Стан процесів пероксидації у вагітних із cоматоформною дисфункцією вегетативної нервової системи

V. G. Syusyuka

Анотація


Дослідили маркери окислювальної модифікації білків у 75 вагітних, визначили зв’язок між показниками окислювальної модифікації білків і особистісною тривожністю. Встановили достовірно вищий рівень стимульованої окислювальної модифікації білків у вагітних із соматоформною вегетативною дисфункцією в порівнянні з відповідним показником групи контролю, що свідчить про значні зрушення в регуляції окислювально-антиоксидантного гомеостазу та на тлі зриву антиоксидантного захисту призводить до розвитку оксидантного стресу.


Ключові слова


ускладнення вагітності; соматоформна вегетативна дисфункція; нейроциркуляторна дистонія; психоемоційний стан; окислювальна модифікації білків; антиоксидантна система захисту

Повний текст:

PDF

Посилання


Астахов В.М. Методы психодиагностики индивидуально-психологических особенностей женщин в акушерско-гинекологической клинике / В.М. Астахов, И.В. Быцылева, И.В. Пузь / [под ред. В.М. Астахова]. – Донецк: Норд- Пресс, 2010. – 199 с.

Барабой В.А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии: в 2 ч. / В.А. Барабой, Д.А. Сутковой [под ред. Ю.А. Зозули]. – К.: Чорнобиль-интеринформ, 1997. – Ч.1. – 128 c.

Біловол О.М. Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань: навч. посіб. для студ. V курсу мед. ВНЗ IV рівня акредит.: у 2 ч. / [О.М. Біловол, П.Г. Кравчун, М.І. Кожин та ін.]; за ред. О.М. Біловола і П.Г. Кравчуна. – Х.: ХНМУ, 2009. – Ч. 2. – 400 с.

Коваленко В.М. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування кардіологічних хворих / [за ред. проф. В.М. Коваленка, проф. М.І. Лутая, проф. Ю.М. Сіренка]. – К.: Бізнес Поліграф, 2007. – 128 c.

Международная классификация болезней (10-й пересмотр) Классификация психических и поведенческих расстройств / [пер. с англ. Ю.Л. Нуллер, С.Ю. Циркин]. – К.: Сфера, 2005. – 306 с.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Протокол надання медичної допомоги хворим із нейроциркуляторною дистонією» від 03.07.2006 р. № 436.

Польський В.В. Функціональні захворювання серцево- судинної системи і вагітність: монографія / В.В. Польський. – К.: Експерт, 2005. – 248 с.

Пристром A.M. Оксидативный стресс и сердечно-сосудистые заболевания / A.M. Пристром, М. Бенхамед // Лечебное дело. – 2012. – № 1(23). – С. 21–28.

Швец Н.И. Нейроциркуляторная дистония: диагностика и лечение (лекция) / Н.И. Швец, Т.М. Бенца, Л.А. Дидух // Сімейна медицина. – 2009. – № 1. – С. 23–28.

Чевари С. Роль супероксиддисмутазы в окислительных процессах клетки и метод определения ее в биологических материалах / С. Чевари, И. Чаба // Лабораторное дело. – 1998. – №11. – С. 678–681.

Agarwal A. Role of oxidants in male infertility: rationale, significance, atreatment / A. Agarwal, R.A. Saleh // Urol. Clin. North. Am. – 2002. – Vol. 29. – № 4. – P. 817–827.

Aitken R.J. Reactive oxygen species and human spermatozoa, analysis of the cellular mechanisms involved in luminol- and lucigenin dependent chemiluminiscence / R.J. Aitken, D.W. Buckingham, K.M. West // J. Cell. Physiol. – 1992. – Vol. 151. – P. 466–477.

Bagchi D. Molecular mechanisms of cardioprotection by a novel grape seed proanthocyanidin extract / D. Bagchi, C.K. Sen, S.D. Rey, D.K. Das // Mutat. Res. – 2003. – Vol. 523–524. – P. 1261–1268.

Halliwell B. Free radical in Biology and Medicine / B. Halliwell, M.C. Yutteridge. – Oxpord: Clarendon Press, 1999. – 320 p.
DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22591

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет