Вікові клініко-лабораторні особливості первинної Епштейна-Барр вірусної інфекції в дітей

Автор(и)

  • O. V. Konakova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine
  • O. V. Usachova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine
  • Ye. A. Silina Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine
  • T. M. Pakholchuk Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine
  • O. A. Dralova Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2020.2.212791

Ключові слова:

діти, ВЕБ, інфекційний мононуклеоз, гепатит

Анотація

 

Мета роботи – вивчити вікові особливості клініко-лабораторних проявів первинної Епштейна–Барр вірусної інфекції (ЕБВІ) в дітей.

Матеріали та методи. Виконали ретроспективне дослідження, що включало демографічні, клініко-лабораторні дані 104 дітей, які хворі на інфекційний мононуклеоз Епштейна–Барр вірусної етіології. Аналіз включав серологічно підтверджені випадки – наявність IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна–Барр (ВЕБ) (VCA IgM) і відсутність антитіл до ядерного антигена ВЕБ (EBNA IgG).

Результати. Вік дітей становив 4,0 (2,6; 9,0) року. Максимальна госпітальна захворюваність на інфекційний мононуклеоз визначена у віковій групі від 2 до 5 років – 35,6 %, найменш численна група – діти від 12 до 17 років – 19,2%. Рівень підвищення температури тіла був більшим у дітей молодших вікових груп. Ступінь збільшення шийних лімфатичних вузлів вірогідно більший у дітей шкільного віку та підлітків порівняно з пацієнтами раннього віку (p < 0,001). Синдром тонзиліту частіше спостерігали в дітей віком від 2 до 11 років (p < 0,05). Висипку виявили у 22,1 % (n = 23) дітей. Наявність петехій характерніша для дітей віком понад 12 років. Синдром гепатоспленомегалії часто реєстрували у старшій віковій групі (50 %), рідко – в дітей перших 2 років життя (8,7 %). Цитолітичний синдром зареєстрували у 54,2 % пацієнтів віком 6–11 років і в кожного зі старшої вікової групи; в осіб раннього віку він виявлений у 34,8 % (p < 0,001). Атипові мононуклеари визначили у 8,7 % дітей раннього віку й у 24,3–37,5 % хворих старшого віку.

Висновки. У дітей перших 2 років життя ЕБВІ характеризується менш виразними проявами захворювання: помірною шийною лімфаденопатією, нечастою спленомегалією та низькою частотою виявлення атипових мононуклеарів. Встановили виражену різницю за частотою розвитку гепатиту при первинній ЕБВІ в дітей різного віку – зі збільшенням віку хворого середні значення активності АЛТ істотно та поступово збільшувалися.

 

Посилання

Berezenko, V. S., Zadorozhna, T. D., Mykhailiuk, K. Z., Tarasiuk, B. A., Korobko, V. F., & Kelykhevych, S. M. (2018). Morfolohichni ta ultrazvukovi osoblyvosti fibrozu pechinky v ditei z avtoimunnym hepatytom [Morphological and ultrasound features of liver fibrosis in children with autoimmune hepatitis]. Pathologia, 15(3), 330-336. in Ukrainian. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.3.151815

Bondarenko A. L., Savinykh M. V., Savinykh N. A., Kaluzhskikh T. I., Khlebnikova N. V., Malkova L. V., & Ryabova N. V. (2018). Vozrastnye osobennosti infektsionnogo mononukleoza Epshtein-Barr virusnoi etiologii [Age differences of the Eрshtein - Barr virus infectious mononucleosis]. Zhurnal infektologii, 10(1), 36-41. in Russian. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2018-10-1-36-41

Kramariev, S. O., Vyhovska, O. V., Kaminska, T. M., Holovach, O. V., Bolshakova, L. A., Chemorkina, N. V., Savina, O. V., Ivanovych, A. A., & Lutska O. Ye. (2010). Infektsiinyi mononukleoz Epshteina-Barr virusnoi etiolohii u ditei: klinichni proiavy, likuvannia iz zastosuvanniam liposomalnykh preparativ interferonu Infectious mononucleosis Epstein-Barr viral etiology in children: clinical manifestations, treatment with liposomal interferon drugs. Novosti meditsiny i farmatsii. Infektsionnye bolezni, (330), 1-5. in Ukrainian.

Lezhenko, G. O., Usachova, O. V., Silina, Ye. A., & Pakholchuk, T. M. (2013). Infektsiinyi mononukleoz u ditei: kliniko-imunolohichna kharakterystyka Infectious mononucleosis in children: clinical and immunological characteristics. Aktualna infektolohiia, (1), 8-11. in Ukrainian.

Nezhoda, I. I., & Bobruk, S. V. (2016). Kliniko-laboratorna kharakterystyka proiaviv infektsiinoho mononukleozu u ditei Clinical-laboratory description of infectious mononuclejsis displays in children. Infektsiini khvoroby, (2), 35-39. in Ukrainian. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2016.2.6519

Balasubramanian, S., Ganesh, R., & Kumar, J. R. (2012). Profile of EBV associated infectious mononucleosis. Indian pediatrics, 49(10), 837-838. https://doi.org/10.1007/s13312-012-0190-6

Chan, C. W., Chiang, A. K., Chan, K. H., & Lau, A. S. (2003). Epstein-Barr virus-associated infectious mononucleosis in Chinese children. The Pediatric infectious disease journal, 22(11), 974-978. https://doi.org/10.1097/01.inf.0000095199.56025.96

Nandi, M., Hazra, A., Das, M. K., Bhattacharya, S., & Sarkar, U. K. (2017). Infectious mononucleosis due to epstein-barr virus infection in children: A profile from eastern India. Medical Journal of Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth, 10(5), 438-444. https://doi.org/10.4103/MJDRDYPU.MJDRDYPU_9_17

Son, K. H., & Shin, M. Y. (2011). Clinical features of Epstein-Barr virus-associated infectious mononucleosis in hospitalized Korean children. Korean journal of pediatrics, 54(10), 409–413. https://doi.org/10.3345/kjp.2011.54.10.409

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження