Цитокіновий профіль пацієнтів із коровою інфекцією різного ступіня тяжкості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.1.215491

Ключові слова:

кір, цитокіни, інтерферон

Анотація

 

Мета роботи – визначення характеру цитокінової реакції пацієнтів із кором різного ступеня тяжкості з ускладненнями та без них.

Матеріали та методи. У дослідження залучили 65 пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні у КЗОЗ КНП ХОР ОКІЛ у 2017–2019 рр. Хворих поділили на 4 групи залежно від тяжкості перебігу захворювання та наявності ускладнень.

Усім пацієнтам, яких залучили в дослідження, в день надходження та на 10 день перебування у стаціонарі визначили концентрацію про- і протизапальних цитокінів, інтерферонів альфа та гамма в сироватці крові. Дослідження виконали методом твердофазного імуноферментного аналізу за допомогою наборів реагентів АТ «Вектор-Бест» (РФ) згідно з інструкцією виробника. Статистичне опрацювання даних виконали за допомогою пакета програм IBM SPSS Statistics 22.0.

Результати. Дослідження про- і протизапальних цитокінів у динаміці показало зниження їхніх рівнів на 10 день перебування у стаціонарі в пацієнтів, які не мали ускладнень, і підвищення у хворих, в яких захворювання супроводжувалося розвитком пневмонії. Рівні ІНФα та ІНФγ в динаміці підвищились у пацієнтів усіх груп. Вірогідні зміни групи співвідношення про- і протизапальних цитокінів щодо контрольної в динаміці спостерігали тільки в осіб, які мали дисоціативний тип цитокінового реагування. У хворих цієї групи в 1 і 10 день перебування у стаціонарі індекс співвідношення ІЛ-6/ІЛ-10 зрушений у бік суттєвого переважання прозапальних цитокінів.

Висновки. Дослідження показує у пацієнтів із кором різних ступенів тяжкості наявність трьох можливих варіантів цитокінового реагування: нормореактивного, дисоціативного, гіпореактивного. Кожний тип притаманний окремій групі пацієнтів і впливав на клінічний перебіг кору та розвиток ускладнень, що асоціюється з динамікою підвищення рівнів про- і протизапальних цитокінів, підвищення рівнів ІНФα та ІНФγ в сироватці крові. Динаміка збільшення цих факторів при тяжкому перебігу захворювання нижча, ніж при середньому ступені. Беручи до уваги результати дослідження, можна припустити, що у процесі формування протиінфекційного імунітету у відповідь на корову інфекцію важливого значення набуває превалювання Th-1 імунної відповіді над Th-2 відповіддю.

 

Біографії авторів

К. А. Веклич, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

асистент каф. загальної і клінічної імунології та алергології

М. М. Попов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

д-р мед. наук, професор каф. загальної і клінічної імунології та алергології

Т. І. Лядова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. загальної і клінічної імунології та алергології

О. В. Мартиненко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

д-р фіз.-мат. наук, професор каф. гігієни та соціальної медицини

О. Г. Сорокіна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. загальної і клінічної імунології та алергології

В. В. Саркіс-Іванова, Харківський національний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, асистент каф. гігієни та екології № 1

Посилання

Ministry of Health of Ukraine. (n.d.). Tsentr hromadskoho zdorovia MOZ Ukrainy [Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine]. https://phc.org.ua/search/content?keys=%D0%BA%D1%96%D1%80

Laksono, B. M., de Vries, R. D., McQuaid, S., Duprex, W. P., & de Swart, R. L. (2016). Measles Virus Host Invasion and Pathogenesis. Viruses, 8(8), 210. https://doi.org/10.3390/v8080210

Naim H. Y. (2015). Measles virus. Human vaccines & immunotherapeutics, 11(1), 21-26. https://doi.org/10.4161/hv.34298

Agafonov, A. P., Ignat'ev, G. M., P'yankov, S. A., & Losev, M. V. (2002). Kor'. Sovremennye predstavleniya o vozbuditele, klinika, diagnostika, profilaktika [Measles. Modern ideas about the pathogen, clinic, diagnostics, prevention]. Novosibirsk. [in Russian].

Griffin, D. E. (2016). The Immune Response in Measles: Virus Control, Clearance and Protective Immunity. Viruses, 8(10), 282. https://doi.org/10.3390/v8100282

Griffin, D. E. (2010). Measles virus-induced suppression of immune responses. Immunological reviews, 236, 176-189. https://doi.org/10.1111/j.1600-065X.2010.00925.x

Solovieva, S. A. (2015). Protivovirusnyi immunitet [Antiviral immunity]. Biulleten fiziologii i patologii dykhaniia, (56), 113-118. [in Russian].

Laksono, B. M., de Vries, R. D., Verburgh, R. J., Visser, E. G., de Jong, A., Fraaij, P., Ruijs, W., Nieuwenhuijse, D. F., van den Ham, H. J., Koopmans, M., van Zelm, M. C., Osterhaus, A., & de Swart, R. L. (2018). Studies into the mechanism of measles-associated immune suppression during a measles outbreak in the Netherlands. Nature communications, 9(1), 4944. https://doi.org/10.1038/s41467-018-07515-0

Markelova, E., Kostyushko, A., & Krasnikov, V. (2008). Patogeneticheskaya rol' narushenii v sisteme tsitokinov pri infektsionno-vospalitel'nykh zabolevaniyakh [Pathogenetic role of the in cytokine system changes at infectious and inflammatory diseases]. Pacific Medical Journal, (3), 24-29. [in Russian].

Fantetti, K. N., Gray, E. L., Ganesan, P., Kulkarni, A., & O'Donnell, L. A. (2016). Interferon gamma protects neonatal neural stem/progenitor cells during measles virus infection of the brain. Journal of neuroinflammation, 13(1), 107. https://doi.org/10.1186/s12974-016-0571-1

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-18

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження