DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22405

Аналіз залежності виживаності хворих на рак шлунка від локалізації та характеристик пухлини

O. M. Levyk, K. V. Barannikov

Анотація


Вивчення та аналіз даних про 293 хворих на рак шлунка I–IV cтадій продемонстрували недостовірність залежності виживаності
від локалізації та ступеня диференціації первинної пухлини на відміну від спостережень, що раніше здійснили інші дослідники (Н.А. Шаназаров та Д.Т. Арибжанов, 2009). Найкращі показники виживаності встановили у хворих на рак шлунка з розташуванням пухлини у пілоричному відділі порівнюючи з локалізацією у проксимальному відділі або тілі шлунка (медіани виживаності становили 60,4, 55,1 і 47,1 міс. відповідно).


Ключові слова


рак шлунка; локалізація первинної пухлини; ступінь диференціації; виживаність

Повний текст:

PDF

Посилання


Рак в Украине, 2009–2010 / З.П. Федоренко, А.В. Гайсеренко, Л.О. Гулак [и др.] // Бюллетень национального канцер-регистра Украины. – 2010. – № 12. – С. 37.

Давыдов М.И. Факторы риска лимфогенного метастазирования раннего рака желудка / М.И. Давыдов, И.Н. Туркин, В.В. Мочальникова // Материалы V съезда онкологов и радиологов СНГ (14–16 мая 2008 г.). – Ташкент, 2008. – С. 286.

Джураев М.Д. Рецидив рака желудка: Современное состояние проблемы / М.Д. Джураев, М.Ш. Худайбердиева, Д.М. Эгамбердиев // Сибирский онкологический журнал. – 2009. – № 3. – С. 60–62.

Дмитренко А.П. Анализ хирургического лечения перстневидноклеточного рака желудка / А.П. Дмитренко, Л.А. Орловская, Б.А. Чижиков // Материалы III съезда онкологов и радиологов СНГ. – Минск, 2004. – С. 141.

Завьялова М.В. Роль инвазивных свойств опухоли в развитии лимфогенного метастазирования при кишечном и диффузном типах рака желудка / М.В. Завьялова, В.М. Перельмутер, И.В. Степанов и др. // Сибирский онкологический журнал. – 2011. – № 1 (43). – С. 16–20.

Japanese Gastric Cancer Association (2011) // Japanese gastric cancer treatment guidelines Gastric Cancer. – 2010 (ver. 3). – № 14. – Р. 113–123.

Шаназаров Н.А. Оценка ближайших результатов хирургического лечения рака желудка в зависимости от объема лимфодиссекции / Н.А. Шаназаров, Д.Т. Арыбжанов // Практическая медицина. – Казань, 2009. – № 4 (36). – С. 90–93.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет