Клінічні особливості і хірургічне лікування артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку малих і середніх розмірів із торпідним типом клінічних проявів

Автор(и)

  • A. Yu. Polkovnikov Запорізький державний медичний університет, Ukraine
  • Yu. R. Yarockyi Інститут нейрохірургії НАМН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22403

Ключові слова:

артеріо-венозні мальформації, торпiдний тип проявів, хірургічне лікування

Анотація

Проаналізували 115 спостережень хірургічного лікування артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку малих і середніх розмірів із різними видами клінічних проявів. Серед останніх виділили 11 спостережень із торпідним типом проявів,
до якого належали випадки з перевагою у клініці цефалгічного синдрому або осередкової симптоматики. Всі пацієнти отримали
хірургічне лікування із застосуванням ендоваскулярної емболізації. Диференційований підхід до визначення оптимального методу хірургічного лікування дав змогу досягти задовільного результату в усіх випадках.

Посилання

Артериовенозные мальформации головного мозга / Д.В. Свистов, Б.В. Гайдар, В.А. Хилько [и др.] // Практическая нейрохирургия / [под ред. Б.В. Гайдара]. – СПб.: Гиппократ, 2002. – С. 329–358.

Значение магнитно-резонансной томографии и ангиографии в диагностике артериовенозных мальформации головного мозга / Б.В. Гайдар, Т.Е. Рамешвили, Г.Е. Труфанов [и др.] // Актуальные проблемы военной нейрохирургии: сб. науч. работ. – СПб., 1996. – С. 72–76.

Компьютерная томография головного мозга / [Н.В. Верещагин, Л.К. Брагина, С.Б. Вавилов и др.]. – М., 1986. – 251 с.

Корниенко В.Н. Диагностическая нейрорадиология / В.Н. Корниенко, И.Н. Пронин. – М., 2008. – Т. 1. – 454 с.

Лучевая диагностика сосудистых мальформаций и артериальных аневризм головного мозга / [Г.Е. Труфанов, Т.Е. Рамешвили, В.А. Фокин, Д.В. Свистов]. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2006. – 224 с.

Никитин П.И. Принципы хирургии артериовенозных мальформаций головного мозга: автореф. дис. … д-ра мед. н. / П.И. Никитин. – СПб., 2000. – 26 с.

Свистов Д.В. Артериовенозные мальформации головного мозга: клиника, диагностика, комплексное лечение / Д.В. Свистов, Д.В. Кандыба, А.В. Савелло // Сборник учебных пособий по актуальным вопросам нейрохирургии / [под ред. В.Е. Парфенова, Д.В. Свистова]. – СПб.: Фолиант, 2002. – С. 199–260.

A discriminative prediction model of neurological outcome for patients undergoing surgery of brain arteriovenous alformations / J. Spears, K.G. Terbrugge, M. Moosavian [et al.] // Stroke. – 2006. – Vol. 37. – P. 1457–1464.

Brown R.D. Unruptured intracranial aneurysms and arteriovenous malformations and relationshipof lesions / R.D. Brown, D.O. Wiebers, G.S. Forbes // J. Neurosurgery. – 1990. – Vol. 73. – P. 859–863.

Complications of surgery for arteriovenous malformations of the brain / M.K. Morgan, I.H. Johnston, J.M. Hallinan [et al.] // J. Neurosurgery. – 1993. – Vol. 78. – P. 176–182.

Feeding artery pressure and venous drainage pattern are primary determinants of hemorrhage from cerebral arteriovenous malformations / D.H. Duong, W.L. Young, M.C. Vang [et al.] // Stroke. – 1998. – Vol. 29. – P. 1167–1176.

Kim H. Genetics and Vascular Biology of Brain Vascular Malformations / H. Kim, L. Pawlikowska, W.L. Young // Stroke. – 2011. – P. 169–186.

McCormick W.F. Pathology of vascular malformations of the brain / W.F. McCormick // Intracranial arteriovenous malformations / ed. by C.B. Wilson, B.M. Stein. – Baltimore: Williams & Wilkins, 1984. – P. 34–48.

Spetzler R.F. Grading and staged resection of cerebral arteriovenous malformations / R.F. Spetzler, J.M. Zabramsky // Clin. Neurosurg. – 1990. – Vol. 36. – P. 318–337.

Spetzler R.F. A 3-tier classifi cation of cerebral arteriovenous malformations / R.F. Spetzler, F.A. Ponce // J. Neurosurg. – 2011. – Vol. 114(3). – P. 842–849.

Yasargil M.G. Pathohlogical considerations / M.G. Yasargil // Microsurgery. AVM of the brain: History, embryology, pathologic considerations, haemodynamics, diagnostic studies, microsurgical anatomy / ed. M.G. Yasargil. – N.Y.: Thieme Medical Publichers Inc., 1987. – Vol. 3A. – P. 49–211.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження