Вплив статинотерапії на серцево-судинне ремоделювання при артеріальній гіпертензії, що поєднана з субклінічним гіпотиреозом

Автор(и)

  • Ye. V. Novikov Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • M. S. Potapenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2020.3.221774

Ключові слова:

гіпертонічна хвороба, субклінічний гіпотиреоз, серцево-судинне ремоделювання, статини

Анотація

 

Доведено зв’язок гіпотиреозу з появою виражених структурно-функціональних змін серця та судин, прогресуванням атеросклерозу та хвороб, що з ним пов’язані. Однак бракує інформації щодо впливу статинів на показники структури та функції серця та судин у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ), що поєднана з субклінічним гіпотиреозом (СГ).

Мета роботи – вивчити вплив тривалої статинотерапії на показники структури та функції серця та судинне ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу, що поєднана з субклінічним гіпотиреозом.

Матеріали та методи. У дослідження залучили 31 особу, яка хвора на ГХ 1–3 ступеня, ІІ стадії, високого та дуже високого додаткового кардіоваскулярного ризику з супутнім СГ. Усі пацієнти отримували комбінацію 2–3 антигіпертензивних препаратів першої лінії в середніх терапевтичних добових дозах та аторвастатин у дозі 20–30 мг на добу.

До початку лікування та через рік спостереження всім хворим виконали ехокардіографічне дослідження та сканування сонних артерій на пристрої My Lab Seven (Італія) та добове моніторування артеріального тиску на біфункціональному пристрої «Кардіотехніка-04» («Инкарт», СПб, РФ) з одночасною реєстрацією артеріального тиску й електрокардіограми.

Результати. Під впливом терапії цільового рівня систолічного артеріального тиску за денний період спостереження досягли 74 % (23/31) хворих, за нічний період спостереження – 65 % (20/31); цільового рівня діастолічного артеріального тиску за денний період спостереження – 87 % (27/31) пацієнтів, за нічний період спостереження – 71 % (22/31). Але не зареєстрували вірогідну зміну розмірів порожнин лівого передсердя та обох шлуночків, фракції викиду (до лікування – 68,84 ± 5,43 %, після – 67,13 ± 5,45 %), товщини міжшлуночкової перетинки та задньої стінки, відносної товщини стінки (до лікування – 0,41 ± 0,07, після 0,41 ± 0,07, р = 0,871), індексу маси міокарда (до лікування – 122,29 ± 37,36 г/м2, після – 118,00 ± 31,00 г/м2, р = 0,849), показників діастолічної функції лівого шлуночка (ЛШ). Питома вага хворих з ексцентричною гіпертрофією ЛШ через рік лікування збільшилася з 32 % до 39 % (р = 0,5668), із концентричною гіпертрофією зменшилася з 42 % до 39 % (p = 0,8107), із нормальною геометрією ЛШ – з 19 % до 16 % (p = 0,7570). Кількість хворих на ГХ із супутнім СГ з ознаками концентричного ремоделювання ЛШ залишилась незмінною: до лікування – 6 %, після – 6 %. Вплив статинотерапії на судинне ремоделювання у хворих на ГХ із СГ характеризувався тенденцією до зменшення товщини інтима-медіального комплексу правої (0,769 ± 0,276 мм проти 0,701 ± 0,222 мм, р = 0,512) та лівої (0,759 ± 0,185 мм проти 0,745 ± 0,179 мм, р = 0,978) загальних сонних артерій.

Висновки. У хворих на ГХ із супутнім СГ антигіпертензивна терапія протягом року препаратами першої лінії з додаванням статинів асоціюється з досягненням цільового рівня САТ в активний період доби у 74 %, в пасивний період – у 65 % пацієнтів (за даними ДМАТ), але не супроводжувалася вірогідним зменшенням порожнин, товщини стінок, маси міокарда ЛШ, поліпшенням його діастолічного наповнення, зменшенням товщини інтима-медіального комплексу.

Посилання

Working group on arterial hypertension of Ukranian association of cardiologists. (2012). Onovlena ta adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh 2012: praktychni rekomendatsii [Updated and adapted clinical guidance, based on the evidence of 2012: Practical recommendations]. Arteryalnaia hypertenzyia, (1), 96-152. [in Ukranian].

Vernigorodsky, V. S., Fetisova, N. M., & Vernigorodskaya, M. V. (2013). Provospalitelnye tsitokiny i ikh rol v razvitii serdechno-sosudistykh oslozhnenii u bolnykh gipotireozom [Proinflammatory cytokines and their role in the development of cardiovascular complications in patients with hypothyroidism]. Rossiiskii mediko-biologicheskii vestnik imeni akademika I. P. Pavlova, 21(2), 93-96. [in Russian]. http://dx.doi.org/10.17816/PAVLOVJ2013293-96

Nekrasova, T. A., Ledentsova, O. V., Strongin, L. G., Kazakova, L. V., & Lukushkina, A. Yu. (2011). Osobennosti gemodinamiki u bolnykh s autoimmunnym tireoiditom i subklinicheskim gipotireozom v raznykh vozrastnykh gruppakh [Specific features of hemodynamics in the patients of different age groups presenting with autoimmune thyroiditis and subclinical hypothyroidism]. Problemy endokrinologii, 57(3), 21-24. [in Russian]. https://doi.org/10.14341/probl201157321-24

Petunina, H. A., & Trukhina, L. V. (2013). Gipotireoz [Hypothyroidism]. Russkii Meditsinskii Zhurnal, 21(12), 664-666. [in Russian].

Kononenko, A. H., & Kravchenko, V. M. (2016). Zminy pokaznykiv obminu rechovyn pry eksperymentalnomu hipotyreozi [Changes in indicators in the exchange of speech in case of experimental hypothyroidism]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal, (2), 174. [in Ukrainian].

Kadzharyan, V. G., Melnik, A. I., Bidzilya, P. P., & Solovyuk, S. A. (2014). Otsenka sostoyaniya lipidnogo obmena pri disfunktsii shchitovidnoi zhelezy [Assessment of the state of lipid exchange in thyroid dysfunction]. Zaporozhye medical journal, (1), 20-22. [in Russian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.1.23657

Horodynska, O. Yu., & Bobyriova, L. Ye. (2016). Prohnostychna kharakterystyka poshyrennia hipotyreozu v Poltavskii oblasti ta v Ukraini v tsilomu za umov yodnoho defitsytu [Prognostic characteristics of hypothyroidism prevalence in the Poltava region and in Ukraine]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal, (2), 44-49. [in Ukrainian].

Cappola, A. R., & Ladenson, P. W. (2003). Hypothyroidism and atherosclerosis. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 88(6), 2438-2444. https://doi.org/10.1210/jc.2003-030398

Monzani, F., Caraccio, N., Kozàkowà, M., Dardano, A., Vittone, F., Virdis, A., Taddei, S., Palombo, C., & Ferrannini, E. (2004). Effect of levothyroxine replacement on lipid profile and intima-media thickness in subclinical hypothyroidism: a double-blind, placebo- controlled study. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 89(5), 2099-2106. https://doi.org/10.1210/jc.2003-031669

Biondi, B., & Klein, I. (2004). Hypothyroidism as a risk factor for cardiovascular disease. Endocrine, 24(1), 1-13. https://doi.org/10.1385/ENDO:24:1:001

Hak, A. E., Pols, H. A., Visser, T. J., Drexhage, H. A., Hofman, A., & Witteman, J. C. (2000). Subclinical hypothyroidism is an independent risk factor for atherosclerosis and myocardial infarction in elderly women: the Rotterdam Study. Annals of internal medicine, 132(4), 270-278. https://doi.org/10.7326/0003-4819-132-4-200002150-00004

Lioudaki, E., Mavroeidi, N. G., Mikhailidis, D. P., & Ganotakis, E. S. (2013). Subclinical hypothyroidism and vascular risk: an update. Hormones (Athens, Greece), 12(4), 495-506. https://doi.org/10.14310/horm.2002.1437

Rodondi, N., den Elzen, W. P., Bauer, D. C., Cappola, A. R., Razvi, S., Walsh, J. P., … Thyroid Studies Collaboration (2010). Subclinical hypothyroidism and the risk of coronary heart disease and mortality. JAMA, 304(12), 1365-1374. https://doi.org/10.1001/jama.2010.1361

Walsh, J. P., Bremner, A. P., Bulsara, M. K., O'Leary, P., Leedman, P. J., Feddema, P., & Michelangeli, V. (2005). Subclinical thyroid dysfunction as a risk factor for cardiovascular disease. Archives of internal medicine, 165(21), 2467-2472. https://doi.org/10.1001/archinte.165.21.2467

Karmisholt, J., Andersen, S., & Laurberg, P. (2010). Analytical goals for thyroid function tests when monitoring patients with untreated subclinical hypothyroidism. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 70(4), 264-268. https://doi.org/10.3109/00365511003782778

Andersen, M. N., Olsen, A. S., Madsen, J. C., Kristensen, S. L., Faber, J., Torp-Pedersen, C., Gislason, G. H., & Selmer, C. (2016). Long-Term Outcome in Levothyroxine Treated Patients With Subclinical Hypothyroidism and Concomitant Heart Disease. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101(11), 4170-4177. https://doi.org/10.1210/jc.2016-2226

Biondi B. (2012). Natural history, diagnosis and management of subclinical thyroid dysfunction. Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism, 26(4), 431-446. https://doi.org/10.1016/j.beem.2011.12.004

Danzi, S., & Klein, I. (2014). Thyroid disease and the cardiovascular system. Endocrinology and metabolism clinics of North America, 43(2), 517-528. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2014.02.005

Faber, J., & Selmer, C. (2014). Cardiovascular disease and thyroid function. Frontiers of hormone research, 43, 45-56. https://doi.org/10.1159/000360558

Cabral, M. D., Teixeira, P. F., Silva, N. A., Morais, F. F., Soares, D. V., Salles, E., Henriques, J. M., Leite, S. P., Montenegro, C. A., & Vaisman, M. (2009). Normal flow-mediated vasodilatation of the brachial artery and carotid artery intima-media thickness in subclinical hypothyroidism. Brazilian journal of medical and biological research, 42(5), 426-432. https://doi.org/10.1590/s0100-879x2009000500005

Chiche, F., Jublanc, C., Coudert, M., Carreau, V., Kahn, J. F., & Bruckert, E. (2009). Hypothyroidism is not associated with increased carotid atherosclerosis when cardiovascular risk factors are accounted for in hyperlipidemic patients. Atherosclerosis, 203(1), 269-276. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2008.06.011

Takashima, N., Niwa, Y., Mannami, T., Tomoike, H., & Iwai, N. (2007). Characterization of subclinical thyroid dysfunction from cardiovascular and metabolic viewpoints: the Suita study. Circulation journal, 71(2), 191-195. https://doi.org/10.1253/circj.71.191

Vierhapper, H., Nardi, A., Grösser, P., Raber, W., & Gessl, A. (2000). Low-density lipoprotein cholesterol in subclinical hypothyroidism. Thyroid, 10(11), 981-984. https://doi.org/10.1089/thy.2000.10.981

Altshuler, N. E., Petunina, N. A., Nikolayev, A. P., & Chernyshova, T. V. (2011). Sravnitelnyi analiz kontsentratsii gormonov zhirovoi tkani, pokazatelei lipidnogo obmena i insulinorezistentnosti pri subklinicheskom gipotireoze v zavisimosti ot nalichiya/otsutstviya zamestitelnoi terapii levotiroksinom [A comparative analysis of the lipid tissue hormones concentration, lipid metabolism and insulin resistance in subclinical hypothyroidism depending on the presence/absence of the levothyroxin replacement therapy]. Clinical and experimental thyroidology, 7(3), 53-58. [in Russian]. https://doi.org/10.14341/ket20117353-58

Nekrasova, T. A., Shcherbatyuk, T. G., Davydenko, D. V., Ledentsova, O. V., & Strongin, L. G. (2011). Osobennosti perekisnogo okisleniya lipidov i belkov pri autoimmunnom tireoidite bez i s minimalnoi tireoidnoi disfunktsiei [Peculiarities of lipid and protein peroxidation in autoimmune thyroiditis with and without mild thyroid dysfunction]. Klinicheskaya i eksperimentalnaya tireoidologiya, (4), 38-43. [in Russian].

Allport, J., McCahon, D., Hobbs, F. D., & Roberts, L. M. (2013). Why are GPs treating subclinical hypothyroidism? Case note review and GP survey. Primary health care research & development, 14(2), 175-184. https://doi.org/10.1017/S1463423612000230

Brenta, G., Vaisman, M., Sgarbi, J. A., Bergoglio, L. M., Andrada, N. C., Bravo, P. P., Orlandi, A. M., Graf, H., & Task Force on Hypothyroidism of the Latin American Thyroid Society (LATS) (2013). Clinical practice guidelines for the management of hypothyroidism. Arquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia, 57(4), 265-291. https://doi.org/10.1590/s0004-27302013000400003

Cooper, D. S., & Biondi, B. (2012). Subclinical thyroid disease. Lancet, 379(9821), 1142-1154. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60276-6

Duntas, L. H., & Wartofsky, L. (2007). Cardiovascular risk and subclinical hypothyroidism: focus on lipids and new emerging risk factors. What is the evidence?. Thyroid, 17(11), 1075-1084. https://doi.org/10.1089/thy.2007.0116

Sviridonova, M. A., Fadeyev, V. V., Sych, Y. P., & Melnichenko, G. A. (2013). Clinical significance of TSH circadian variability in patients with hypothyroidism. Endocrine research, 38(1), 24-31. https://doi.org/10.3109/07435800.2012.710696

Virgini, V., Collet, T. H., Christ, E., Aujesky, D., & Rodondi, N. (2012). Faut-il dépister et traiter l'hypothyroïdie infraclinique? [Should we screen and treat subclinical hypothyroidism?]. Revue medicale suisse, 8(331), 501-506.

Weiss, I. A., Bloomgarden, N., & Frishman, W. H. (2011). Subclinical hypothyroidism and cardiovascular risk: recommendations for treatment. Cardiology in review, 19(6), 291-299. https://doi.org/10.1097/CRD.0b013e318227df87

Pearce, S. H., Brabant, G., Duntas, L. H., Monzani, F., Peeters, R. P., Razvi, S., & Wemeau, J. L. (2013). 2013 ETA Guideline: Management of Subclinical Hypothyroidism. European thyroid journal, 2(4), 215-228. https://doi.org/10.1159/000356507

Syvolap, V. V., & Novikov, Ye. V. (2019). Osoblyvosti kardiovaskuliarnoho remodeliuvannia u khvorykh na hipertonichnu khvorobu vysokoho dodatkovoho ryzyku z suputnim subklinichnym hipotyreozom [Peculiarities of cardiovascular remodeling in hypertensive patients at high additional risk with concomitant subclinical hypothyroidism]. Zaporozhye medical journal, 21(1), 13-20. [in Ukranian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.1.155792

Syvolap, V. V., Novikov, Ye. V., & Potapenko, M. S. (2019). Vplyv subklinichnoho hipotyreozu na pokaznyky dobovoho monitoruvannia arterialnoho tysku u khvorykh na hipertonichnu khvorobu vysokoho dodatkovoho ryzyku [Influence of subclinical hypothyroidism on indicators of 24-hour arterial blood pressure monitoring in hypertensive patients with high additional risk]. Zaporozhye medical journal, 21(2), 170-176. [in Ukranian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.2.161329

Syvolap, V. V., Novikov, Ye. V., & Potapenko, M. S. (2020). Vplyv statynoterapii na pokaznyky dobovoho monitoruvannia arterialnoho tysku u khvorykh na hipertonichnu khvorobu, shcho poiednana z subklinichnym hipotyreozom [Influence of statin therapy on 24-hour blood pressure monitoring indices in patients with arterial hypertension combined with subclinical hypothyroidism]. Zaporozhye medical journal, 22(1), 11-18. [in Ukranian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.1.194470

Biondi, B., Fazio, S., Palmieri, E. A., Carella, C., Panza, N., Cittadini, A., Bonè, F., Lombardi, G., & Saccà, L. (1999). Left ventricular diastolic dysfunction in patients with subclinical hypothyroidism. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 84(6), 2064-2067. https://doi.org/10.1210/jcem.84.6.5733

Vitale, G., Galderisi, M., Lupoli, G. A., Celentano, A., Pietropaolo, I., Parenti, N., De Divitiis, O., & Lupoli, G. (2002). Left ventricular myocardial impairment in subclinical hypothyroidism assessed by a new ultrasound tool: pulsed tissue Doppler. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 87(9), 4350-4355. https://doi.org/10.1210/jc.2002-011764

Biondi B. (2020). Heart in Overt and Subclinical Hypothyroidism. In G. Iervasi, A. Pingitore, A. Gerdes, S. Razvi (Eds.), Thyroid and Heart (pp. 229-237). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36871-5_17

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження