Активність маркерів оксидативного та нітрозативного стресів у плазмі крові пацієнтів із хворобою Паркінсона на ранніх стадіях

Автор(и)

  • А. В. Демченко Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4296-0902
  • В. В. Бірюк Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8826-1536
  • А. В. Абрамов Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.2.233431

Ключові слова:

хвороба Паркінсона, оксидативний стрес, нітрозативний стрес

Анотація

Мета роботи – дослідити активність маркерів оксидативного та нітрозативного стресів у плазмі крові пацієнтів із хворобою Паркінсона (ХП) на І–ІІ стадіях і визначити зв’язок між їхньою концентрацією та вираженістю немоторних симптомів захворювання.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 67 пацієнтів із І–ІІ стадіями ХП і 20 осіб групи контролю. Стан когнітивних функцій визначали за Монреальською шкалою когнітивного оцінювання (МоСА). Для встановлення вираженості психоемоційних порушень застосували анкету оцінювання нічного сну (О. М. Вейн), тест Zung для самооцінювання тривоги, шкалу апатії Starkstein, бостонський тест на стресостійкість, шкалу депресії Бека (BDI-II).

Виконали імуноферментний аналіз (ELISA) для визначення активності глутатіонпероксидази (ГПО), глутатіон-S-транс­ферази (ГТ) і вмісту 3-нітротирозину (3-НТ) у плазмі крові учасників дослідження (набори Elabscience®).

Результати. Середній вік пацієнтів із ХП й осіб групи контролю – 64,35 ± 1,22 і 66,40 ± 0,70 року відповідно. Активність ГПО в пацієнтів із І–ІІ стадіями ХП вірогідно нижча, ніж в осіб групи контролю (р < 0,001), вірогідно вища на І стадії захворювання порівняно з показниками хворих із ІІ стадією (р = 0,003). Активність ГПО в пацієнтів із ХП зі збереженими когнітивними функціями вірогідно збільшена порівняно з показником хворих із когнітивними порушеннями (р = 0,042). Встановили статистично вірогідне зниження ГТ плазми крові пацієнтів на І–ІІ стадіях ХП із тривожністю (р = 0,002) порівняно з показником хворих без неї, а також статистично вірогідне підвищення рівня 3-НТ у пацієнтів із помірною тривожністю порівняно з показником хворих без неї (р = 0,029).

Висновки. Активність антиоксидантного ферменту глутатіонпероксидази вірогідно знижена в пацієнтів із ХП на ранніх стадіях порівняно з показниками групи контролю, а також у пацієнтів із ІІ стадією захворювання щодо хворих із І стадією. Цей показник достовірно зменшувався, якщо в пацієнтів із ХП були когнітивні розлади. У хворих із помірною тривожністю встановили підвищення концентрації 3-нітротирозину та зниження активності глутатіонтрансферази у плазмі крові на ранніх стадіях ХП.

Біографії авторів

А. В. Демченко, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, доцент каф. сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО

В. В. Бірюк, Запорізький державний медичний університет, Україна

очний аспірант кафедри сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології ФПО

А. В. Абрамов, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології

Посилання

Musgrove, R. E., Helwig, M., Bae, E. J., Aboutalebi, H., Lee, S. J., Ulusoy, A., & Di Monte, D. A. (2019). Oxidative stress in vagal neurons promotes parkinsonian pathology and intercellular α-synuclein transfer. The Journal of clinical investigation, 129(9), 3738-3753. https://doi.org/10.1172/JCI127330

Llagostera-Reverter, I., López-Alemany, M., Sanz-Forner, R., González-Chordá, V., & Orts-Cortés, M. (2019). Quality of life and self-care in patients with Parkinson in a regional hospital: descriptive study. Enfermería Global, (53), 360-372. http://dx.doi.org/10.6018/eglobal.18.1.294561

Zahoor, I., Shafi, A., & Haq, E. (2018). Pharmacological Treatment of Parkinson’s Disease. In T. B. Stoker, J. C. Greenland (Eds.), Parkinson’S Disease: Pathogenesis and Clinical Aspects (Ch 7, pp. 129-144). https://doi.org/10.15586/codonpublications.parkinsonsdisease.2018.ch7

Ortiz, G. G., Pacheco-Moisés, F. P., Mireles-Ramírez, M. A., Flores-Alvarado, L. J., González-Usigli, H., Sánchez-López, A. L., Sánchez-Romero, L., Velázquez-Brizuela, I. E., González-Renovato, E. D., & Torres-Sánchez, E. D. (2016). Oxidative Stress and Parkinson’s Disease: Effects on Environmental Toxicology. In Rizwan Ahmad, Free Radicals and Diseases. https://doi.org/10.5772/63794

Rizor, A., Pajarillo, E., Johnson, J., Aschner, M., & Lee, E. (2019). Astrocytic Oxidative/Nitrosative Stress Contributes to Parkinson's Disease Pathogenesis: The Dual Role of Reactive Astrocytes. Antioxidants, 8(8), 265. https://doi.org/10.3390/antiox8080265

Blesa, J., Trigo-Damas, I., Quiroga-Varela, A., & Jackson-Lewis, V. R. (2015). Oxidative stress and Parkinson’s disease. Frontiers in Neuroanatomy, 9, 91. https://doi.org/10.3389/fnana.2015.00091

Hermanowicz, N., Jones, S. A., & Hauser, R. A. (2019). Impact of non-motor symptoms in Parkinson's disease: a PMDAlliance survey. Neuropsychiatric disease and treatment, 15, 2205-2212. https://doi.org/10.2147/NDT.S213917

Ragab, O. A., Elheneedy, Y. A., & Bahnasy, W. S. (2019). Non-motor symptoms in newly diagnosed Parkinson’s disease patients. The Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery, 55, 24. https://doi.org/10.1186/s41983-019-0070-2

Takamatsu, Y., Fujita, M., Ho, G. J., Wada, R., Sugama, S., Takenouchi, T., Waragai, M., Masliah, E., & Hashimoto, M. (2018). Motor and Nonmotor Symptoms of Parkinson's Disease: Antagonistic Pleiotropy Phenomena Derived from α-Synuclein Evolvability?. Parkinson's disease, 2018, 5789424. https://doi.org/10.1155/2018/5789424

Lin, C. H., Yang, S. Y., Horng, H. E., Yang, C. C., Chieh, J. J., Chen, H. H., Liu, B. H., & Chiu, M. J. (2017). Plasma α-synuclein predicts cognitive decline in Parkinson's disease. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 88(10), 818-824. https://doi.org/10.1136/jnnp-2016-314857

Wang, W., Song, N., Jia, F., Tang, T., Bao, W., Zuo, C., Xie, J., & Jiang, H. (2018). Genomic DNA levels of mutant alpha-synuclein correlate with non-motor symptoms in an A53T Parkinson's disease mouse model. Neurochemistry international, 114, 71-79. https://doi.org/10.1016/j.neuint.2018.01.006

Demchenko, A. V., & Biriuk, V. V. A modern view on potential biomarkers of Parkinson’s disease (review). Pathologia. 2020. 17(2), 241-247. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2020.2.212810

Yuan, Y., Tong, Q., Zhang, L., Jiang, S., Zhou, H., Zhang, R., Zhang, S., Xu, Q., Li, D., Zhou, X., Ding, J., & Zhang, K. (2016). Plasma antioxidant status and motor features in de novo Chinese Parkinson's disease patients. The International journal of neuroscience, 126(7), 641-646. https://doi.org/10.3109/00207454.2015.1054031

Sarıkaya, E., & Doğan, S. (2020). Glutathione Peroxidase in Health and Diseases. In M. D. Bagatini, Glutathione System and Oxidative Stress in Health and Disease. https://doi.org/10.5772/intechopen.91009

Gökçe Çokal, B., Yurtdaş, M., Keskin Güler, S., Güneş, H. N., Ataç Uçar, C., Aytaç, B., Durak, Z. E., Yoldaş, T. K., Durak, İ., & Çubukçu, H. C. (2017). Serum glutathione peroxidase, xanthine oxidase, and superoxide dismutase activities and malondialdehyde levels in patients with Parkinson's disease. Neurological sciences, 38(3), 425-431. https://doi.org/10.1007/s10072-016-2782-8

Wei, Z., Li, X., Li, X., Liu, Q., & Cheng, Y. (2018). Oxidative Stress in Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in molecular neuroscience, 11, 236. https://doi.org/10.3389/fnmol.2018.00236

Vida, C., Kobayashi, H., Garrido, A., Martínez de Toda, I., Carro, E., Molina, J., & De la Fuente, M. (2019). Lymphoproliferation Impairment and Oxidative Stress in Blood Cells from Early Parkinson’s Disease Patients. International journal of molecular sciences, 20(3), 771. https://doi.org/10.3390/ijms20030771

Demchenko, A. V., Belenichev, I. F., & Bobrova, V. I. (2016). Farmakolohichna korektsiia stanu systemy hlutationu krovi khvorykh na khronichnu ishemiiu mozku [Pharmacological correction of glutathione system state in the patients with chronic cerebral ischemia]. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, (6), 89-96. [in Ukrainian].

Svatikova, A., Wolk, R., Wang, H. H., Otto, M. E., Bybee, K. A., Singh, R. J., & Somers, V. K. (2004). Circulating free nitrotyrosine in obstructive sleep apnea. American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 287(2), R284-R287. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00241.2004

Jelic, S., Padeletti, M., Kawut, S. M., Higgins, C., Canfield, S. M., Onat, D., Colombo, P. C., Basner, R. C., Factor, P., & LeJemtel, T. H. (2008). Inflammation, oxidative stress, and repair capacity of the vascular endothelium in obstructive sleep apnea. Circulation, 117(17), 2270-2278. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.741512

Cakmak, E., Yardim-Akaydin, S., Caliskan-Can, E., Firat, H., & Ardic, S. (2015). Serum nitrotyrosine and nitric oxide measurements in obstructive sleep apnea syndrome. Oxidation Communications, 38(4A), 2064-2075.

Odebrecht Vargas Nunes, S., Pizzo de Castro, M. R., Ehara Watanabe, M. A., Losi Guembarovski, R., Odebrecht Vargas, H., Reiche, E. M., Kaminami Morimoto, H., Dodd, S., & Berk, M. (2014). Genetic polymorphisms in glutathione-S-transferases are associated with anxiety and mood disorders in nicotine dependence. Psychiatric genetics, 24(3), 87-93. https://doi.org/10.1097/YPG.0000000000000023

Syusyuka, V. G. (2018). Kliniko-patohenetychni aspekty akusherskykh i perynatalmykh uskladnen u zhinok z urakhuvanniam psykhoemotsiinoho stanu ta yikh medyko-psykholohichna korektsiia [Clinical and pathogenetic aspects of obstetric and perinatal complications in women with regard to psycho-emotional state and their medical and psychological correction (Doctoral dissertation)]. Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження