Повернутися до подробиць статті Зміни експресії NLRP3 інфламасоми та IL-1β при розвитку індукованого оксазолоном коліту в щурів і на тлі введень симвастатину та антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1β Завантажити Завантажити PDF