Неінвазивний контроль споживання кисню під час інгаляційної анестезії за методом Minimal flow протягом антирефлюксних лапароскопічних утручань

Автор(и)

  • V. I. Chernii State Institution of Science “Research and Practical Centre of Preventive and Clinical Medicine” of State Administrative Department, Kyiv, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9885-9248
  • I. V. Shtompel State Institution of Science “Research and Practical Centre of Preventive and Clinical Medicine” of State Administrative Department, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2020.3.221817

Ключові слова:

севофлуран, методи Low flow, Minimal flow, споживання кисню

Анотація

 

Мета роботи – вивчити особливості перебігу загальної анестезії антирефлюксних лапароскопічних втручань в абдомінальній хірургії при використанні севофлурану за методикою Low flow, Minimal flow із позиції протоколу ERAS.

Матеріали та методи. Проспективне, нерандомізоване дослідження виконали в ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС. Обстежили 40 пацієнтів із грижами стравохідного відділу діафрагми, яким виконали лапароскопічну крурорафію та фундоплікації за Ніссеном. Обстежили 10 (25 %) чоловіків, 30 (75 %) жінок віком від 21 до 76 років. Пацієнти, яких залучили в дослідження, дали інформовану згоду на обстеження, виконання аналізів та опрацювання даних, що отримали. Усім пацієнтам під час операції проведена комбінована інгаляційна низькопотокова анестезія севофлураном у поєднанні з періопераційною мультимодальною аналгезією.

Пацієнтів поділили на 2 групи: в першу (Low flow anesthesia, n = 20) увійшли пацієнти, яким проведена комбінована інгаляційна анестезія севофлураном із потоком свіжої газової суміші (FGF) 1,0 л/хв; у другу (Minimal flow anesthesia, n = 20) – пацієнти, яким проведена комбінована інгаляційна анестезія севофлураном із потоком свіжої газової суміші (FGF) 0,5 л/хв.

Проаналізували показники моніторингу, який передбачав реєстрацію неінвазивного артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, електрокардіографії в п’яти відведеннях, визначення периферичної кисневої сатурації (SрO2) та плетизмограми, показників глибини анестезії за даними BIS, робочого тиску в операційному просторі (IAP). Постійно здійснювали моніторинг показників газообміну: капнографії, концентрації кисню, севофлурану в суміші на вдиху та видиху, параметрів вентиляції. Моніторинг доповнили розробленим і запатентованим авторським способом інтраопераційного неінвазивного контролю споживання кисню пацієнтом під час інгаляційної анестезії в умовах операційної. Формування, збереження, аналіз електронної бази даних, статистичне опрацювання та візуалізацію результатів дослідження виконали у ліцензійних версіях програм MedStat v. 4. і Microsoft Office.

Результати. У результаті дослідження споживання кисню пацієнтами першої та другої груп встановили, що на 3 і 4 етапах оперативного втручання рівень VO2 вищий порівняно з 1, 2, 5, 6 етапами. Не встановили статистично значущі відмінності за показниками VO2 в періоди, які вивчали, в першій і другій групах. В обох групах не визначили вірогідну статистичну різницю показників BIS на етапах оперативного втручання протягом 2–6 етапів дослідження, що були на рівні хірургічної стадії наркозу.

Висновки. Моніторинг споживання кисню пацієнтом – один із критеріїв інтраопераційної безпеки пацієнта й адекватності анестезіологічного забезпечення. Споживання кисню пацієнтом на всіх етапах оперативного втручання дає підстави стверджувати, що використання методу Minimal flow anesthesia безпечне для пацієнта.

 

Посилання

Bharatam, K. K., Raj, R., Subramanian, J. B., Vasudevan, A., Bodduluri, S., Sriraman, K. B., & Abineshwar, N. J. (2015). Laparoscopic nissen rossetti fundoplication: Possibility towards day care anti-reflux surgeries. Annals of Medicine and Surgery, 4(4), 384-387. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2015.10.005

Markar, S. R., Naik, R., Malietzis, G., Halliday, L., Athanasiou, T., & Moorthy, K. (2017). Component analysis of enhanced recovery pathways for esophagectomy. Diseases of the esophagus, 30(10), 1-10. https://doi.org/10.1093/dote/dox090

Puccetti, F., Fumagalli, U., De Pascale, S., Melis, A., & Rosati, R. (2016). Comparative effectiveness and analysis of postoperative outcomes after enhanced recovery programme for oesophagectomy. Clinical Nutrition ESPEN, 12, e34. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2016.02.015

Giacopuzzi, S., Weindelmayer, J., Treppiedi, E., Bencivenga, M., Ceola, M., Priolo, S., Carlini, M., & de Manzoni, G. (2017). Enhanced recovery after surgery protocol in patients undergoing esophagectomy for cancer: a single center experience. Diseases of the esophagus, 30(4), 1-6. https://doi.org/10.1093/dote/dow024

Li, W., Zheng, B., Zhang, S., Chen, H., Zheng, W., & Chen, C. (2017). Feasibility and outcomes of modified enhanced recovery after surgery for nursing management of aged patients undergoing esophagectomy. Journal of thoracic disease, 9(12), 5212-5219. https://doi.org/10.21037/jtd.2017.11.110

Dogan, K., Kraaij, L., Aarts, E. O., Koehestanie, P., Hammink, E., van Laarhoven, C. J., Aufenacker, T. J., Janssen, I. M., & Berends, F. J. (2015). Fast-track bariatric surgery improves perioperative care and logistics compared to conventional care. Obesity surgery, 25(1), 28-35. https://doi.org/10.1007/s11695-014-1355-2

Park, J. H., Lee, J. S., Lee, J. H., Shin, S., Min, N. H., & Kim, M. S. (2016). Effect of the Prolonged Inspiratory to Expiratory Ratio on Oxygenation and Respiratory Mechanics During Surgical Procedures. Medicine, 95(13), e3269. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000003269

Li, F., & Yuan, Y. (2015). Meta-analysis of the cardioprotective effect of sevoflurane versus propofol during cardiac surgery. BMC anesthesiology, 15, 128. https://doi.org/10.1186/s12871-015-0107-8

Bande, D., Sadurni, M., García, C., Carazo, J., Corcoy, M., & Montes, A. (2016). Is balanced analgesia (tramadol + paracetamol + dexketoprofen) a good option in laparoscopic colon surgery? Clinical Nutrition ESPEN, 12, e38-e39. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2016.02.029

Checketts, M. R., Alladi, R., Ferguson, K., Gemmell, L., Handy, J. M., Klein, A. A., Love, N. J., Misra, U., Morris, C., Nathanson, M. H., Rodney, G. E., Verma, R., Pandit, J. J., & Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland (2016). Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery 2015: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland. Anaesthesia, 71(1), 85-93. https://doi.org/10.1111/anae.13316

Pędziwiatr, M., Kisialeuski, M., Wierdak, M., Stanek, M., Natkaniec, M., Matłok, M., Major, P., Małczak, P., & Budzyński, A. (2015). Early implementation of Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) protocol - Compliance improves outcomes: A prospective cohort study. International journal of surgery, 21, 75-81. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2015.06.087

Feldheiser, A., Aziz, O., Baldini, G., Cox, B. P., Fearon, K. C., Feldman, L. S., Gan, T. J., Kennedy, R. H., Ljungqvist, O., Lobo, D. N., Miller, T., Radtke, F. F., Ruiz Garces, T., Schricker, T., Scott, M. J., Thacker, J. K., Ytrebø, L. M., & Carli, F. (2016). Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) for gastrointestinal surgery, part 2: consensus statement for anaesthesia practice. Acta anaesthesiologica Scandinavica, 60(3), 289-334. https://doi.org/10.1111/aas.12651

Shtompel, I. V. & Chernii, V. I. (2020). Sposib intraoperatsiinoho neinvazyvnoho kontroliu spozhyvannia kysniu patsiientom pid chas inhaliatsiinoi anestezii [Method of intraoperative non-invasive control of oxygen consumption by patient during inhalation anesthesia]. Ukraine Patent UA 141845. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=267987

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=267999 – неправильне посилання

Pasichnyk, H. P. (2015). Osoblyvosti kisnevogo balansu ta tkanynnogo dihannya pru chirurgighnomu likuvanni adenoma gipofiza [Features of oxygen balance and tissue respiration in the surgical treatment of pituitary adenomas]. Medytsyna nevidkladnykh staniv, (7), 50-56. [In Ukrainian].

Sykes O. (2017). Metabolic oxygen requirements. Anaesthesia, 72(3), 415-416. https://doi.org/10.1111/anae.13819

Sen, O., Umutoglu, T., Aydın, N., Toptas, M., Tutuncu, A. C., & Bakan, M. (2016). Effects of pressure-controlled and volume-controlled ventilation on respiratory mechanics and systemic stress response during laparoscopic cholecystectomy. SpringerPlus, 5, 298. https://doi.org/10.1186/s40064-016-1963-5

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження