Особливості ультрасонографічної діагностики парауретральних залоз у жінок фертильного віку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.2.214397

Ключові слова:

парауретральні залози, ультразвукова діагностика, кольорове доплерівське картування

Анотація

Мета роботи – оцінювання ультрасонографічної діагностики парауретральних залоз, враховуючи типи їхньої локалізації в жінок репродуктивного віку.

Матеріали та методи. Здійснили гінекологічне, сексологічне, ультрасонографічне обстеження 94 жінок-волонтерок віком 24–42 роки (середній вік – 31,01 ± 6,60). Парауретральні залози під час УЗД визначали у форматі сірої шкали (В-режимі), використовуючи кольорове доплерівське картування, оцінювали доплерометричні індекси судин парауретральних залоз до та після сексуальної стимуляції (перегляд пацієнткою еротичного фільму впродовж 20 хвилин та нанесення на передню стінку піхви збуджувального лубриканта). На початку дослідження для покращення візуалізації парауретральних залоз виконали катетеризацію сечового міхура, в піхву ввели балон, заповнений гелем.

Результати. Передній (меатальний) тип локалізації парауретральних залоз (накопичення залозистої тканини у проєкції дистального відділу уретри) виявили в 67 (71,2 %) обстежених, задній тип (у зоні задньої уретри) – в 19 (20,2 %), дифузний тип (вздовж уретри) – в 7 (7,5 %), рудиментарний – в 1 (1,1 %) випадку. Парауретральні залози візуалізувалися як чітке ізоехогенне овальне утворення, що має такі розміри: довжина – 2,20 ± 0,60 см, ширина – 1,52 ± 0,40 см,
товщина – 1,30 ± 0,30 см, об’єм – 4,75 ± 0,50 см3.

Діаметр судин у зоні парауретральних залоз у спокої – 0,17–0,21 см, при стимуляції – 0,39–0,41 см. Максимальна систолічна швидкість кровотоку (Vps) у спокої становила 8,90–11,10 см/с, при сексуальній стимуляції – 13,9–14,1 см/с, індекс резистентності (IR) – 0,60–0,62 та 0,63–0,68, індекс пульсативності (IP) – 1,22–1,44 та 1,61–1,72 відповідно. Зону G виявили в 90,4 % обстежених.

Висновки. Ультрасонографічне дослідження з використанням методу доплерографії судин парауретральних залоз за запропонованою методикою дає змогу не тільки ідентифікувати це анатомічне утворення, але і встановити типи його локалізації, особливості кровотоку судин парауретральної зони, точки G у стані спокою та на тлі сексуальної стимуляції.

Біографії авторів

В. М. Григоренко, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ

д-р мед. наук, старший науковий співробітник, зав. відділу відновної урології та новітніх технологій

О. В. Ромащенко, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ

д-р мед. наук, професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій

В. В. Білоголовська, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ

канд. мед. наук, зав. відділення ультразвукової діагностики

М. О. Косюхно, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ

старший лаборант відділу відновної урології та новітніх технологій

С. М. Мельников, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ

д-р мед. наук, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій

А. Л. Клюс, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ

канд. мед. наук, лікар-уролог ІІ урологічного відділення

Посилання

Biancardi, M. F., Dos Santos, F. C., de Carvalho, H. F., Sanches, B. D., & Taboga, S. R. (2017). Female prostate: historical, developmental, and morphological perspectives. Cell Biology International, 41(11), 1174-1183. https://doi.org/10.1002/cbin.10759

Evatt E. J. (1911). A Contribution to the Development of the Prostate Gland in the Human Female, and a Study of the Homologies of the Urethra and Vagina of the Sexes. Journal of anatomy and physiology, 45(Pt 2), 122-130.

Zaviacic, M., Jakubovská, V., Belosovic, M., & Breza, J. (2000). Ultrastructure of the normal adult human female prostate gland (Skene's gland). Anatomy and embryology, 201(1), 51-61. https://doi.org/10.1007/pl00022920

Santos, F. C. A., & Taboga, S. R. (2018). Female prostate: a review about the biological repercussions of this gland in humans and rodents. Animal Reproduction, 3(1), 3-18.

Chen, Y., Zhao, J. Z., Feng, R. E., Shi, J. H., Li, X. M., Fei, Y. Y., Shi, Y., Zhang, W., & Zhang, F. C. (2016). Types of Organ Involvement in Patients with Immunoglobulin G4-related Disease. Chinese medical journal, 129(13), 1525-1532. https://doi.org/10.4103/0366-6999.184459

De Graaf R. (1672). De mulierum organis generationi inservientibus. Tractatus novus demonstranstamhomines et animalia caetera omnia, quae viviparadicuntur, haud minus quam vivipara abovooriginem ducere. Leyden.

Zaviacic, M., Zaviacicová, A., Brozman, M., Holomán, I. K., Bruchac, D., Oberucová, J., & Kokavec, M. (1985). Prostata zeny alebo Skeneove zl'azy a vývody? (Dôvody pre návrat k pôvodnému termínu De Graafe) [The female prostate or Skene's glands and ducts? (Reasons for returning to De Graaf's original term)]. Ceskoslovenska gynekologie, 50(5), 372-377.

Korda, J. B., Goldstein, S. W., & Sommer, F. (2010). The history of female ejaculation. The journal of sexual medicine, 7(5), 1965-1975. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.01720.x

Skene, A. J. C. (1880). The anatomy and pathology of two important glands of the female urethra. NY: William Wood & Co. http://resource.nlm.nih.gov/101316080

Ribatti D. (2019). Rudolf Virchow, the founder of cellular pathology. Romanian journal of morphology and embryology = Revue roumaine de morphologie et embryologie, 60(4), 1381-1382.

Zaviacic, M. (1999). The human female prostate : from vestigial Skene's paraurethral glands and ducts to woman's functional prostate. Slovak Academic Press. https://doi.org/10.1023/A:1019852411051

Gittes, R. F. (2002). Female prostatitis. The Urologic clinics of North America, 29(3), 613-616. https://doi.org/10.1016/s0094-0143(02)00062-9

Johnson, F. P. (1922). The homologue of the prostate in the female. The Journal of Urology, 8(1), 13-33. https://doi.org/10.1016/S0022-5347(17)73790-1

Zaviačič, M., Ablin, R., Ružič, M., Štvrtina, S., Galbavý, Š., Danihel, Ľ., Pohlodek, K., Zaviačič, T., & Holomáň, K. (2000). Immunohistochemical study of prostate-specific antigen in normal and pathological human tissues: Special reference to the male and female prostate and breast. Journal of Histotechnology, 23(2), 105-111. https://doi.org/10.1179/his.2000.23.2.105

Zaviacic, M., & Ablin, R. J. (2000). The female prostate and prostate-specific antigen. Immunohistochemical localization, implications of this prostate marker in women and reasons for using the term "prostate" in the human female. Histology and histopathology, 15(1), 131-142. https://doi.org/10.14670/HH-15.131

Zaviacic, M., Zaviacic, T., Ablin, R. J. & Holoman, J. (2001). The human female prostate: history, functional morphology and sexology implications. Sexologies, 11, 44-49.

Taboga, S. R., Góes, R. M., Zanetoni, C., & Santos, F. C. A. (2001). Ultrastructural characterization of the prostate secretory cells. A comparative study between the male and female organs. Acta Microscopica, 3, 205. https://doi.org/10.1016/j.cellbi.2003.12.008

Zaviacic, M. (1987). The female prostate: nonvestigial organ of the female. A reappraisal. Journal of sex & marital therapy, 13(2), 148-152. https://doi.org/10.1080/00926238708403888

Zaviačič, M., Zajíčková, M., Blažeková, J., Donárová, L., Štvrtina, S., Mikulecký, M., Zaviačič, T., Holomáň, K., & Breza, J. (2000). Weight, Size, Macroanatomy, and Histology of the Normal Prostate in the Adult Human Female: A Minireview. Journal of Histotechnology, 23(1), 61-69. https://doi.org/10.1179/his.2000.23.1.61

Huffman, J. W. (1948). The detailed anatomy of the para-urethral ducts in the adult human female. American journal of obstetrics and gynecology, 55(1), 86-101. https://doi.org/10.1016/0002-9378(48)90157-4

Zaviacic, M., Brozman, M., Zajícková, M., Blazeková, J., & Oberucová, J. (1985). The adult human female urethra. Enzyme-histochemical study. Acta histochemica, 77(2), 165-175. https://doi.org/10.1016/S0065-1281(85)80078-7

Wernert, N., Albrech, M., Sesterhenn, I., Goebbels, R., Bonkhoff, H., Seitz, G., Inniger, R., & Remberger, K. (1992). The 'female prostate': location, morphology, immunohistochemical characteristics and significance. European urology, 22(1), 64-69. https://doi.org/10.1159/000474724

Zaviacic, M., & Whipple, B. (1993). Update on the female prostate and the phenomenon of female ejaculation. Journal of Sex Research, 30(2), 148-151. https://doi.org/10.1080/00224499309551695

Perry, J. D., & Whipple, B. (1981). Pelvic muscle strength of female ejaculators: Evidence in support of a new theory of orgasm. Journal of Sex Research, 17(1), 22-39. https://doi.org/10.1080/00224498109551095

Wimpissinger, F., Stifter, K., Grin, W., & Stackl, W. (2007). The female prostate revisited: perineal ultrasound and biochemical studies of female ejaculate. The journal of sexual medicine, 4(5), 1388-1393. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00542.x

Zaviacic, M., Ruzicková, M., Jakubovský, J., Danihel, L., Babál, P., & Blazeková, J. (1994). Výnam prostatických markerov v ortológii zenskej prostaty [The significance of prostate markers in the orthology of the female prostate]. Bratislavske lekarske listy, 95(11), 491-497.

Cartwright, R., Elvy, S., & Cardozo, L. (2007). Do women with female ejaculation have detrusor overactivity?. The journal of sexual medicine, 4(6), 1655-1658. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00541.x

Egloff, B. (1972). Pathologische anatomie der weiblichen urethra. In Vulva, Vagina, Urethra (pp. 433-488). Springer, Berlin, Heidelberg.

Inomata, T., Ninomiya, H., Somiya, H., Saito, H., & Mochizuki, K. (1992). Histological observation on the female prostate in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus). Jikken dobutsu. Experimental animals, 41(3), 383-386. https://doi.org/10.1538/expanim1978.41.3_383

Rodríguez, D., de Lima, R. F., Campos, M. S., Costa, J. R., Biancardi, M. F., Marques, M. R., Taboga, S. R., & Santos, F. (2016). Intrauterine exposure to bisphenol A promotes different effects in both neonatal and adult prostate of male and female gerbils (Meriones unguiculatus). Environmental toxicology, 31(12), 1740-1750. https://doi.org/10.1002/tox.22176

Romashchenko, O. V., Hryhorenko, V. M., Biloholovska, V. V., Melnykov, S. M., & Kosiukhno, M. O. (2019). Sposib identyfikatsii typu zhinochoi peredmikhurovoi zalozy [Method for identifying the type of female prostate gland]. Ukraine Patent UA 120007.

Itani, M., Kielar, A., Menias, C. O., Dighe, M. K., Surabhi, V., Prasad, S. R., O'Malley, R., Gangadhar, K., & Lalwani, N. (2016). MRI of female urethra and periurethral pathologies. International urogynecology journal, 27(2), 195-204. https://doi.org/10.1007/s00192-015-2790-x

Wimpissinger, F., Tscherney, R., & Stackl, W. (2009). Magnetic resonance imaging of female prostate pathology. The journal of sexual medicine, 6(6), 1704-1711. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01287.x

Grafenberg, E. (1950). The role of the urethra in female orgasm. International Journal of Sexology, 3(2), 145-149.

Addiego, F., Belzer Jr, E. G., Comolli, J., Moger, W., Perry, J. D., & Whipple, B. (1981). Female ejaculation: A case study. Journal of Sex Research, 17(1), 13-21. https://doi.org/10.1080/00224498109551094

Goldstein, I., Clayton, A. H., Goldstein, A. T., Kim, N. N., & Kingsberg, S. A. (Eds.). (2018). Textbook of female sexual function and dysfunction: Diagnosis and treatment. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119266136.fmatter

Buisson, O. (2010). Le point G ou l'absence de médecine sexuelle féminine [The G-spot and lack of female sexual medicine]. Gynecologie, obstetrique & fertilite, 38(12), 781-784. https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2010.10.005

Buisson, O., Foldes, P., & Paniel, B. J. (2008). Sonography of the clitoris. The journal of sexual medicine, 5(2), 413-417. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00699.

Buisson, O., Foldes, P., Jannini, E., & Mimoun, S. (2010). Coitus as revealed by ultrasound in one volunteer couple. The journal of sexual medicine, 7(8), 2750-2754. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2010.01892.x

Crooks, R. & Baur, K.(1999). Our sexuality (7th ed.). New York: Brooks/Cole.

Gravina, G. L., Brandetti, F., Martini, P., Carosa, E., Di Stasi, S. M., Morano, S., Lenzi, A., & Jannini, E. A. (2008). Measurement of the thickness of the urethrovaginal space in women with or without vaginal orgasm. The journal of sexual medicine, 5(3), 610-618. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00739.x

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження