Пухлинне брунькування як критерій прогнозу колоректального раку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.3.233555

Ключові слова:

пухлинне брунькування, колоректальний рак, рецидивування, прогноз

Анотація

У структурі смертності від злоякісних новоутворень (ЗН) колоректальному раку (КРР) належить друге місце після ЗН дихальної системи. Один із найбільш значущих критеріїв прогнозу КРР – пухлинне брунькування (ПБ), але його досі широко не застосовують у клінічній практиці.

Мета роботи – оцінювання прогностичного значення ПБ для рецидивування та настання летального наслідку у хворих на КРР ІІА, ІІІВ стадій (рТ3N0-2M0) при рівному співвідношенні пухлин за диференціюванням у групах дослідження.

Матеріали та методи. У I групу включили первинні КРР без рецидивування; в середньому безрецидивний період тривав 5 років (62,5 ± 16,5 місяця). ІІ група – первинні КРР із рецидивуванням: ІІА – з рецидивами впродовж 5 років після видалення пухлини, що не призвели до летального наслідку; ІІВ – із виникненням рецидиву та летальним наслідком від генералізації пухлинного процесу протягом 5 років після видалення первинної пухлини. Досліджували мікропрепарати КРР, що виготовлені за стандартною методикою та забарвлені гематоксиліном та еозином.

Результати. Пухлинне брунькування виявили в 46,66 % (28/60) КРР рТ3N0-2M0. Визначили пряму залежність між диференціюванням КРР і наявністю ПБ (р < 0,05), але ПБ не визначало диференціювання КРР. Виявили статистично значущу залежність між ПБ КРР і метастазуванням у реґіонарні лімфатичні вузли (р < 0,001). Метастазування асоціювалося з 3 ст. ПБ, відсутність метастазування характерна для КРР без ПБ.

Визначили тенденцію до більшої кількості випадків КРР ІІА–ІІІВ стадій із ПБ 3 ст. серед рецидивних КРР порівняно з нерецидивними передусім через пацієнтів підгрупи ІІВ. Встановили зворотну кореляційну залежність між ступенем ПБ і терміном виникнення рецидиву (р < 0,05). ПБ у центральних відділах КРР супроводжувалося наявністю та більшим ступенем ПБ у периферичних зонах (р < 0,05); це можна враховувати під час біопсії КРР.

Висновки. Пухлинне брунькування – прогностичний критерій метастазування та терміну рецидивування КРР рТ3N0-2M0, характерний здебільшого для пухлин пацієнтів із рецидивуванням і летальним наслідком при рівному співвідношенні пухлин за диференціюванням.

Біографії авторів

І. І. Яковцова, Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. патологічної анатомії

В. М. Чеверда, Харківський національний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. хірургії № 2

О. В. Долгая, Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. патологічної анатомії

А. С. Якименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

асистент каф. загальної та клінічної патології

І. В. Івахно, Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

канд. мед. наук, асистент каф. патологічної анатомії

Посилання

Mattiuzzi, C., Sanchis-Gomar, F., & Lippi, G. (2019). Concise update on colorectal cancer epidemiology. Annals of translational medicine, 7(21), 609. https://doi.org/10.21037/atm.2019.07.91

Poornakala, S., & Prema, N. S. (2019). A study of morphological prognostic factors in colorectal cancer and survival analysis. Indian journal of pathology & microbiology, 62(1), 36-42. https://doi.org/10.4103/IJPM.IJPM_91_18

Konishi, T., Shimada, Y., Lee, L. H., Cavalcanti, M. S., Hsu, M., Smith, J. J., Nash, G. M., Temple, L. K., Guillem, J. G., Paty, P. B., Garcia-Aguilar, J., Vakiani, E., Gonen, M., Shia, J., & Weiser, M. R. (2018). Poorly Differentiated Clusters Predict Colon Cancer Recurrence: An In-Depth Comparative Analysis of Invasive-Front Prognostic Markers. The American journal of surgical pathology, 42(6), 705-714. https://doi.org/10.1097/PAS.0000000000001059

Guo, T. A., Wu, Y. C., Tan, C., Jin, Y. T., Sheng, W. Q., Cai, S. J., Liu, F. Q., & Xu, Y. (2019). Clinicopathologic features and prognostic value of KRAS, NRAS and BRAF mutations and DNA mismatch repair status: A single-center retrospective study of 1,834 Chinese patients with Stage I-IV colorectal cancer. International journal of cancer, 145(6), 1625-1634. https://doi.org/10.1002/ijc.32489

Lugli, A., Kirsch, R., Ajioka, Y., Bosman, F., Cathomas, G., Dawson, H., El Zimaity, H., Fléjou, J. F., Hansen, T. P., Hartmann, A., Kakar, S., Langner, C., Nagtegaal, I., Puppa, G., Riddell, R., Ristimäki, A., Sheahan, K., Smyrk, T., Sugihara, K., Terris, B., … Quirke, P. (2017). Recommendations for reporting tumor budding in colorectal cancer based on the International Tumor Budding Consensus Conference (ITBCC) 2016. Modern pathology, 30(9), 1299-1311. https://doi.org/10.1038/modpathol.2017.46

Lugli, A., Zlobec, I., Berger, M. D., Kirsch, R., & Nagtegaal, I. D. (2021). Tumour budding in solid cancers. Nature reviews. Clinical oncology, 18(2), 101-115. https://doi.org/10.1038/s41571-020-0422-y

Nagtegaal, I. D., Odze, R. D., Klimstra, D., Paradis, V., Rugge, M., Schirmacher, P., Washington, K. M., Carneiro, F., Cree, I. A., & WHO Classification of Tumours Editorial Board (2020). The 2019 WHO classification of tumours of the digestive system. Histopathology, 76(2), 182-188. https://doi.org/10.1111/his.13975

Van Wyk, H. C., Roseweir, A., Alexander, P., Park, J. H., Horgan, P. G., McMillan, D. C., & Edwards, J. (2019). The Relationship Between Tumor Budding, Tumor Microenvironment, and Survival in Patients with Primary Operable Colorectal Cancer. Annals of surgical oncology, 26(13), 4397-4404. https://doi.org/10.1245/s10434-019-07931-6

Lino-Silva, L. S., Salcedo-Hernández, R. A., & Gamboa-Domínguez, A. (2018). Tumour budding in rectal cancer. A comprehensive review. Contemporary oncology, 22(2), 61-74. https://doi.org/10.5114/wo.2018.77043

Argilés, G., Tabernero, J., Labianca, R., Hochhauser, D., Salazar, R., Iveson, T., Laurent-Puig, P., Quirke, P., Yoshino, T., Taieb, J., Martinelli, E., Arnold, D., & ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org (2020). Localised colon cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of oncology, 31(10), 1291-1305. https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.06.022

Vogel, J. D., Eskicioglu, C., Weiser, M. R., Feingold, D. L., & Steele, S. R. (2017). The American Society of Colon and Rectal Surgeons Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Colon Cancer. Diseases of the colon and rectum, 60(10), 999-1017. https://doi.org/10.1097/DCR.0000000000000926

Grigore, A. D., Jolly, M. K., Jia, D., Farach-Carson, M. C., & Levine, H. (2016). Tumor Budding: The Name is EMT. Partial EMT. Journal of clinical medicine, 5(5), 51. https://doi.org/10.3390/jcm5050051

Giger, O. T., Comtesse, S. C., Lugli, A., Zlobec, I., & Kurrer, M. O. (2012). Intra-tumoral budding in preoperative biopsy specimens predicts lymph node and distant metastasis in patients with colorectal cancer. Modern pathology, 25(7), 1048-1053. https://doi.org/10.1038/modpathol.2012.56

Amin, M. B., Greene, F. L., Edge, S. B., Compton, C. C., Gershenwald, J. E., Brookland, R. K., Meyer, L., Gress, D. M., Byrd, D. R., & Winchester, D. P. (2017). The Eighth Edition AJCC Cancer Staging Manual: Continuing to build a bridge from a population-based to a more "personalized" approach to cancer staging. CA: a cancer journal for clinicians, 67(2), 93-99. https://doi.org/10.3322/caac.21388

Bronsert, P., Enderle-Ammour, K., Bader, M., Timme, S., Kuehs, M., Csanadi, A., Kayser, G., Kohler, I., Bausch, D., Hoeppner, J., Hopt, U. T., Keck, T., Stickeler, E., Passlick, B., Schilling, O., Reiss, C. P., Vashist, Y., Brabletz, T., Berger, J., Lotz, J., … Wellner, U. F. (2014). Cancer cell invasion and EMT marker expression: a three-dimensional study of the human cancer-host interface. The Journal of pathology, 234(3), 410-422. https://doi.org/10.1002/path.4416

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження