DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.2.177201

Первинна легенева лімфома з бронхоасоційованої лімфоїдної тканини (клінічне спостереження)

I. V. Zhulkevych, I. Yo. Halaichuk

Анотація


 

Мета роботи – описати клінічний випадок рідкісної індолентної екстранодальної негоджкінської лімфоми, що виникає з бронхоасоційованої лімфоїдної тканини, проаналізувати основні сучасні тенденції діагностики та лікування цієї патології.

Використовуючи бібліосемантичний та аналітичний методи дослідження, проаналізували основні історичні дані й клініко-радіологічні та імуноморфологічні критерії діагностики казуїстично рідкісного новоутворення – первинної легеневої негоджкінської лімфоми – індолентної екстранодальної В-клітинної лімфоми маргінальної зони, що виникає з бронхоасоційованої лімфоїдної тканини (bronchus-associated lymphoid tissue – BALT). Поширення BALT-лімфоми становить менше ніж 0,5 % від усіх легеневих злоякісних пухлин та менше ніж 1 % від усіх негоджкінських лімфом. Нині ще обговорюють діагностичні підходи та стандартне системне лікування цього захворювання. Наведено рекомендації ретроспективного міжнародного дослідження первинної екстранодальної лімфоми легень із марґінальної зони, що здійснене міжнародною групою з вивчення екстранодальних лімфом (IELSG), проаналізовано основні рекомендації NCCN щодо діагностики, лікування мукозоасоційованих лімфом 2019 р. перегляду. Варіанти лікування BALT-лімфоми варіюють у діапазоні від антибіотикотерапії та клінічного спостереження до хірургічної резекції або комбінації з хіміотерапією та променевою терапією, але оптимальна терапія цього захворювання потребує вивчення. Саме точне морфологічне визначення та ІГХ-фенотипування дають можливість вибрати адекватний протокол хіміотерапевтичного лікування (імунохіміотерапії). Обговорено основні опції радикального хірургічного, хіміотерапевтичного та радіологічного етапів лікування BALT-лімфоми та показання щодо їхнього комбінованого використання в межах мультидисциплінарного підходу до лікування лімфом, визначено їхню ефективність. Наведено власне 4-річне клінічне спостереження за пацієнтом 48 років із BALT-лімфомою, обговорено основні радіологічні діагностичні критерії та складнощі в морфологічній діагностиці й ІГХ-фенотипування. Клінічне спостереження спрямоване на інформування широкого кола практичних лікарів: терапевтів, пульмонологів, фтизіатрів, торакальних хірургів, онкологів, радіологів.

Висновки. BALT-лімфома є рідкісним видом екстранодальних негоджкінських лімфом, що не має чітких клінічних орієнтирів і специфічних радіологічних ознак і потребує виваженої гістологічної діагностики та імуногістохімічної верифікації, яка разом із методами комп’ютерної томографії (чи ПЕТ-КТ) визначає стадію захворювання і, відповідно, тактику ведення хворих.

 


Ключові слова


негоджкінська лімфома; новоутворення легенів; діагностика; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Eloranta, S., Branvall, E., Celsing, F., Papworth, K., Ljungqvist, M., Enblad G., et al. (2018). Increasing incidence of primary central nervous system lymphoma but no improvement in survival in Sweden 2000–2013. 100(1), 61–68. doi: 10.1111/ejh.12980

Shevchenko, A. I., Sidorenko, А. M., & Krohmalnaya, E. R. (2014). Epidemiolohiia nekhodzhkinskykh limfom v XX i na pochatku XXI stolittia [Epidemiology of Non-Hodgkin Lymphomas in the 20th and at the beginning of the 21st century]. Pathologia, 3(32), 4–9. [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2014.3.36544

Nahorecki, A., Chrabovski, M., Straszak, E., Teplicki, A., Szuba, A., Langfort, R., & Janchak, D. (2016). Primary pulmonary MALT lymphoma – case report and literature overview. Eur Rev Med Pharmacol Sci., 20(10), 2065–2069.

Tiruneh, F., Awan, A., Amin, R., Afreen, S., Musa, A., & Davis, W. (2017). A Rare Case of Pulmonary Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma Transforming into Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Cureus, 9(6), e1373. doi: 10.7759/cureus.1373

Isaacson, P., Al-Dewachi, H. S. & Mason, D. Y. (1983). Middle Eastern interstinal lymphoma: a morphological and immunohistochemical study. J. Clin. Pathol., 36(5), 489–498. doi: 10.1136/jcp.36.5.489

Isaacson, P., & Wright, D. H. (1983). Malignant lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue. A distinctive type of B-cell lymphoma. Cancer, 52(8), 1410–1416. doi: 10.1002/1097-0142(19831015)52:8<1410::aid-cncr2820520813>3.0.co;2-3

Zucca, E., & Bertoni, F. (2016). The spectrum of MALT lymphoma at different sites: biological and therapeutic relevance. Blood, 127(17), 2082–2092. doi: 10.1182/blood-2015-12-624304

Swerdlow, S. H., Campo, E., Pileri, S. A., Harris, N. L., Stein, H., Siebert, R., et al. (2016). The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood, 127(20), 2375–90. doi: 10.1182/blood-2016-01-643569

Maeshima, A. M., Taniguchi, H., Toyoda, K., Yamauchi, N., Makita, S., Fukuhara, S., et al. Clinicopathological features of histological transformation from extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue to diffuse large B-cell lymphoma: an analysis of 467 patients. (2016). British Journal of Haematology, 174(6), 923–931. doi: 10.1111/bjh.14153

Borie, R., Antoine, M., Cadranel, J., & Wislez, M. (2014). Pulmonary malt lymphoma. Bull Cancer, 101(2), 195–202. doi: 10.1684/bdc.2014.1885

Albano, D., Borghesi, A., Bosio, G., Bertoli, M., Maroldi, R., Giubbini, R., & Bertagna, F. (2017). Pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma: 18F-FDG PET/CT and CT findings in 28 patients. Br J Radiol, 90(1079), 20170311. doi: 10. 1259/bjr. 20170311

Natsionalnyi kantser-reiestr Ukrainy. Retrieved from: http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm.http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm

Sirajuddin, A., Raparia, K., Lewis, V. A., Franks, T. J., Dhand, S., Galvin, J. R., & White, C. S. (2016). Primary Pulmonary Lymphoid Lesions: Radiologic and Pathologic Findings. Radiographics, 36(1), 53–70. doi: 10.1148/rg.2016140339

Borie, R., Wislez, M., Antoine, M., & Cadranel, J. (2017). Lymphoproliferative Disorders of the Lung. Respiration, 94(2), 157–175. doi: 10.1159/000477740

Bligh, M. P., Borgaonkar, J. N., Burrell, S. C., MacDonald, D. A., & Manos, D. (2017). Spectrum of CT Findings in Thoracic Extranodal Non-Hodgkin Lymphoma. Radiographics, 37(2), 439–461. doi: 10.1148/rg.2017160077

Iftikhar, A., Magh, A., Cheema, M. A., Thappa, S., Sahni, S., & Karbowitz, S. (2017). Primary pulmonary MALT lymphoma presenting as non-resolving pneumonia. Advances in Respiratory Medicine, 85(4), 202–205. doi: 10.5603/ARM.2017.0033

Barrington, S. F., Mikhaeel, N. G., Kostakoglu, L., Meignan, M., Hutchings, M., Mueller, S. P., et al. (2014). Role of Imaging in the Staging and Response Assessment of Lymphoma: Consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group. J Clin Oncol, 32(27), 3048–3058. doi: 10.1200/JCO.2013.53.5229

Ibrahim, U., Saqib, A., Pant, M., Garcia, G., & Odaimi, M. (2018). Synchronous Pulmonary Neoplasms: A Chance Occurrence or is There More Than Meets the Eye? Cureus, 10(2), e2162. doi: 10.7759/cureus.2162

Hiraishi, Y., Iikura, M., Kogure, Y., Hirashima, J., Izumi, S., & Sugiyama, H. (2014). Two tracheal BALT lymphoma patients successfully treated with chemotherapy including rituximab. Respiratory Investigation, 52(2), 144–146. doi: 10.1016/j.resinv.2013.07.006

Sammassimo, S., Pruneri, G., Andreola, G., Montoro, J., Steffanoni, S., Nowakowski, G. S., et al. (2016). A retrospective international study on primary extranodal marginal zone lymphoma of the lung (BALT lymphoma) on behalf of International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG). Hematological Oncology, 34(4), 177–183. doi: 10.1002/hon.2243

Zheng, W., Jing, L., Zhixiang, C., Ling, Y., & Peng, L. (2017). A single center experience: rituximab plus cladribine is an effective and safe first-line therapy for unresectable bronchialassociated lymphoid tissue lymphoma. J. Thorac. Dis., 9(4), 1081–1092. doi: 10.21037/jtd.2017.03.81
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет