DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22412

Клініко-морфологічні зіставлення у хворих на мезангіокапілярний гломерулонефрит І типу та дифузний вовчаковий гломерулонефрит

О. V. Khmara, О. О. Dyadyk, N. F. Yarovaya, Yu. E. Lyakh, V. G. Gurianov

Анотація


Протягом порівняльного аналізу клінічних даних (рівні гематурії, протеїнурії, креатиніну та сечовини крові, систолічний і діастолічний артеріальний тиск) у хворих на мезангіокапілярний гломерулонефрит І типу і дифузний вовчаковий гломерулонефрит визначили статистично значущі відмінності між рівнями діастолічного артеріального тиску, креатиніну, котрі були вищими у хворих на мезангіокапілярний гломерулонефрит І типу, та між рівнями гематурії, що були вищими у пацієнтів із дифузним вовчаковим гломерулонефритом. Встановили клініко-морфологічні кореляційні зв’язки при дифузному вовчаковому гломерулонефриті та мезангіокапілярному гломерулонефриті І типу. У хворих на дифузний вовчаковий гломерулонефрит виявили кореляційний зв’язок між рівнями креатиніну крові та наявністю субепітеліально розташованих депозитів IgG у клубочках, субепітеліальних депозитів IgА у стромі, між рівнями сечовини крові та наявністю «пінистих» клітин, депозитів IgG у стромі, наявністю субендотеліальних депозитів IgG у клубочках, із субатрофією епітелію канальців і субендотеліальними депозитами IgА у клубочках, із наявністю депозитів IgM у вогнищах некрозів у клубочках. У хворих на мезангіокапілярний гломерулонефрит виявили кореляційний зв’язок між рівнями креатиніну крові та наявністю білкових мас і циліндрів у просвіті канальців, клітинною інфільтрацією у стромі та її ступенем, між рівнями сечовини крові та наявністю клітинних півмісяців, із наявністю депозитів IgG і депозитів IgМ у стромі, субендотеліальних депозитів IgМ у клубочках.


Ключові слова


мезангіокапілярний гломерулонефрит І типу; дифузний вовчаковий гломерулонефрит; кореляційний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Клінічна нефрологія / [за ред. Л.А. Пирога]. – К., 2004. – 526 с.

Місце прижиттєвого морфологічного дослідження нирок сучасній нефрології / О.О. Дядик, О.І. Дядик, І.В. Василенко [та ін.] // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2010. – Т. 19. – № 1. – С. 93–99.

Нефрология: руководство для врачей / [под ред. И.Е. Тареева]. – М., 2000. – С. 228–231.

Руководство по нефрологии / [под ред. А.И. Дядыка,

Е.А. Дядык]. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 600 с.

Fogo A.B. Diagnostic atlas of renal pathology: a companion to Brenner and Rector’s the kidney / A.B. Fogo, M. Kashgarian. – 2nd ed. – 2012. – P. 80–94, 190–212.

Striker G. The renal biopsy: Major problem in pathology / G Striker., L.J Striker., D`Agati V. – [3-d ed.]. – Philadelphia;

London: W.B. Saunders co., 1997. – 306 p.

Walker P.D. Renal biopsy / P.D. Walker // Arch. Pathol. Lab.

Med. – 2009. – Vol. 133. – P. 181–188.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет