DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.2.177197

Комплексний підхід до проблеми впливу залишкового мономера на імунометаболічний профіль пацієнтів під час ортопедичного лікування незнімними тимчасовими конструкціями

O. V. Voznyi, N. L. Khlystun, A. V. Dolia, P. L. Yushchenko, A. V. Yarova

Анотація


 

Мета роботи – дослідження клінічної ефективності застосування удосконаленої методики виготовлення тимчасових конструкцій та її поєднання з аплікаціями препарату гіалуронової кислоти та внутрішнім прийманням кверцетину.

Матеріали та методи. Предмет дослідження – ротова рідина, яку збирали до препарування (I етап), через 7 діб після встановлення тимчасової конструкції (II етап), через 14 діб після встановлення постійної незнімної конструкції (III етап). У ротовій рідині досліджували вміст sIgA та показники стану окисного гомеостазу: глутатіон відновлений (ГВ), супероксиддисмутазу (СОД), каталазу, уреазу та лізоцим. Вміст sIgA визначали за методикою імуноферментного аналізу, використовуючи реактиви «Вектор-Бест». ГВ, СОД, каталазу, уреазу та лізоцим досліджено в біохімічних спонтанних реакціях згідно з чинними рекомендаціями. Усіх пацієнтів поділили на 3 групи: І – контрольна, в якій застосовували стандартну методику виготовлення тимчасових конструкцій; ІІ – основна, для пацієнтів якої тимчасові конструкції виготовляли за удосконаленою методикою з вакуумуванням; пацієнтам ІІІ (основної) групи виготовляли тимчасові конструкції за удосконаленою методикою та паралельним застосуванням гіалуронової кислоти та кверцетину.

Результати. Значуще підвищення рівня вмісту sIgA зареєстрували на другому етапі – через 7 діб після встановлення тимчасової ортопедичної конструкції (р < 0,05). Зафіксували вірогідну різницю значень між показниками І і ІІ та І і ІІІ груп на третьому етапі – р ˂ 0,001. Вірогідну різницю за рівнем активності СОД у ротовій рідині визначили між пацієнтами І та ІІІ групи після встановлення НОК (відповідно 1561,0 ± 36,0 у.о./хв і 1442,0 ± 28,0 у.о./хв, р < 0,05). На IІ етапі відмінність між групами порівняння І і ІІ за рівнем вмісту каталази була вірогідною на рівні р < 0,05: 6,54 ± 0,26 у.о./хв і 5,30 ± 0,41 у.о./хв відповідно; відмінність між І і ІІІ групами була вірогідною на рівні р ˂ 0,01, показник каталази на ІІ етапі у ІІІ групі становив 4,86 ± 0,48 у.о./хв. На ІІІ етапі в І групі спостерігали дальше підвищення рівня каталази до 8,64 ± 0,29 у.о./хв, пацієнти ІІ і ІІІ групи мали вірогідно (р ˂ 0,001) кращий результат – 5,33 ± 0,33 у.о./хв і 4,48 ± 0,36 у.о./хв відповідно. На третьому етапі ортопедичного лікування в І групі дослідження показник лізоциму знизився до 39 ± 5 у.о./хв, у пацієнтів ІІ групи спостерігали його підвищення до 75 ± 6 у.о./хв, а у ІІІ групі показник стабілізувався, дорівнюючи 96 ± 4 у.о./хв, р ˂ 0,01.

Висновки. Довели ефективність поєднаного застосування удосконаленої методики протезування, препаратів гіалуронової кислоти та кверцетину. Зважаючи на експериментально-клінічні результати, які отримали, можна стверджувати: найбільш ефективним є саме комплексний підхід до проблеми впливу залишкового мономера на імунометаболічний профіль пацієнтів під час ортопедичного лікування незнімними тимчасовими конструкціями.

 


Ключові слова


тимчасові коронки; залишковий мономер; імунометаболічний профіль; секреторний імуноглобулін А; глутатіон відновлений; каталаза; супероксиддисмутаза; уреаза; лізоцим

Повний текст:

PDF

Посилання


Bida, V. I. (2018) Kliniko-tekhnologicheskie osobennosti vosstanovleniya defektov zubnykh ryadov mostovidnymi zubnymi protezami (chast' 2) [Clinical and technological features of the restoration of defects of the dentition bridges dentures (part 2)]. Stomatolog, 9, 50−57. [in Russian].

Holik, V. P., Yanishen, I. V., & Yarova, A. V. (2014) Otsіnka vplyvu na іmunolohіchnyi profіl patsіentіv na etapakh ortopedychnoho lіkuvannia neznіmnymy zubnymy protezamy [Evaluation of the influence on the immunological profile of patients in the stages of orthopedic treatment with non-removable dentures]. Ukrainskyi medychnyі almanakh, 17(2), 22–25. [in Ukrainian].

Holik, V. P., Yarova, A. V., & Pohorila, A. V. (2014) Otsіnka vplyvu ortopedychnoho lіkuvannia neznіmnymy protezamy z zastosuvanniam tymchasovykh koronok na іmunometabolіchnyi profіl patsіentіv [Estimation of the influence of orthopedic treatment with non-removable dentures with the use of temporary crowns on the immune metabolic profile of patients]. Stomatolohinfo, 3, 34–37. [in Ukrainian].

Zhmurov, V. O., Mal'tsev, V. I., Yefimtseva, T. K., & Kovtun, L. I. (2014) Obrobka danykh ta analіz rezultatіv klіnіchnykh vyprobuvan lіkarskykh zasobіv [Data processing and analysis of the results of clinical trials of drugs]. Ukrainskyі medychnyі chasopys, 6, 34–38. [in Ukrainian].

Zgonnik, O. S. (2014) Sravnitel'naya ocenka fiziko-mekhanicheskikh svojstv nekotorykh stomatolohicheskikh plastmass [Comparative evaluation of the physico-mechanical properties of some dental plastics]. Ukrainskyi stomatolohichnyі almanakh, 1, 4–6. [in Russian].

Kyslova, O. V., Sapatyі, A. L., & Kupnovytska, I. G. (2017) Korektsіia endotelіalnoi dysfunktsii, vyklykanoi vplivom γ-opromіnennia, za dopomohoiu rozchinnoho ta lіposomalnoho kvertsetynu [Correction of endothelial dysfunction caused by γ-irradiation by soluble and liposomal quercetin]. Fiziolohichnyі zhurnal, 53(3), 78–81. [in Ukrainian].

Lapach, S. N., Gubenko, A. V., & Babich, P. N. (2014) Statisticheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s vnedreniem EXCEL [Statistical methods in biomedical research with the introduction EXCEL]. Moscow: Morion. [in Russian].

Lishhuk, V. A. (2014) Informatizaciya klinicheskoj mediciny [Informatization in clinical medicine]. Klіnicheskaya іnformatika і telemedicina, 1(1), 17−27. [in Russian].

Yarova, S. P., Butuk, D. V., Vakhіd Khadzhi Safar (2014) Rezul'taty primeneniya enterosgelya pri lechenii vospalitel'nykh zabolevanij parodonta [The results of using Enterosgel in the treatment of inflammatory periodontal diseases]. Sovremennaya stomatologіya, 3, 54–55. [in Russian].

Yanishen, I. V., Golik, V. P., Yarova, A. V., Pogorila, A. V. (2014) Otsinka vplyvu ortopedychnoho likuvannia neznimnymy zubnymy protezamy z zastosuvanniam tymchasovykh koronok na imunolohichnii profil patsientiv [Evaluation of the influence of orthopedic treatment with non-removable dentures with the use of temporary crowns on the immune-metabolic profile of patients]. Stomatologinfo, 11, 34–37. [in Ukrainian].

Yanishen, I. V., Golik, V. P., Yarova, A. V., & Yaryna, I. M. (2015) Orthopedychne likuvannia neznimnymy zubnymy prothezamy z zastosuvanniam tymchasovykh koronok ta otsinka vplyvu na imunolohichnii profil patsientiv [Orthopedic treatment of non-removable dentures with the use of temporary crowns and an assessment of the impact on the immune-metabolic profile of patients]. Voprosy e'ksperimental'noj i klinicheskoj stomatologii Proceedings of the Scientific and Practical Conference with International the participation, (P. 11–16). Kharkiv. [in Ukrainian].

Yanishen, I. V., Holik, V. P., & Yarova, A. V. (2015) Kliniko-orientovani tekhnologii yakosti orthopedychnogo likuvannia neznimnymy konstruktsiiamy: tymchasovi koronky [Clinical-oriented technologies of quality of orthopedic treatment with non-removable structures: temporary crowns]. Kharkiv: Styl-izdat. [in Ukrainian].

Yarina, I. M. (2018) Doslidzhennia vplyvu neznimnykh orthopedichnykh konstruktsii na imunolohichnyi profil patsientiv [Investigation of the effect of non-removable orthopedic structures on the patient’s immune-met-abolic profile]. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 4(2), 368–372. [in Ukrainian]. doi: 10.29254/2077-4214-2018-4-2-147-368-372

Altintas, S. H., Yondem, I., Tak, O., & Usumez, A. (2008) Temperature rise during polymerization of three different provisional materials. Clin. Oral. Investig, 12(3), 283–286. [in Ukrainian]. doi: 10.1007/s00784-007-0163-7

Yanishen, I. V., Krychka, N. V., Diudina, I. L., Biriukova, M. M., & Kuznetsov, R. V. (2017) Employment of functional tests in multivariable modeling of plastic dentures in patients with complete absence of teeth. Medical Education,12(2), 51. 1494–1498.

Yanishen, I., Diudina, I., Krychka, N., Diieva, T., Kuznetsov, R. (2019) Experimental justification of a method-of-choice to protect the receptor apparatus of the teeth, supporting a non-removable design denture. Georgian Medical News, 286, 36–39.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет