DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.3.188790

Ремоделювання міокарда та жорсткість артерій залежно від рівня альдостерону у пацієнтів із хронічною хворобою нирок та артеріальною гіпертензією

O. V. Kuryata, V. V. Semenov

Анотація


 

Мета роботи – визначити зв’язок між рівнем альдостерону в сироватці крові та ремоделюванням міокарда, змінами пружно-еластичних властивостей артерій у пацієнтів із хронічною хворобою нирок (ХХН) та артеріальною гіпертензією (АГ).

Матеріали та методи. Здійснили одномоментне дослідження 44 пацієнтів (14 чоловіків і 30 жінок віком 56,0 [52,0; 60,5] року) із ХХН та АГ, які приймали інгібітори ангіотензин-перетворювального ферменту або блокатори рецепторів ангіотензину у стабільній дозі протягом 3 або більше місяців. Вивчали рівень альдостерону сироватки крові, пружно-еластичні властивості артерій і виконували трансторакальну ехокардіографію за стандартною методикою. Жорсткість артерій визначали як швидкість поширення пульсової хвилі, котру обчислювали за формулою, що запропонована Товариством артеріальної жорсткості, та вимірювали за допомогою пристрою ВАТ41-2.

Результати. У 8 пацієнтів (18,2 %) встановили рівень альдостерону сироватки понад 90 пг/мл. Кількість жінок серед пацієнтів із нормальним рівнем альдостерону була вірогідно більшою (р = 0,03). У пацієнтів із підвищенням рівня альдостерону зареєстровано на 5 років більший середній вік і на 10 мл/хв меншу швидкість клубочкової фільтрації. Рівень альдостерону сироватки крові вірогідно корелював із показниками структурно-функціонального стану міокарда (кінцево-діастолічний і кінцево-систолічний розміри лівого шлуночка (ЛШ), кінцево-діастолічний і кінцево-систолічний об’єми ЛШ, маса міокарда (ММЛШ), індекс маси міокарда (ІММЛШ), товщина міжшлуночкової перетинки) у чоловіків і пацієнтів віком понад 55 років. У жінок виявили слабкий зворотний взаємозв’язок рівня альдостерону із систолічним і діастолічним артеріальним тиском.

Висновки. Встановили звʼязок між рівнем альдостерону сироватки крові понад 90 пг/мл у пацієнтів із ХХН та АГ із дилатацією порожнин лівого шлуночка та передсердь, а також з гіпертрофією лівого шлуночка (за показниками ММЛШ і ІММЛШ). Ця залежність мала більше статистичне значення для пацієнтів чоловічої статі та для пацієнтів віком понад 55 років. Зв’язок між рівнем альдостерону та жорсткістю артерій (індекс аугментації на плечовій артерії та аорті) виявили тільки в пацієнтів, які старші за 55 років.


Ключові слова


хронічна хвороба нирок; артеріальна гіпертензія; альдостерон; ремоделювання міокарда; жорсткість артерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Thompson, S., James, M., Wiebe, N., Hemmelgarn, B., Manns, B., Klarenbach, S., & Tonelli, M. (2015). Cause of Death in Patients with Reduced Kidney Function. Journal of the American Society of Nephrology, 26(10), 2504-2511. https://doi.org/10.1681/ASN.2014070714

Judd, E., & Calhoun, D. A. (2015). Management of Hypertension in CKD: Beyond the Guidelines. Advances in Chronic Kidney Disease, 22(2), 116-122. https://doi.org/10.1053/j.ackd.2014.12.001

Di Lullo, L., Gorini, A., Russo, D., Santoboni, A., & Ronco, C. (2015). Left Ventricular Hypertrophy in Chronic Kidney Disease Patients : From Pathophysiology to Treatment. Cardiorenal Medicine, 5, 254-266. https://doi.org/10.1159/000435838

Carey, R. M., Whelton, P. K., & Wri, A. A. H. G. (2018). Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Synopsis of the 2017 American College of Cardiology/American Heart Association Hypertension Guideline. Annals of Internal Medicine, 168(5), 351-+. https://doi.org/10.7326/m17-3203

Becker, G. J., Wheeler, D. C., De Zeeuw, D., Fujita, T., Furth, S. L., Holdaas, H., . . . Zoccali, C. (2012). Kidney disease: Improving global outcomes (KDIGO) blood pressure work group. KDIGO clinical practice guideline for the management of blood pressure in chronic kidney disease. Kidney International Supplements, 2(5), 337-414. https://doi.org/10.1038/kisup.2012.46

Mancia, G., Fagard, R., Narkiewicz, K., Redon, J., Zanchetti, A., Bohm, M., & Task Force, M. (2013). 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal, 34(28), 2159-2219. https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht151

Piepoli, M. F., Hoes, A. W., Agewall, S., Albus, C., Brotons, C., Catapano, A. L., & Verschuren, W. M. M. (2016). 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal, 37(29), 2315-+. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw106

Narayan, H., & Webb, D. J. (2016). New Evidence Supporting the Use of Mineralocorticoid Receptor Blockers in Drug-Resistant Hypertension. Current Hypertension Reports, 18(5), Article 34. https://doi.org/10.1007/s11906-016-0643-8

Kritis, A. A., Gouta, C. P., Liaretidou, E. I., & Kallaras, K. I. (2016). Latest aspects of aldosterone actions on the heart muscle. Journal of Physiology and Pharmacology, 67(1), 21-30.

Matsushita, K., Kwak, L., Sang, Y., Ballew, S. H., Skali, H., Shah, A. M., . . . Solomon, S. (2017). Kidney disease measures and left ventricular structure and function: The atherosclerosis risk in communities study. Journal of the American Heart Association, 6(9) https://doi.org/10.1161/JAHA.117.006259

Segall, L., Nistor, I., & Covic, A. (2014). Heart Failure in Patients with Chronic Kidney Disease: A Systematic Integrative Review. BioMed Research International, 2014, 1-21. https://doi.org/10.1155/2014/937398

Tsuruya, K., & Eriguchi, M. (2015). Cardiorenal syndrome in chronic kidney disease. Current Opinion in Nephrology and Hypertension, 24(2), 154-162. https://doi.org/10.1097/mnh.0000000000000099

Greve, S. V., Laurent, S., & Olsen, M. H. (2016). Estimated Pulse Wave Velocity Calculated from Age and Mean Arterial Blood Pressure. Pulse, 4(4), 175-179. https://doi.org/10.1159/000453073

Vlachopoulos, C., Aznaouridis, K., & Stefanadis, C. (2010). Prediction of Cardiovascular Events and All-Cause Mortality With Arterial Stiffness A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American College of Cardiology, 55(13), 1318-1327. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.10.061

Yao, X. G., Li, N. F., Zhang, Y. J., Zhang, J. H., Abulikm, S., Zhang, D. L., . . . Kong, J. Q. (2015). Plasma Aldosterone Concentration Is Positively Associated With Pulse Pressure in Patients With Primary Hypertension. Medicine, 94(10), Article e614. https://doi.org/10.1097/md.0000000000000614

Gorini, S., Kim, S. K., Infante, M., Mammi, C., La Vignera, S., Fabbri, A., . . . Caprio, M. (2019). Role of Aldosterone and Mineralocorticoid Receptor in Cardiovascular Aging. Frontiers in Endocrinology, 10, Article 584. https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00584

Upadhya, B., Hundley, W. G., Brubaker, P. H., Morgan, T. M., Stewart, K. P., & Kitzman, D. W. (2017). Effect of Spironolactone on Exercise Tolerance and Arterial Function in Older Adults with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. Journal of the American Geriatrics Society, 65(11), 2374-2382. https://doi.org/10.1111/jgs.14940

Kalizki, T., Schmidt, B. M. W., Raff, U., Reinold, A., Schwarz, T. K., Schneider, M. P., Schmieder, R. E., & Schneider, A. (2017). Low dose-eplerenone treatment decreases aortic stiffness in patients with resistant hypertension. Journal of Clinical Hypertension, 19(7), 669-676. https://doi.org/10.1111/jch.12986

Krasinska, B., Miazga, A., Cofta, S., Szczepaniak-Chichel, L., Trafas, T., Krasinski, Z., . . . Tykarski, A. (2016). Effect of eplerenone on the severity of obstructive sleep apnea and arterial stiffness in patients with resistant arterial hypertension. Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej-Polish Archives of Internal Medicine, 126(5), 330-339. https://doi.org/10.20452/pamw.3410

Beenken, A., & Bomback, A. S. (2017). Aldosterone breakthrough does not alter central hemodynamics. JRAAS - Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 18(4), 1-5. doi:10.1177/1470320317735002

Pitt, B., Zannad, F., Remme, W. J., Cody, R., Castaigne, A., Perez, A., . . . Randomized Aldactone Evaluation Study, I. (1999). The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. New England Journal of Medicine, 341(10), 709-717. https://doi.org/10.1056/nejm199909023411001

Vaclavik, J., Sedlak, R., Jarkovsky, J., Kocianova, E., & Taborsky, M. (2014). Effect of Spironolactone in Resistant Arterial Hypertension A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial (ASPIRANT-EXT). Medicine, 93(27), Article e162. https://doi.org/10.1097/md.0000000000000162

Williams, B., MacDonald, T. M., Morant, S., Webb, D. J., Sever, P., McInnes, G., . . . British Hypertension Soc, P. S. (2015). Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet, 386(10008), 2059-2068. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(15)00257-3

Eknoyan, G., Lameire, N., Echardt, K., Kasiske, B., Wheeler, D., & Abboud, O. (2013). KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International Supplements, 3(1), 1–150. https://doi.org/10.1038/kisup.2012.76

Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry arterialnii hipertenzii. Nakaz MOZ Ukrainy vid 24.05.2012 No. 384 [Ministry of Health of Ukraine (2012, May 24). On approval and implementation of medical and technological documents on standardization of medical care for arterial hypertension (No. 384)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0384282-12?lang=en [in Ukrainian].

Mostovoi, Yu. M., & Sidorov, A. A. (2016). Analizy: Normatyvni pokaznyky, traktuvannia zmin: dovidnyk dlia likariv-terapevtiv ta simeinykh likariv [Analyzes: normal ranges, interpretation of changes]. Kyiv. [in Ukrainian].

Mattace-Raso, F. U. S., Hofman, A., Verwoert, G. C., Witteman, J. C. M., Wilkinson, I., Cockcroft, J., . . . Reference Values Arterial, S. (2010). Determinants of pulse wave velocity in healthy people and in the presence of cardiovascular risk factors: 'establishing normal and reference values'. European Heart Journal, 31(19), 2338-2350. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehq165

Vymiriuvach arterialnoho tysku VAT41-2: posibnyk z ekspluatatsii [Blood pressure meter VAT41-2. User manual regarding]. Retrieved from https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6pbXz5avmAhXAwcQBHaUoB5sQFjABegQIAxAK&url=http%3A%2F%2Fwww.ics-tech.kiev.ua%2Fdopcont%2Fvat41-2.pdf&usg=AOvVaw2wnwrsCSMk9VAk2hDYFour [in Ukrainian].

R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna: Austria. Retrieved from http://www.R-project.org/

Sarkar, D. (2008). Lattice. New York, NY: Springer-Verlag New York. Retrieved from http://lmdvr.r-forge.r-project.org

Firke, S. (2018). Janitor: Simple tools for examining and cleaning dirty data. Retrieved from https://cran.r-project.org/package=janitor

Tomek, J., & Bub, G. (2017). Hypertension-induced remodelling: on the interactions of cardiac risk factors. Journal of Physiology-London, 595(12), 4027-4036. https://doi.org/10.1113/jp273043

Williams, B., Cockcroft, J. R., Kario, K., Zappe, D. H., Brunel, P. C., Wang, Q., & Guo, W. N. (2017). Effects of Sacubitril/Valsartan Versus Olmesartan on Central Hemodynamics in the Elderly With Systolic Hypertension The PARAMETER Study. Hypertension, 69(3), 411-+. https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.116.08556

Kuryata, O. V., & Garmish, I. P. (2018). Riven proteinurii ta stan endotelialnoi funktsii sudyn u khvorykh na khronichnu khvorobu nyrok u poiednanni z subklinichnym hipotyreozom pid vplyvom antyhipertensyvnoi terapii [The level of proteinuria and the state of endothelial function in patients with chronic kidney disease combined with subclinical hypothyroidism under the influence of combined antihypertensive therapy]. Medicni Perspektivi, 23(2), 19-24. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2018.2(part1).129510

Lieb, W., Larson, M. G., Benjamin, E. J., Yin, X., Tofler, G. H., Selhub, J., . . . Mitchell, G. F. (2009). Multimarker Approach to Evaluate Correlates of Vascular Stiffness The Framingham Heart Study. Circulation, 119(1), 37-43. https://doi.org/10.1161/circulationaha.108.816108

Chen, W., Li, S. X., Fernandez, C., Sun, D. J. Y., Lai, C. C., Zhang, T., . . . Deng, H. W. (2016). Temporal Relationship Between Elevated Blood Pressure and Arterial Stiffening Among Middle-Aged Black and White Adults. American Journal of Epidemiology, 183(7), 599-608. https://doi.org/10.1093/aje/kwv274

Jacobs, D. R., Duprez, D. A., & Shimbo, D. (2016). Invited Commentary: Hypertension and Arterial Stiffness-Origins Remain a Dilemma. American Journal of Epidemiology, 183(7), 609-612. https://doi.org/10.1093/aje/kwv276

Peralta, C. A., Adeney, K. L., Shlipak, M. G., Jacobs, D., Duprez, D., Bluemke, D., . . . Kestenbaum, B. R. (2010). Structural and Functional Vascular Alterations and Incident Hypertension in Normotensive Adults. American Journal of Epidemiology, 171(1), 63-71. https://doi.org/10.1093/aje/kwp319

Moss, M. E., Carvajal, B., & Jaffe, I. Z. (2019). The endothelial mineralocorticoid receptor: Contributions to sex differences in cardiovascular disease. Pharmacology & Therapeutics, 203. https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2019.06.009

Coutinho, T., Borlaug, B. A., Pellikka, P. A., Turner, S. T., & Kullo, I. J. (2013). Sex Differences in Arterial Stiffness and Ventricular-Arterial Interactions. Journal of the American College of Cardiology, 61(1), 96-103. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2012.08.997

Hoang, K., Lee, B., Gardin, J., Carnethon, M., Mukamal, K., Yanez, D., & Wong, N. (2009). Left Ventricular Mass as a Predictor of Cardiovascular Disease Events in Elderly Subjects With Metabolic Syndrome and Diabetes. Circulation, 120(18), S544-S545.

Yancy, C. W., Jessup, M., Bozkurt, B., Butler, J., Casey, D. E., Colvin, M. M., . . . Westlake, C. (2017). 2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. Journal of the American College of Cardiology, 70(6), 776-+. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.04.025

Kou, S., Caballero, L., Dulgheru, R., Voilliot, D., De Sousa, C., Kacharava, G., . . . Lancellotti, P. (2014). Echocardiographic reference ranges for normal cardiac chamber size: results from the NORRE study. European Heart Journal-Cardiovascular Imaging, 15(6), 680-690. https://doi.org/10.1093/ehjci/jet284

Zannad, F., Ferreira, J. P., & Pitt, B. (2019). Potassium binders for the prevention of hyperkalaemia in heart failure patients: implementation issues and future developments. European Heart Journal Supplements, 21(A), A55-A60. https://doi.org/10.1093/eurheartj/suy034
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет