DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22599

Імунний статус у хворих на вугрову хворобу, що поєднана з маласезіозом шкіри

E. Yu. Koretskaya

Анотація


Під час вивчення імунного статусу у 120 хворих на вугрову хворобу встановили пригнічення функції фагоцитів, зниження показників НСТ-тесту, депресію Т-клітинної ланки імунітету, збільшення СD22+, зниження коефіцієнта СD4+⁄СD8+, збільшення імуноглобулінів М і G, продукції інтерлейкінів-10 і -12, головним чином, у пацієнтів із супутнім маласезіозом шкіри, які залежать від тяжкості перебігу вугрової хвороби.


Ключові слова


імунітет; клітина; фагоцит; імуноглобулін; інтерлейкін; вугрова хвороба; маласезіоз; лімфоцит

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Караумов А.В. Клиническая иммунология в дерматовенерологии и косметологии / А.В. Караумов, А.Д. Юцковский. – Владивосток: Медицина ДВ, 2013. – С. 202.

Адаскевич В.П. Акне вульгарные и розовые / В.П. Адаскевич. – М.: Медкнига; Н. Новгород: НГМА, 2005. – С. 160.

Кубанова А.А. Современные особенности патогенеза и терапии акне / А.А. Кубанова, В.А. Самсонов, О.В. Забненкова // Вестник дерматологии и венерологии. – 2003. – № 1. – С. 9–15.

Суворова К.Н. Юношеские угри – клиника, патогенез, лечение / К.Н. Суворова, Н.В. Котова // Рос. журнал кожных и венерических болезней. – 1999. – № 3. – С. 67 72.

Волошина Н.О. Особливості клініки та перебігу вульгарних вугрів на тлі супутньої гелікобактерної інфекції гастродуоденальної локалізації / Н.О. Волошина, О.І. Денисенко, В.Я. Васюк // Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии. – 2013. – № 3 (50). – С. 16–21.

Кочан Б.Г. Современные и наиболее безопасные подходы в комбинированном лечении акне: взгляд на проблему / Б.Г. Кочан, Е.А. Верба // Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии. – 2011. – № 2(41). – С. 82–86.

Наход Е.В. Особенности местного иммунитета и цитокинового статуса у мужчин с угревой болезнью: автореферат дис. … к.м.н.: 14.00.36 / Е.В. Наход. – Владивосток, 2009. – 22 с.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет