Морфологічні та імуногістохімічні особливості дезоблітерованих стегнових артерій і підшкірних вен пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок в умовах розвитку хронічної критичної ішемії

Автор(и)

  • I. S. Shpon’ka, Dnepropetrovsk Medical Academy of MCH Ukraine, Ukraine
  • O. L. Tkachuk Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine
  • O. I. Gudz Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine
  • O. V. Poslavs’ka Dnepropetrovsk Medical Academy of MCH Ukraine, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.3.22729

Ключові слова:

облітеруючий атеросклероз, дезоблітеровані стегнові артерії, гладком’язова гіперплазія, імуногістохімія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню морфологічних та імуногістохімічних особливостей фрагментів судин для наступного їх використання як трансплантатів в артеріальне русло у пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок. Дослідили матеріал 21 хворого чоловіка (вік – від 50 до 73 років); загальна група дезоблітерованих стегнових артерій включала дві групи: перша – до внутрішньої еластичної мембрани (n=8), друга – до зовнішньої еластичної мембрани (n=7). Контрольна група – 6 фрагментів великих підшкірних вен. Виявили, що великі підшкірні вени, незважаючи на наявність ендотелію, у порівнянні з дезоблітерованими стегновими артеріями, мають інтимальний фіброз і гіпертрофію повздовжніх і кільцевих м’язів з істотним збільшенням у медії колагену IV типу. Відзначили більш жорстку конструкцію прохідної трубки І групи (рІ<0,05) і підвищений ризик утворення інтрамуральної гематоми у ІІ групі за рахунок великої васкуляризації (рІІ<0,05) та низької міцності. Обидві групи дезоблітерованих стегнових артерій мають однаково низькі передумови до гіперплазії гладком’язових клітин у порівнянні з великими підшкірними венами (р<0,05) і високий ризик тромбоутворення внаслідок дезоблітерації (р<0,05). В умовах мультифокального атеросклерозу з вираженим фіброзом стінок судин рівень експресії ММР-9, що спрямована на деградацію колагену IV типу, однаково високий у всіх трьох групах дослідження (р>0,05).

Посилання

Автандилов Г.Г. Основы количественной патологической анатомии / Г.Г. Автандилов. – М.: Медицина, 2002. – 240 с.

Влияние активности воспаления сосудистой стенки на отдаленные результаты реконструктивных операций у пациентов, страдающих облитерирующим атеросклерозом аорты и артерий нижних конечностей / А.А. Полянцев, П.В. Мозговой, Д.В. Фролов, Г.Л. Снигур // Хирургия. – 2011. – Т. 12. – Р. 410–419.

Калинин Р.Е. К вопросу об эндотелиальном резерве у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей / Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, А.С. Пшенников // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. – 2012. – Т. 7. – № 2. – Р. 14–17. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика / А. И. Кобзарь. – М.: Физматлит, 2006. – С. 454–456.

Особенности атеросклеротического поражения в различных сосудистых бассейнах / В.И. Скворцова, Е.В. Константинова, М.Х. Шурдумова, Е.А. Кольцова // Клиницист. – 2008. – № 4. – Р. 7–10.

Петров С.В. Руководство по иммуногистохимической диагностике опухолей человека. – 3-е изд., доп. и перераб / С.В. Петров, Н.Т. Райхлин. – Казань: Титул, 2004. – 456 с.

Фролов Д.В. Патогенез и профилактика поздних тромботических реокклюзий у больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей: дис. … д. мед. н.: спец. 14.01.26 «Сердечно-сосудистая хирургия» / Д.В. Фролов. – М., 2011. – 226 с.

Шостак Н.А. К вопросу об атеросклерозе как о системном мультифокальном процессе / Н.А. Шостак // Клиницист. – 2008. – № 4. – Р. 4–6.

Alexander J.J. Invited Commentary / J.J. Alexander // Journal of Surgical Research. – 2006. – Vol. 131. – № 1. – Р. 140-142.

Carpenter J.P. Human saphenous vein allograft bypass grafts: Immune response / J.P. Carpenter, J.E. Tomaszewski // J. of vascular surgery. – 1998. – Vol. 27. – № 3. – Р. 492–499.

Decellularized Native and Engineered Arterial Scaffolds for Transplantation / S.L.M. Dahl, J. Koh, V. Prabhakar, L.E. Niklason // Cell Transplantation. – 2003. – Vol. 12. – № 6. – Р. 659–666.

In Vivo Behavior of Decellularized Vein Allograft / N.D. Martin, P.J. Schaner, Th.N. Tulenko [et al.] // Journal of Surgical Research. – 2005. – Vol. 129. – Р. 17–23.

Kapadia M.R. Modified Prosthetic Vascular Conduits / M.R. Kapadia, D.A. Popowich, M.R. Kibbe // Circulation. – 2008. – Vol. 117. – № 3. – Р. 1873–1882.

Newby A.C. Matrix metalloproteinases regulate migration, proliferation, and death of vascular smooth muscle cells by degrading matrix and non-matrix substrates / A.C. Newby // Cardiovascular Research. – 2006. – Vol. 69. – Р. 614–624.

Owens C.D. Adaptive changes in autogenous vein grafts for arterial reconstruction: Clinical implications / C.D. Owens // J. Vasc. Surg. – 2010. – Vol. 51. – № 3. – Р. 736–746.

Subbotin V.M. Analysis of arterial intimal hyperplasia: review and hypothesis [Електронний ресурс] / V.M Subbotin // Theoretical Biology and Medical Modelling – 2007. – № 4. – С. 41. – Режим доступу: http://www.tbiomed.com/content/4/1/41.

The development of a tissue-engineered artery using decellularized scaffold and autologous ovine mesenchymal stem cells / Y. Zhao, S. Zhang, J. Zhou [et al.] // Biomaterials. – 2010. – Vol. 31. – № 2. – Р. 296–307.

Xie S. Inhibiting extracellular matrix metalloproteinase inducer maybe benefi cial for diminishing the atherosclerotic plaque instability / S. Xie, R. Nie, J. Wang // J Postgrad Med. – 2009. – Vol. 55. – № 4. – Р. 284–286.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження