Дозозалежний ефект беміпарину у хворих з онкологічно зумовленою механічною жовтяницею при різноманітних розладах системи гемостазу

Автор(и)

  • O. O. Tarabrin Одеський національний медичний університет,
  • O. S. Kushnir Військово-медичний клінічний центр Південного регіону,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22413

Ключові слова:

система гемостазу, механічна жовтяниця, пухлини гепатодуоденальної зони, беміпарин

Анотація

Мета дослідження полягала в аналізі дозозалежного ефекту беміпарину у хворих на механічну жовтяницю на тлі онкологічних захворювань гепатобіліарної системи. Використовуючи низькочастотну п’єзоелектричну гемовіскозиметрію, обстежили 70 пацієнтів із декомпенсованим типом реакції на гіпоксію. Хворі І групи (n=34) отримували тромбопрофілактику беміпарином 2500 ОД 1 раз на добу протягом тижня, починаючи через 6 годин після оперативного втручання. Пацієнти ІІ групи (високого ризику тромботичних ускладнень, n=36) отримували 3500 ОД 1 раз на добу. Профілактика післяопераційних тромбогеморагічних ускладнень у хворих на механічну жовтяницю має спиратись на визначення ризику тромботичних ускладнень і ступеня вихідних розладів системи гемостазу. Диференційний підхід до корекції розладів гемостазу у хворих на механічну жовтяницю дозволяє знизити кількість випадків тромбозу на 48,2%.

Посилання

Авдеев С.В. Влияние Хе-анестезии на систему гемостаза при оперативных вмешательствах на печени / С.В. Авдеев, В.Е. Шипаков // Вестник интенсивной терапии. – 2003. – № 4. – С. 44–47.

Актуальные вопросы применения низкомолекулярных гепаринов // Атмосфера. Кардиология. – М., 2005. – № 2. – C. 2–8.

Бичков С.О. Використання різних видів гемостазу при лапароскопічній холецистектомії у хворих на гострий калькульозний холецистит / С.О. Бичков, Н.В. Черкова, О.М. Пащенко // Медицина транспорту України. – 2012. – № 3. – C. 47–50.

Бордаков П.В. Методы гемостаза при кровотечении из печени / П.В. Бордаков, О.А. Яцкевич // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 24. – № 2. – C. 69–70.

Бублій Ю.С. Гепарин: фізіологічна роль і клінічне значення порушень вмісту (огляд) / Ю.С. Бублій // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2013. – № 1. – С. 5 10.

Додаткові способи гемостазу при лапароскопічній холецистектомії / Ю.С. Семенюк, В.А. Федорук, О.В. Потійко та ін. // Шпитальна хірургія. – 2007. – № 1. – C. 110.

Вплив розувастатину та мосаприду на функціональний стан ендотелію, фібриноліз, протеоліз та гемостаз у хворих на хронічний холецистит та холестероз жовчного міхура із коморбідними ішемічною хворобою серця та ожирінням // Клінічна та експериментальна патологія. – Чернівці, 2012. –Т. 11. – № 1. – C. 38–43.

Овечкин A.M. Тромбоэмболические осложнения в интенсивной терапии и хирургии: способы решения проблемы (Обзор) / A.M. Овечкин, С.В. Люсев // Анестезиология и реаниматология. – 2004. – № 1. – С. 1–4.

Грубник В.В. Лапароскопические вмешательства на желчных протоках у больных с механической желтухой: преимущества и недостатки / В.В. Грубник, А.И. Ткаченко // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної

хірургії. – К., 2010. – Т. 14. – № 3. – C. 50.

Дементьев И.И. Патология системы гемостаза: руководство для врачей / И.И. Дементьев, М.А. Чарная, Ю.А. Морозов. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2011. – 288 с.

Effect of internal biliary drainage on plasma levels of endotoxin, cytokines and C-reactive protein in patients with obstructive jaundiuce / F.J. Padillo, J. Muntane, J.L. Montero [et al.] // World J Surg. – 2002. – Vol. 26. – P. 1328–1332.

Effect of preoperative biliary drainage on coagulation and fibrinolysis in severe obstructive cholestasis / J.J. Kloek, M. Heger, N.A. van der Gaag, U. Beuers, T.M. van Gulik, D.J. Gouma, M. Levi // J Clin Gastroenterol. – 2010. – Vol. 44 (9). – P. 646–652.

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження