Прогностична цінність сироваткової концентрації білка S100B у пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.1.228850

Ключові слова:

внутрішньомозковий крововилив, білок S100B, прогноз

Анотація

Мета роботи – оцінити інформативність сироваткової концентрації білка S100B у визначенні короткострокового прогнозу в пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу (ССВМК) на тлі консервативної терапії.

Матеріали та методи. Здійснили проспективне, когортне дослідження з залученням 90 пацієнтів у гострому періоді ССВМК на тлі консервативної терапії. Рівень неврологічного дефіциту оцінювали за шкалою коми Full Outline of Unresponsiveness, шкалою коми Глазго та шкалою інсульту Національного інституту здоров’я США. За даними комп’ютерної томографії головного мозку визначали об’єм внутрішньомозкового крововиливу (ОВМК), об’єм вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу (ОВВШК) і загальний об’єм інтракраніальної геморагії (ЗОІКГ). Лабораторні зразки крові брали протягом 24 годин від часу госпіталізації. Вміст білка S100B у сироватці крові визначали методом імуноферментного аналізу. Комбінованими клінічними кінцевими точками вважали несприятливі варіанти перебігу (клініко-неврологічне погіршення протягом 48 годин після госпіталізації) та наслідку гострого періоду ССВМК (значення 4–6 балів за модифікованою шкалою Ренкіна на 21 добу захворювання). Статистичне опрацювання результатів передбачало кореляційний аналіз, логістичний регресійний аналіз і ROC-аналіз.

Результати. Клініко-неврологічне погіршення протягом 48 годин після госпіталізації зафіксували у 18 (20,0 %) пацієнтів, несприятливий наслідок гострого періоду ССВМК – у 49 (54,4 %). Встановили, що сироваткова концентрація білка S100B корелює з ОВМК (R = 0,34, p ˂ 0,01), ОВВШК (R = 0,39, p ˂ 0,01) та ЗОІКГ (R = 0,45, p ˂ 0,01), пацієнти з несприятливими варіантами перебігу та наслідку гострого періоду ССВМК уже в першу добу після госпіталізації вірогідно відрізнялися більшим вмістом білка S100B у сироватці крові (р ˂ 0,0001). Розробили високочутливу мультипредикторну логістичну регресійну модель, що інтегрує прогностичну цінність сироваткової концентрації білка S100B з інформативністю клініко-нейровізуалізаційних показників (сумарний бал за шкалою інсульту Національного інституту здоров’я США, ОВВШК) і дає змогу визначати індивідуальний ризик несприятливого наслідку гострого періоду ССВМК на тлі консервативної терапії з точністю 90,0 % (AUC ± SE (95 % ДІ) = 0,95 ± 0,02 (0,89–0,99), р ˂ 0,0001).

Висновки. Концентрація білка S100B у сироватці крові пацієнтів із ССВМК у першу добу після госпіталізації – інформативний додатковий показник для верифікації короткострокового прогнозу на тлі консервативної терапії.

Біографії авторів

О. А. Козьолкін, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. нервових хвороб

А. А. Кузнєцов, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. нервових хвороб

Посилання

Pinho, J., Costa, A. S., Araújo, J. M., Amorim, J. M., & Ferreira, C. (2019). Intracerebral hemorrhage outcome: A comprehensive update. Journal of the neurological sciences, 398, 54-66. https://doi.org/10.1016/j.jns.2019.01.013

An, S. J., Kim, T. J., & Yoon, B. W. (2017). Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Features of Intracerebral Hemorrhage: An Update. Journal of stroke, 19(1), 3-10. https://doi.org/10.5853/jos.2016.00864

Akpinar, E., Gürbüz, M. S., & Berkman, M. Z. (2019). Factors Affecting Prognosis in Patients With Spontaneous Supratentorial Intracerebral Hemorrhage Under Medical and Surgical Treatment. The Journal of craniofacial surgery, 30(7), e667-e671. https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000005733

Zhou, S., Bao, J., Wang, Y., & Pan, S. (2016). S100β as a biomarker for differential diagnosis of intracerebral hemorrhage and ischemic stroke. Neurological research, 38(4), 327-332. https://doi.org/10.1080/01616412.2016.1152675

Yuan, X. S., & Bian, X. X. (2008). S100B protein and its clinical effect on craniocerebral injury. Chinese journal of traumatology = Zhonghua chuang shang za zhi, 11(1), 54-57. https://doi.org/10.1016/s1008-1275(08)60012-7

Glushakova, O. Y., Glushakov, A. V., Miller, E. R., Valadka, A. B., & Hayes, R. L. (2016). Biomarkers for acute diagnosis and management of stroke in neurointensive care units. Brain circulation, 2(1), 28-47. https://doi.org/10.4103/2394-8108.178546

Wang, K. K., Yang, Z., Zhu, T., Shi, Y., Rubenstein, R., Tyndall, J. A., & Manley, G. T. (2018). An update on diagnostic and prognostic biomarkers for traumatic brain injury. Expert review of molecular diagnostics, 18(2), 165-180. https://doi.org/10.1080/14737159.2018.1428089

Dadas, A., Washington, J., Diaz-Arrastia, R., & Janigro, D. (2018). Biomarkers in traumatic brain injury (TBI): a review. Neuropsychiatric disease and treatment, 14, 2989-3000. https://doi.org/10.2147/NDT.S125620

Zhou, S., Bao, J., Wang, Y., & Pan, S. (2016). S100β as a biomarker for differential diagnosis of intracerebral hemorrhage and ischemic stroke. Neurological research, 38(4), 327-332. https://doi.org/10.1080/01616412.2016.1152675

Kuznietsov A. A. (2018). Comparative analysis of predictive significance of neuroimaging parameters in patients with spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. Zaporozhye Medical Journal, 20(4), 543-547. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2018.4.137097

Ferrete-Araujo, A. M., Rodríguez-Rodríguez, A., Egea-Guerrero, J. J., Vilches-Arenas, Á., Godoy, D. A., & Murillo-Cabezas, F. (2019). Brain Injury Biomarker Behavior in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage. World neurosurgery, 132, e496-e505. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2019.08.090

Zhou, S., Bao, J., Wang, Y., & Pan, S. (2016). S100β as a biomarker for differential diagnosis of intracerebral hemorrhage and ischemic stroke. Neurological research, 38(4), 327-332. https://doi.org/10.1080/01616412.2016.1152675

Alatas, Ö. D., Gürger, M., Ateşçelik, M., Yildiz, M., Demir, C. F., Ekingen, E., Kalayci, M., Ilhan, N., & Acar, E. (2015). Neuron-Specific Enolase, S100 Calcium-Binding Protein B, and Heat Shock Protein 70 Levels in Patients With Intracranial Hemorrhage. Medicine, 94(45), e2007. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000002007

Dilek, A., Alacam, H., Ulger, F., Bedir, A., Ulus, A., Murat, N., Okuyucu, A., & Polat, F. (2013). Comparison of predictive powers of S100B and cell-free plasma DNA values in intensive care unit patients with intracranial hemorrhage. Journal of critical care, 28(5), 883.e1-883.e8837. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2013.03.005

Eldawoody, H., Mattar, M., Mesbah, A., Zaher, A., & Elsherif, M. (2020). Can brain natriuretic peptide, S100b, and interleukin-6 prognosticate the neurological consequences in Egyptian patients presented with supratentorial intracerebral hemorrhage?. Surgical neurology international, 11, 460. https://doi.org/10.25259/SNI_784_2020

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-18

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження