSN, Col I, Col II, p53, Bax, Casp3, MPO, CD68) методів. Усі ПК аналізували за допомогою SEM-EDS і XRD з різними температурними режимами обробки матеріалу.

Результати. Усі зразки досліджених ПК складалися переважно із кальцію гідроксиапатиту з незначними відхиленнями у стехіометричному складі та домішками сторонніх елементів. За допомогою XRD з обробкою матеріалу при 900 ºС встановили наявність оксиду цинку та залізовмісного кальцію фосфату в хімічному складі ПК. Визначили значно вищі рівні експресії Вах, Саsp3, MPO та СD68 у пухлинній тканині РПЗ із наявністю ПК (p < 0,001). Вважаємо, що комбінація цих факторів створює умови для розвитку специфічного фенотипу пухлинних клітин, що проявляється підвищеною експресією OSN та Col I неопластичною тканиною РПЗ із ПК (p < 0,001). Це спричиняє розпізнавання кісткової тканини пухлинними клітинами як оптимального мікрооточення для розвитку та росту метастазів РПЗ.

Висновки. Наявність ПК у тканині РПЗ супроводжується розвитком специфічного остеобластичного імунофенотипу пухлинних клітин. Це може зумовлювати тропізм РПЗ до розвитку кісткових метастазів.


Ключові слова


рак передміхурової залози; простатичні конкременти; кісткові метастази; остеотропізм; остеобластичний імунофенотип

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Chen, S. L., Wang, S. C., Ho, C. J., Kao, Y. L., Hsieh, T. Y., Chen, W. J. et al. (2017). Prostate Cancer Mortality-To Incidence Ratios Are Associated with Cancer Care Disparities in 35 Countries. Sci. Rep, 7, 40003. doi: 10.1038/srep40003

Hensel, J., & Thalmann, G. N. (2016). Biology of Bone Metastases in Prostate Cancer. Urology, 92, 6–13. doi: 10.1016/j.urology.2015.12.039

Bernstein, A. N., Shoag, J. E., Golan, R., Halpern, J. A., Schaeffer, E. M., Hsu, W. C. et al. (2018). Contemporary Incidence and Outcomes of Prostate Cancer Lymph Node Metastases, J. Urol, 199(6), 1510–1517. doi: 10.1016/j.juro.2017.12.048

Coleman, R. E. (2006). Clinical features of metastatic bone disease and risk of skeletal morbidity. Clin. Cancer Res, 12(20 Pt 2), 6243s–6249s. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-06-0931

Sfanos, K. S., Isaacs, W. B., & De Marzo, A. M. (2013). Infections and inflammation in prostate cancer. Am J Clin Exp Urol, 1(1), 3–11.

Dell'Atti, L., Galosi, A.B., & Ippolito, C. (2016). Prostatic calculi detected in peripheral zone of the gland during a transrectal ultrasound biopsy can be significant predictors of prostate cancer. Arch. Ital. Urol. Androl, 88(4), 304–307. doi: 10.4081/aiua.2016.4.304.

Sfanos, K. S., Wilson, B. A., De Marzo, A. M., & Isaacs, W. B. (2009). Acute inflammatory proteins constitute the organic matrix of prostatic corpora amylacea and calculi in men with prostate cancer. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 106(9), 3443–3448. doi: 10.1073/pnas.0810473106

Hagberg Thulin, M., Jennbacken, K., Damber, J. E., & Welén, K. (2014). Osteoblasts stimulate the osteogenic and metastatic progression of castration-resistant prostate cancer in a novel model for in vitro and in vivo studies. Clin. Exp. Metastasis, 31(3), 269–283. doi: 10.1007/s10585-013-9626-1

Kawai M., & Rosen C. J. (2012). The Insulin-Like Growth Factor System in Bone. Basic and Clinical Implications. Endocrinol. Metab. Clin. North Am, 41(2), 323–333. doi: 10.1016/j.ecl.2012.04.013

Park, S. H., Eber, M. R., Widner, D. B., & Shiozawa, Y. (2018). Role of the Bone Microenvironment in the Development of Painful Complications of Skeletal Metastases. Cancers (Basel), 10(5). doi: 10.3390/cancers10050141

Rucci, N., & Teti, A. (2010). Osteomimicry: how tumor cells try to deceive the bone. Frontiers in Bioscience, 2(3), 907–915. doi: 10.2741/S110

Gdowski, A. S., Ranjan, A., & Vishwanatha, J. K. (2017). Current concepts in bone metastasis, contemporary therapeutic strategies and ongoing clinical trials. J. Exp. Clin. Cancer Res, 36(1), 108. doi: 10.1186/s13046-017-0578-1

Moskalenko, R., Romanyuk, A., Danilchenko, S., Stanislavov, O., Piddubniy, A., Zakorko, I.-М., & Tkach G. (2013). Morphogenetic aspects of biomineralization on the background of benign prostatic hyperplasia. Georgian Medical News, 214, 54–61.

Dessombz, A., Méria, P., Bazin, D., & Daudon, M. (2012). Prostatic Stones: Evidence of a Specific Chemistry Related to Infection and Presence of Bacterial Imprints. PLoS One, 7(12), e51691. doi: 10.1371/journal.pone.0051691

Hyun, J. S. (2018). Clinical Significance of Prostatic Calculi: A Review. The World Journal of Men's Health, 36(1), 15–21. doi: 10.5534/wjmh.17018
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет