Патоморфологічні та імуногістохімічні особливості слизової оболонки стравоходу в дітей із бронхіальною астмою, що поєднана з рефлюкс-езофагітом

Автор(и)

  • Т. Д. Задорожна ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8819-8901
  • Ю. Г. Антипкін ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8018-4393
  • Т. Р. Уманець ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9058-7383
  • А. А. Буратинська ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3790-0419
  • Т. М. Арчакова ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5271-5479
  • М. І. Кюрджієва ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8140-029X
  • С. М. Килихевич ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9312-7785

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.2.237538

Ключові слова:

патоморфологія, імуногістохімія, діти, бронхіальна астма, рефлюкс-езофагіт

Анотація

Найбільш поширена коморбідна патологія в дітей із бронхіальною астмою (БА) – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), що асоційована з рефлюкс-езофагітом (РЕ), котра становить від 32 % до 80 %. Гістологічні зміни слизової оболонки стравоходу при РЕ описані в дорослих і дітей, однак є тільки поодинокі дослідження, де наведені морфологічні особливості слизової оболонки стравоходу при поєднаній патології з урахуванням тяжкості перебігу БА.

Мета роботи – вивчити гістологічні та імуногістохімічні особливості слизової оболонки стравоходу в дітей із бронхіальною астмою, що поєднана з рефлюкс-езофагітом.

Матеріали та методи. У 43 дітей віком 6‒17 років із РЕ та БА тяжкого перебігу (1 група), з БА легкого/середньо-тяжкого перебігу (2 група) та без БА (3 група) дослідили біоптати слизової оболонки з дистальних і проксимальних відділів стравоходу гістологічними й імуногістохімічними методами. Імуногістохімічне дослідження виконали в серійних парафінових зрізах відповідно до стандартних протоколів, застосовуючи моноклональні антитіла до Ki-67, MMP-9, VEGF, BCL-2, IgE, СD68.

Результати. У дітей із БА, що поєднана з РЕ, структурні зміни слизової оболонки стравоходу відрізнялися залежно від тяжкості БА. Тяжку гіперплазію базального епітелію реєстрували в 92,31 % дітей 1 групи, а її частота вірогідно відрізнялася від такої в дітей 2 і 3 груп спостереження. Характерна ознака дітей із БА та рефлюкс-езофагітом – дисхроноз, що характеризувався вогнищами гіпо- та гіпертрофії клітин базального шару (у 92,31 % дітей 1 групи та 37,50 % дітей 2 групи). Тяжке подовження «сосочків» виявили тільки у 38,46 % дітей 1 групи. Імуногістохімічні особливості слизової стравоходу дітей із БА та рефлюкс-езофагітом – експресія антигена Ki-67, IgE та слабка макрофагальна реакція (СD68), ступінь виразності яких відрізнявся від дітей із рефлюкс-езофагітом без БА.

Висновки. Морфологічні зміни у слизовій стравоходу дітей із рефлюкс-езофагітом і БА відрізняються від таких у дітей із рефлюкс-езофагітом без БА наявністю тяжких пошкоджень епітелію, дисхронозом змін, тяжким подовженням «сосочків», вираженою клітинною проліферацією (Кі-67), локальною експресією IgE.

Біографії авторів

Т. Д. Задорожна, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

д-р мед. наук, професор, член-кор. НАМН України, зав. лабораторії патоморфології

Ю. Г. Антипкін, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

д-р мед. наук, академік НАМН України, директор, зав. відділення

Т. Р. Уманець, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

д-р мед. наук, головний науковий співробітник

А. А. Буратинська, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

аспірант, молодший науковий співробітник

Т. М. Арчакова, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

канд. мед. наук, старший науковий співробітник лабораторії патоморфології

М. І. Кюрджієва, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

лікар-патологоанатом, співробітник лабораторії патоморфології

С. М. Килихевич, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

канд. мед. наук, старший науковий співробітник лабораторії патоморфології

Посилання

Anis, K., Chandnani, A., Ahmed, M. U., & Shaukat, F. (2019). Retrospective Analysis of Eosinophilic Esophagitis in Patients with Refractory Gastroesophageal Reflux Disease. Cureus, 11(7), e5252. https://doi.org/10.7759/cureus.5252

Baruah, B., Kumar, T., Das, P., Thakur, B., Sreenivas, V., Ahuja, V., Gupta, S. D., & Makharia, G. K. (2017). Prevalence of eosinophilic esophagitis in patients with gastroesophageal reflux symptoms: A cross-sectional study from a tertiary care hospital in North India. Indian journal of gastroenterology, 36(5), 353-360. https://doi.org/10.1007/s12664-017-0789-6

Bongiovanni, A., Parisi, G. F., Scuderi, M. G., Licari, A., Brambilla, I., Marseglia, G. L., & Leonardi, S. (2019). Gastroesophageal reflux and respiratory diseases: does a real link exist?. Minerva pediatrica, 71(6), 515-523. https://doi.org/10.23736/S0026-4946.19.05531-2

Chistiakov, D. A., Killingsworth, M. C., Myasoedova, V. A., Orekhov, A. N., & Bobryshev, Y. V. (2017). CD68/macrosialin: not just a histochemical marker. Laboratory investigation, 97(1), 4-13. https://doi.org/10.1038/labinvest.2016.116

Dobronravov, V. A., Mukhametdinova, A. O., Khrabrova, M. S., Nabokow, A., Gröne, H.-J., & Kliem, V. (2018). The prognostic significance of CD3+, CD68+, CD20+ interstitial cells in patients with kidney allograft glomerulitis. Nephrology (Saint-Petersburg), 22(6), 47-55. [in Russian]. https://doi.org/10.24884/1561-6274-2018-22-6-47-55

Drazdauskaitė, G., Layhadi, J. A., & Shamji, M. H. (2020). Mechanisms of Allergen Immunotherapy in Allergic Rhinitis. Current allergy and asthma reports, 21(1), 2. https://doi.org/10.1007/s11882-020-00977-7

Dunbar, K. B., Agoston, A. T., Odze, R. D., Huo, X., Pham, T. H., Cipher, D. J., Castell, D. O., Genta, R. M., Souza, R. F., & Spechler, S. J. (2016). Association of Acute Gastroesophageal Reflux Disease With Esophageal Histologic Changes. JAMA, 315(19), 2104-2112. https://doi.org/10.1001/jama.2016.5657

Fang, L., Sun, Q., & Roth, M. (2020). Immunologic and Non-Immunologic Mechanisms Leading to Airway Remodeling in Asthma. International journal of molecular sciences, 21(3), 757. https://doi.org/10.3390/ijms21030757

Global Initiative for Asthma. (2021). 2021 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. www.ginasthma.org.

Godwin, B., Wilkins, B., & Muir, A. B. (2020). EoE disease monitoring: Where we are and where we are going. Annals of allergy, asthma & immunology, 124(3), 240-247. https://doi.org/10.1016/j.anai.2019.12.004

Grossi, L., Ciccaglione, A. F., & Marzio, L. (2017). Esophagitis and its causes: Who is "guilty" when acid is found "not guilty"?. World journal of gastroenterology, 23(17), 3011-3016. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i17.3011

Huang H. (2018). Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) as a Cancer Biomarker and MMP-9 Biosensors: Recent Advances. Sensors (Basel, Switzerland), 18(10), 3249. https://doi.org/10.3390/s18103249

Hunt, R., Armstrong, D., Katelaris, P., Afihene, M., Bane, A., Bhatia, S., Chen, M. H., Choi, M. G., Melo, A. C., Fock, K. M., Ford, A., Hongo, M., Khan, A., Lazebnik, L., Lindberg, G., Lizarzabal, M., Myint, T., Moraes-Filho, J. P., Salis, G., Lin, J. T., … Review Team: (2017). World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease. Journal of clinical gastroenterology, 51(6), 467-478. https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000000854

Kia, L., Pandolfino, J. E., & Kahrilas, P. J. (2016). Biomarkers of Reflux Disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 14(6), 790-797. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2015.09.014

Kim J. H. (2017). Serum vascular endothelial growth factor as a marker of asthma exacerbation. The Korean journal of internal medicine, 32(2), 258-260. https://doi.org/10.3904/kjim.2017.066

Liu, L. L., Zhang, Y., Zhang, X. F., & Li, F. H. (2018). Influence of rutin on the effects of neonatal cigarette smoke exposure-induced exacerbated MMP-9 expression, Th17 cytokines and NF-κB/iNOS-mediated inflammatory responses in asthmatic mice model. The Korean journal of physiology & pharmacology, 22(5), 481-491. https://doi.org/10.4196/kjpp.2018.22.5.481

Martin, L. J., He, H., Collins, M. H., Abonia, J. P., Biagini Myers, J. M., Eby, M., Johansson, H., Kottyan, L. C., Khurana Hershey, G. K., & Rothenberg, M. E. (2018). Eosinophilic esophagitis (EoE) genetic susceptibility is mediated by synergistic interactions between EoE-specific and general atopic disease loci. The Journal of allergy and clinical immunology, 141(5), 1690-1698. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.09.046

Mastracci, L., Grillo, F., Parente, P., Unti, E., Battista, S., Spaggiari, P., Campora, M., Scaglione, G., Fassan, M., & Fiocca, R. (2020). Gastro-esophageal reflux disease and Barrett's esophagus: an overview with an histologic diagnostic approach. Pathologica, 112(3), 117-127. https://doi.org/10.32074/1591-951X-162

Matviychuk, B. O., Makara, V. Z., & Stasyshyn, A. R. (2018). Histolohichne doslidzhennia slyzovoi obolonky stravokhodu pry u skladnenii hastroezofahealnii refliuksnii khvorobi [Histological examination of the esophageal mucosa in complicated gastroesophageal reflux disease]. Art of medicine, 4(8), 121-123. [in Ukrainian].

Montiel-Jarquín, Á. J., Lara-Cisneros, L., López-Colombo, A., Solís-Mendoza, H. A., Palmer-Márquez, M. L., & Romero-Figueroa, M. S. (2019). Expression of metalloproteinase-9 in patients with mild and severe forms of gastroesophageal reflux disease. Expresión de la metaloproteinasa-9 en pacientes con formas leves y graves de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cirugia y cirujanos, 87(4), 436-442. https://doi.org/10.24875/CIRU.18000691

Ministry of Health of Ukraine. (October 8, 2013). Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) medychnoi dopomohy. Bronkhialna astma [Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) medical care. Bronchial asthma (No. 868)]. https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2013_868_ykpmd_ba_dor.pdf

Gupta, S., Lodha, R., & Kabra, S. K. (2018). Asthma, GERD and Obesity: Triangle of Inflammation. Indian journal of pediatrics, 85(10), 887-892. https://doi.org/10.1007/s12098-017-2484-0

Souza, R. F., Bayeh, L., Spechler, S. J., Tambar, U. K., & Bruick, R. K. (2017). A new paradigm for GERD pathogenesis. Not acid injury, but cytokine-mediated inflammation driven by HIF-2α: a potential role for targeting HIF-2α to prevent and treat reflux esophagitis. Current opinion in pharmacology, 37, 93-99. https://doi.org/10.1016/j.coph.2017.10.004

Sami, S. S., & Ragunath, K. (2013). The Los Angeles Classification of Gastroesophageal Reflux Disease. Video Journal and Encyclopedia of GI Endoscopy, 1(1), 103-104. https://doi.org/10.1016/S2212-0971(13)70046-3

Ministry of Health of Ukraine. (October 8, 2013). Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) medychnoi dopomohy "Bronkhialna astma u ditei" [Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) medical care "Asthma in children" (No. 868)]. Klinichna immunolohiia. Alerholohiia. Infektolohiia, (1), 36-46. [in Ukrainian].

Vieth, M., Mastracci, L., Vakil, N., Dent, J., Wernersson, B., Baldycheva, I., Wissmar, J., Ruth, M., & Fiocca, R. (2016). Epithelial Thickness is a Marker of Gastroesophageal Reflux Disease. Clinical gastroenterology and hepatology, 14(11), 1544-1551.e1. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2016.06.018

Wang, C. C., Chiu, Y. C., Chen, W. L., Yang, T. W., Tsai, M. C., & Tseng, M. H. (2021). A Deep Learning Model for Classification of Endoscopic Gastroesophageal Reflux Disease. International journal of environmental research and public health, 18(5), 2428. https://doi.org/10.3390/ijerph18052428

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження