Ефективність медіастинальної лімфодисекції у хворих на недрібноклітинний рак легені І стадії

Автор(и)

  • A. P. Kolesnik Запорожский государственный медицинский университет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22354

Ключові слова:

недрібноклітинний рак легені, лімфодисекція, виживаність

Анотація

Оперативне лікування хворих на рак легені залишається дискутабельною проблемою сучасної онкології. Мета роботи полягала у вивченні ефективності різних обсягів лімфодисекції середостіння у хворих на недрібноклітинний рак легені I стадії. У дослідженні взяли участь 133 пацієнти з I стадією недрібноклітинного раку легені (з грудня 2008 до січня 2013 р.). Усім хворим виконали радикальні оперативні втручання в обсязі лобектомії (n=92) чи пульмонектомії (n=41). Після видалення препарату (частка легені, а також клітковина середостіння з лімфатичними вузлами) виконали гістологічне й імуногістохімічне дослідження. Ад’ювантну поліхіміотерапію отримали 40 пацієнтів, 90 хворих не отримували додаткового лікування після операції. Період спостереження за хворими становив 27,1±17,2 місяця. На виживаність хворих на недрібноклітинний рак легенів І стадії, яким виконано повну/систематичну медіастинальну лімфодисекцію під час оперативного втручання, впливало призначення ад’ювантного лікування, експресія р53, EGFR, Her-2/neu, панцитокератину. У хворих, яким виконано неповну медіастинальну лімфодисекцію, на виживаність впливав обсяг видаленої паренхіми легені (лобектомія, пульмонектомія), експресія Ki-67, р53, EGFR, Her-2/neu. Отже, виконання медіастинальної лімфодисекції в обсязі повної/систематичної медіастинальної лімфодисекції покращує виживаність хворих на недрібноклітинний рак легені І стадії при виконанні пульмонектомії. Повна/систематична медіастинальна лімфодисекція підвищує ефективність лікування цієї категорії пацієнтів при гіперекспресії маркерів Ki-67, p53. Виживаність хворих після оперативного лікування з повною систематичною медіастинальною лімфодисекцією та додатковою післяопераційною хіміотерапією була гіршою, ніж віддалені результати лікування пацієнтів із повною систематичною медіастинальною лімфодисекцією без ад’ювантної поліхіміотерапії (р=0,03). Необхідне подальше вивчення питання щодо індивідуалізації хірургічного лікування хворих на недрібноклітинний рак легені ранніх стадій залежно від клініко-морфологічних характеристик пацієнта і пухлини.

Посилання

Kraev A. Wedge Resection vs Lobectomy / A. Kraev, D. Rassias, J. Vetto [et al.] // Chest. – 2007. – Vol. 131 (1). – P. 136–140.

Chang M.Y. Factors predicting poor survival after resection of stage IA non-small cell lung cancer / M.Y. Chang, S.J. Mentzer,Y.L. Colson [et al.] // J Thorac Cardiovasc Surg. – 2007. – Vol. 134 (4). – Р. 850–856.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Management of patients with lung cancer. A national clinical guideline. – Edinburgh (Scotland): Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), 2005. – 63 p.

Solli P. Indication and developments of video-assisted thoracic surgery in the treatment of lung cancer / P. Solli, L. Spaggiari // The Oncologist. – 2007. – Vol. 12 (10). – Р. 1205–1214.

Whitson B.A. Video-Assisted Thoracoscopic Surgery is More Favorable Than Thoracotomy for Resection of Clinical StageI Non-Small Cell Lung Cancer / B.A. Whitson, R.S. Andrade, A. Boettcher [et al.] // Ann Thorac Surg. – 2007. – Vol. 83 (6). – Р. 1965–1970.

Smythe W.R. Treatment of stage I non-small cell lung carcinoma / W.R. Smythe // Chest. – 2003. – Vol. 123 (1). – Р. 181S–187S.

West D. Does video-assisted thoracoscopic lobectomy produce equal cancer clearance compared to open lobectomy for non-small cell carcinoma of the lung / D. West, S. Rashid, J. Dunning // Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. – 2007. – Vol. 6 (1). – Р. 110–116.

Okada M. Selective Mediastinal Lymphadenectomy for Clinico-Surgical Stage I Non-Small Cell Lung Cancer / M. Okada, T. Sakamoto, T. Yuki [et al.] // Ann Thorac Surg. – 2006. – Vol. 81 (3). – Р. 1028–1032.

Hughes M.J. In patients undergoing lung resection for nonsmall cell lung cancer, is lymph node dissection or sampling superior? / M.J. Hughes, M.F. Chowdhry, S.M. Woolley, W.S. Walker // I Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. – 2011. – Vol. 13 (3). – Р. 311–315.

De Giacomo T. Role of lymphadenectomy in the treatment of clinical stage I non-small cell lung cancer / T. De Giacomo, F. Venuta, E.A. Rendina // Thorac Surg Clin. – 2007. – Vol. 17 (10). – Р. 217–221.

Massard G. Sampling or node dissection for intraoperative staging of lung cancer: a multicentric cross-sectional study / G. Massard, X. Ducrocq, E.A. Kochetkova [et al.] // European Journal of Cardio-thoracic Surgery. – 2006. – Vol. 30 (1). – Р. 164–167.

Kawano R. Micrometastasis to lymph nodes in stage I left lung cancer patients / R. Kawano, E. Hata, S. Ikeda, H. Sakaguchi // Ann Thorac Surg. – 2002. – Vol. 73 (5). – Р. 1558–1562.

Lardinois D. Morbidity, Survival, and Site of Recurrence After Mediastinal Lymph-Node Dissection Versus Systematic Sampling After Complete Resection for Non-Small Cell Lung Cancer / D. Lardinois, H. Suter, H. Hakki [et al.] // Ann Thorac Surg. – 2005. – Vol. 80 (1). – Р. 268–275.

Watanabe S. Should mediastinal nodal dissection be routinely undertaken in patients with peripheral small-sized (2 cm or less) lung cancer? Retrospective analysis of 225 patients / S. Watanabe, M. Oda, T. Go [et al.] // European Journal of Cardio-thoracic Surgery. – 2001. – Vol. 20 (5). – Р. 1007–1011.

Doddoli C. Does the extent of lymph node dissection infl uence outcome in patients with stage I non-small-cell lung cancer? / C. Doddoli, A. Aragon, F. Barlesi [et al.] // Eur J Cardiothorac Surg. – 2005. – Vol. 27 (4). – Р. 680–685.

Gajra A. Effect of number of lymph nodes sampled on outcome in patients with stage I non-small-cell lung cancer / A. Gajra, N. Newman, G.P. Gamble, L.J. Kohman, S.L. Graziano // J Clin Oncol. – 2003. – Vol. 21 (6). – Р. 1029–1034.

Witte B. Does endoesophageal ultrasound-guided fi ne-needle aspiration replace mediastinoscopy in mediastinal staging of thoracic malignancies? / B. Witte, W. Neumeister, M. Huertgen// European Journal of Cardio-thoracic Surgery. – 2008. – Vol. 33 (6). – Р. 1124–1128.

Martini N. Mediastinal lymph node dissection for lung cancer / N. Martini // Chest Surg Clin North Am. – 1995. – Vol. 5. – Р. 189–203.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження