DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2020.1.203616

Фактори ризику клінічного погіршення при забоях головного мозку

M. Ye. Polishchuk, M. B. Vyval, O. M. Honcharuk, A. B. Muravskyi, A. A. Oblyvach

Анотація


 

Визначення взаємозв’язку між радіологічним збільшенням забою головного мозку та клінічною картиною – предмет багатьох досліджень.

Мета роботи – виявити чинники, які асоціюються з клінічним погіршенням у пацієнтів із забоями головного мозку.

Матеріали та методи. У дослідження залучили 148 пацієнтів із забоями головного мозку, які перебували на лікуванні в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у 2016–2017 рр.

Результати. В ясній свідомості або приглушенні перебували 43,9 % пацієнтів, у сопорі – 31,8 %, у комі – 24,3 %. Середній час до КТ-обстеження – 4,3 ± 3,3 години. Ушкодження мозку за класифікацією Marshall: II тип – 60,8 %, ІІІ – 26,4 %, IV – 8,8 %, VІ – 4,1 % пацієнтів; I і V типи належали до критеріїв виключення. В перші 24 години клінічне погіршення визначили в 18,9 %, поліпшення – у 16,2 %, стабільний неврологічний статус – у 64,8 % хворих. Стан 5,4 % пацієнтів погіршився після першої доби (на 2–8 добу). Причиною клінічного погіршення була геморагічна прогресія забоїв, збільшення розмірів епі-субдуральної гематоми, набряку головного мозку. Аналіз результатів лікування пацієнтів з клінічним погіршенням показав більший ризик несприятливого результату (1–3 бали за шкалою наслідків Глазго на час виписування) порівняно із пацієнтами без клінічного погіршення.

Висновки. Коматозний стан хворого, розмір забою понад 25 см3, зміщення серединних структур, компресія базальних цистерн та епідуральні нашарування крові є факторами ризику клінічного погіршення. Раннє визначення геморагічної прогресії забоїв та клінічного погіршення зі своєчасною корекцією лікувальної тактики є важливими в лікуванні пацієнтів із забоями мозку.

 


Ключові слова


черепно-мозкова травма; забій головного мозку; клінічне погіршення

Повний текст:

PDF

Посилання


Estimating the global incidence of traumatic brain injury / M. C. Dewan, A. Rattani, S. Gupta et al. Journal of Neurosurgery. 2019. Vol. 130, Iss. 4. P. 1080-1097. https://doi.org/10.3171/2017.10.jns17352

Surgical management of traumatic parenchymal lesions / M. R. Bullock, R. Chesnut, J. Ghajar et al. Neurosurgery. 2006. Vol. 58, Suppl. 3. P. S25-S46. https://doi.org/10.1227/01.NEU.0000210365.36914.E3

Radiological Parameters to Predict Hemorrhagic Progression of Traumatic Contusional Brain Injury / L. Rehman, A. Afzal, H. F. Aziz et al. Journal of Neurosciences in Rural Practice. 2019. Vol. 10, Iss 2. P. 212-217. https://doi.org/10.4103/jnrp.jnrp_335_18

Low rate of delayed deterioration requiring surgical treatment in patients transferred to a tertiary care center for mild traumatic brain injury / A. P. Carlson, P. Ramirez, G. Kennedy et al. Neurosurgical Focus. Vol. 29, Iss. 5. P. Article E3. https://doi.org/10.3171/2010.8.focus10182

Traumatic Intracerebral Hemorrhage: Risk Factors Associated with Progression / S. Cepeda, P. A. Gomez, A. M. Castano-Leon et al. Journal of Neurotrauma. 2015. Vol. 32, Iss. 16. P. 1246-1253. https://doi.org/10.1089/neu.2014.3808

Patients with brain contusions: predictors of outcome and relationship between radiological and clinical evolution / C. Iaccarino, P. Schiavi, E. Picetti et al. Journal of Neurosurgery. 2014. Vol. 120, Iss. 4. P. 908-918. https://doi.org/10.3171/2013.12.jns131090

The diagnosis of head injury requires a classification based on computed axial tomography / L. F. Marshall, S. B. Marshall, M. R. Klauber et al. Journal of Neurotrauma. 1992. Vol. 9. P. 287-292.

Fukamachi, A., Nagaseki, Y., Kohno, K., & Wakao, T. (1985). The incidence and developmental process of delayed traumatic intracerebral haematomas / A. Fukamachi, Y. Nagaseki, K. Kohno, T. Wakao. Acta Neurochirurgica. 1985. Vol. 74, Iss 1-2. P. 35-39. https://doi.org/10.1007/BF01413274

Early Hemorrhagic Progression of Traumatic Brain Contusions: Frequency, Correlation with Coagulation Disorders, and Patient Outcome: A Prospective Study / T. A. Juratli, B. Zang, R. J. Litz et al. Journal of Neurotrauma. 2014. Vol. 31, Iss. 17. P. 1521-1527. https://doi.org/10.1089/neu.2013.3241

Blossoming contusions: identifying factors contributing to the expansion of traumatic intracerebral hemorrhage / J. A. Carnevale, D. J. Segar, A. Y. Powers et al. Journal of Neurosurgery. 2018. Vol. 129, Iss. 5. P. 1305-1316. https://doi.org/10.3171/2017.7.jns17988
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет