Ультразвукове дослідження як метод ранньої «приліжкової» діагностики гострого пошкодження нирок у геріатричних пацієнтів після ургентної абдомінальної хірургії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.2.237934

Ключові слова:

геріатричні пацієнти, гостре пошкодження нирок, нирковий резистивний індекс

Анотація

Геріатричні пацієнти особливо схильні до розвитку післяопераційних ускладнень, одним із яких є гостре пошкодження нирок (ГПН). Рання діагностика ГПН – важлива складова ефективності його профілактики та лікування. Вважають, що ультразвукове дослідження ниркового кровотоку може бути перспективним методом «приліжкової» діагностики ГПН.

Мета роботи – визначити прогностичну цінність величини ниркового резистивного індексу (RRI) та напівкількісного оцінювання ниркової перфузії (SQP) як методів ранньої діагностики ГПН у геріатричних пацієнтів після ургентної абдомінальної хірургії.

Матеріали та методи. У проспективне одноцентрове дослідження залучили 40 пацієнтів (72,5 (65,0; 81,5) року), яким визначали ризик розвитку, наявність і стадію ГПН, додатково вимірювали показники гемодинаміки, внутрішньочеревний тиск (ВЧТ), внутрішньочеревний перфузійний тиск (ВЧПТ). Нирковий резистивний індекс (RRI), SQP визначали за допомогою ультразвукової доплерографії (ультразвуковий датчик CН-6, SIEMENS, Acuson Antares). Статистичний аналіз виконали за допомогою програми Statistica for Windows 13 (StatSoft Inc., № JPZ804I382130ARCN10-J).

Результати. В післяопераційному періоді ГПН спостерігали у 26 (65 %) осіб. Порівняно з пацієнтами без ГПН вони мали на 14 % нижчий рівень середнього артеріального тиску (р = 0,008), в середньому на 4 мм рт. ст. вищий ВЧТ (р = 0,005) та суттєво нижчий ВЧПТ (р = 0,0348). У пацієнтів із ГПН RRI на 13,9 % вищий, ніж у хворих без ГПН (0,75 (0,72; 0,81) в. од. проти 0,66 (0,61; 0,69) в. од. відповідно, р = 0,000001), але ступінь SQP нирок вірогідно не відрізнявся у групах (р = 0,636). Логістичний регресійний аналіз показав, що у хворих із високим RRI в 15 разів частіше виникає ГПН. ROC-аналіз засвідчив, що RRI >0,71 в. од. є пороговим рівнем для розвитку ГПН із чутливістю 87,2 % та специфічністю 73,5 %, має велику прогностичну цінність (площа під кривою AUC 0,868, p < 0,0001). СІ, ВЧТ і ВЧПТ вірогідно дуже слабко корелювали з RRI (r = -0,31; r = 0,26, r = -0,28 відповідно, p ˂ 0,05).

Висновки. Високі значення RRI в геріатричних пацієнтів після ургентної абдомінальної хірургії пов’язані з розвитком ГПН. RRI може бути інструментом «приліжкової» діагностики ГПН, на відміну від SQP нирок, яка не показала прогностичної цінності.

Біографії авторів

Н. В. Момот, Запорізький державний медичний університет, Україна

аспірантка каф. анестезіології та інтенсивної терапії

Н. В. Туманська, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

С. І. Воротинцев, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, зав. каф. анестезіології та інтенсивної терапії

Посилання

Rewa, O., & Bagshaw, S. M. (2014). Acute kidney injury-epidemiology, outcomes and economics. Nature reviews. Nephrology, 10(4), 193-207. https://doi.org/10.1038/nrneph.2013.282

Kork, F., Balzer, F., Spies, C. D., Wernecke, K. D., Ginde, A. A., Jankowski, J., & Eltzschig, H. K. (2015). Minor Postoperative Increases of Creatinine Are Associated with Higher Mortality and Longer Hospital Length of Stay in Surgical Patients. Anesthesiology, 123(6), 1301-1311. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000000891

Cho, E., Kim, S. C., Kim, M. G., Jo, S. K., Cho, W. Y., & Kim, H. K. (2014). The incidence and risk factors of acute kidney injury after hepatobiliary surgery: a prospective observational study. BMC nephrology, 15, 169. https://doi.org/10.1186/1471-2369-15-169

Hobson, C., Ozrazgat-Baslanti, T., Kuxhausen, A., Thottakkara, P., Efron, P. A., Moore, F. A., Moldawer, L. L., Segal, M. S., & Bihorac, A. (2015). Cost and Mortality Associated With Postoperative Acute Kidney Injury. Annals of surgery, 261(6), 1207-1214. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000000732

Teixeira, C., Rosa, R., Rodrigues, N., Mendes, I., Peixoto, L., Dias, S., Melo, M. J., Pereira, M., Bicha Castelo, H., & Lopes, J. A. (2014). Acute kidney injury after major abdominal surgery: a retrospective cohort analysis. Critical care research and practice, 2014, 132175. https://doi.org/10.1155/2014/132175

Gameiro, J., Fonseca, J. A., Neves, M., Jorge, S., & Lopes, J. A. (2018). Acute kidney injury in major abdominal surgery: incidence, risk factors, pathogenesis and outcomes. Annals of intensive care, 8(1), 22. https://doi.org/10.1186/s13613-018-0369-7

Biteker, M., Dayan, A., Tekkeşin, A. İ., Can, M. M., Taycı, İ., İlhan, E., & Şahin, G. (2014). Incidence, risk factors, and outcomes of perioperative acute kidney injury in noncardiac and nonvascular surgery. American journal of surgery, 207(1), 53-59. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2013.04.006

Acuña, K., Costa, E., Grover, A., Camelo, A., & Santos Júnior, R. (2007). Características clínico-epidemiológicas de adultos e idosos atendidos em unidade de terapia intensiva pública da Amazônia (Rio Branco, Acre) [Clinical-epidemiological characteristics of adults and aged interned in an intensive care unity of the Amazon (Rio Branco, Acre)]. Revista Brasileira de terapia intensiva, 19(3), 304-309.

Coca, S. G., Singanamala, S., & Parikh, C. R. (2012). Chronic kidney disease after acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Kidney international, 81(5), 442-448. https://doi.org/10.1038/ki.2011.379

Bellomo, R., Ronco, C., Mehta, R. L., Asfar, P., Boisramé-Helms, J., Darmon, M., Diehl, J. L., Duranteau, J., Hoste, E., Olivier, J. B., Legrand, M., Lerolle, N., Malbrain, M., Mårtensson, J., Oudemans-van Straaten, H. M., Parienti, J. J., Payen, D., Perinel, S., Peters, E., Pickkers, P., … Laterre, P. F. (2017). Acute kidney injury in the ICU: from injury to recovery: reports from the 5th Paris International Conference. Annals of intensive care, 7(1), 49. https://doi.org/10.1186/s13613-017-0260-y

Bucuvic, E. M., Ponce, D., & Balbi, A. L. (2011). Risk factors for mortality in acute kidney injury. Revista da Associacao Medica Brasileira (1992), 57(2), 158-163. https://doi.org/10.1590/s0104-42302011000200012

Uchino, S., Kellum, J. A., Bellomo, R., Doig, G. S., Morimatsu, H., Morgera, S., Schetz, M., Tan, I., Bouman, C., Macedo, E., Gibney, N., Tolwani, A., Ronco, C., & Beginning and Ending Supportive Therapy for the Kidney (BEST Kidney) Investigators (2005). Acute renal failure in critically ill patients: a multinational, multicenter study. JAMA, 294(7), 813-818. https://doi.org/10.1001/jama.294.7.813

Gumbert, S. D., Kork, F., Jackson, M. L., Vanga, N., Ghebremichael, S. J., Wang, C. Y., & Eltzschig, H. K. (2020). Perioperative Acute Kidney Injury. Anesthesiology, 132(1), 180-204. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002968

Maier, H. T., Ashraf, M. I., Denecke, C., Weiss, S., Augustin, F., Messner, F., Vallant, N., Böcklein, M., Margreiter, C., Göbel, G., Pratschke, J., Öfner-Velano, D., & Aigner, F. (2018). Prediction of delayed graft function and long-term graft survival by serum and urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin during the early postoperative phase after kidney transplantation. PloS one, 13(1), e0189932. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189932

Cui, L. Y., Zhu, X., Yang, S., Zhou, J. S., Zhang, H. X., Liu, L., & Zhang, J. (2015). Prognostic Value of Levels of Urine Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin and Interleukin-18 in Patients With Delayed Graft Function After Kidney Transplantation. Transplantation proceedings, 47(10), 2846-2851. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2015.10.042

Yong, Z., Pei, X., Zhu, B., Yuan, H., & Zhao, W. (2017). Predictive value of serum cystatin C for acute kidney injury in adults: a meta-analysis of prospective cohort trials. Scientific reports, 7, 41012. https://doi.org/10.1038/srep41012

Bellos, I., Pergialiotis, V., & Kontzoglou, K. (2019). Renal resistive index as predictor of acute kidney injury after major surgery: A systematic review and meta-analysis. Journal of critical care, 50, 36-43. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2018.11.001

Calabia, J., Torguet, P., Garcia, I., Martin, N., Mate, G., Marin, A., Molina, C., & Valles, M. (2014). The relationship between renal resistive index, arterial stiffness, and atherosclerotic burden: the link between macrocirculation and microcirculation. Journal of clinical hypertension, 16(3), 186-191. https://doi.org/10.1111/jch.12248

Bellos, I., Perrea, D. N., & Kontzoglou, K. (2019). Renal resistive index as a predictive factor of delayed graft function: A meta-analysis. Transplantation reviews, 33(3), 145-153. https://doi.org/10.1016/j.trre.2019.03.003

Schnell, D., Reynaud, M., Venot, M., Le Maho, A. L., Dinic, M., Baulieu, M., Ducos, G., Terreaux, J., Zeni, F., Azoulay, E., Meziani, F., Duranteau, J., & Darmon, M. (2014). Resistive Index or color-Doppler semi-quantitative evaluation of renal perfusion by inexperienced physicians: results of a pilot study. Minerva anestesiologica, 80(12), 1273-1281.

Barozzi, L., Valentino, M., Santoro, A., Mancini, E., & Pavlica, P. (2007). Renal ultrasonography in critically ill patients. Critical care medicine, 35(5 Suppl), S198-S205. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000260631.62219.B9

American College of Surgeons. (2021). ACS NSQIP Surgical Risk Calculator. https://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator/

MDCalc. (2021). Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) Score. https://www.mdcalc.com/sequential-organ-failure-assessment-sofa-score

Khwaja A. (2012). KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. Nephron. Clinical practice, 120(4), c179-c184. https://doi.org/10.1159/000339789

Bosch, J. P., Saccaggi, A., Lauer, A., Ronco, C., Belledonne, M., & Glabman, S. (1983). Renal functional reserve in humans. Effect of protein intake on glomerular filtration rate. The American journal of medicine, 75(6), 943-950. https://doi.org/10.1016/0002-9343(83)90873-2

Ronco, C., & Rosner, M. H. (2012). Acute kidney injury and residual renal function. Critical care, 16(4), 144. https://doi.org/10.1186/cc11426

Mehta, R. L., Kellum, J. A., Shah, S. V., Molitoris, B. A., Ronco, C., Warnock, D. G., Levin, A., & Acute Kidney Injury Network (2007). Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Critical care, 11(2), R31. https://doi.org/10.1186/cc5713

Lerolle, N., Guérot, E., Faisy, C., Bornstain, C., Diehl, J. L., & Fagon, J. Y. (2006). Renal failure in septic shock: predictive value of Doppler-based renal arterial resistive index. Intensive care medicine, 32(10), 1553-1559. https://doi.org/10.1007/s00134-006-0360-x

Bossard, G., Bourgoin, P., Corbeau, J. J., Huntzinger, J., & Beydon, L. (2011). Early detection of postoperative acute kidney injury by Doppler renal resistive index in cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. British journal of anaesthesia, 107(6), 891-898. https://doi.org/10.1093/bja/aer289

Darmon, M., Schortgen, F., Vargas, F., Liazydi, A., Schlemmer, B., Brun-Buisson, C., & Brochard, L. (2011). Diagnostic accuracy of Doppler renal resistive index for reversibility of acute kidney injury in critically ill patients. Intensive care medicine, 37(1), 68-76. https://doi.org/10.1007/s00134-010-2050-y

Schnell, D., Deruddre, S., Harrois, A., Pottecher, J., Cosson, C., Adoui, N., Benhamou, D., Vicaut, E., Azoulay, E., & Duranteau, J. (2012). Renal resistive index better predicts the occurrence of acute kidney injury than cystatin C. Shock, 38(6), 592-597. https://doi.org/10.1097/SHK.0b013e318271a39c

Wu, H. B., Qin, H., Ma, W. G., Zhao, H. L., Zheng, J., Li, J. R., & Sun, L. Z. (2017). Can Renal Resistive Index Predict Acute Kidney Injury After Acute Type A Aortic Dissection Repair?. The Annals of thoracic surgery, 104(5), 1583-1589. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2017.03.057

Haitsma Mulier, J., Rozemeijer, S., Röttgering, J. G., Spoelstra-de Man, A., Elbers, P., Tuinman, P. R., de Waard, M. C., & Oudemans-van Straaten, H. M. (2018). Renal resistive index as an early predictor and discriminator of acute kidney injury in critically ill patients; A prospective observational cohort study. PloS one, 13(6), e0197967. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197967

Regolisti, G., Maggiore, U., Cademartiri, C., Belli, L., Gherli, T., Cabassi, A., Morabito, S., Castellano, G., Gesualdo, L., & Fiaccadori, E. (2017). Renal resistive index by transesophageal and transparietal echo-doppler imaging for the prediction of acute kidney injury in patients undergoing major heart surgery. Journal of nephrology, 30(2), 243-253. https://doi.org/10.1007/s40620-016-0289-2

Marty, P., Szatjnic, S., Ferre, F., Conil, J. M., Mayeur, N., Fourcade, O., Silva, S., & Minville, V. (2015). Doppler renal resistive index for early detection of acute kidney injury after major orthopaedic surgery: a prospective observational study. European journal of anaesthesiology, 32(1), 37-43. https://doi.org/10.1097/EJA.0000000000000120

Boddi, M., Bonizzoli, M., Chiostri, M., Begliomini, D., Molinaro, A., Tadini Buoninsegni, L., Gensini, G. F., & Peris, A. (2016). Renal Resistive Index and mortality in critical patients with acute kidney injury. European journal of clinical investigation, 46(3), 242-251. https://doi.org/10.1111/eci.12590

Gornik, I., Godan, A., & Gašparović, V. (2014). Renal resistive index at ICU admission and its change after 24 hours predict acute kidney injury in sepsis. Critical Care, 18(Suppl 1), P366. https://doi.org/10.1186/cc13556

Darmon, M., Bourmaud, A., Reynaud, M., Rouleau, S., Meziani, F., Boivin, A., Benyamina, M., Vincent, F., Lautrette, A., Leroy, C., Cohen, Y., Legrand, M., Morel, J., Terreaux, J., & Schnell, D. (2018). Performance of Doppler-based resistive index and semi-quantitative renal perfusion in predicting persistent AKI: results of a prospective multicenter study. Intensive care medicine, 44(11), 1904-1913. https://doi.org/10.1007/s00134-018-5386-3

Ninet, S., Schnell, D., Dewitte, A., Zeni, F., Meziani, F., & Darmon, M. (2015). Doppler-based renal resistive index for prediction of renal dysfunction reversibility: A systematic review and meta-analysis. Journal of critical care, 30(3), 629-635. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2015.02.008

Schnell, D., & Darmon, M. (2012). Renal Doppler to assess renal perfusion in the critically ill: a reappraisal. Intensive care medicine, 38(11), 1751-1760. https://doi.org/10.1007/s00134-012-2692-z

Lerolle N. (2012). Please don't call me RI anymore; I may not be the one you think I am!. Critical care, 16(6), 174. https://doi.org/10.1186/cc11831

Dewitte, A., Coquin, J., Meyssignac, B., Joannès-Boyau, O., Fleureau, C., Roze, H., Ripoche, J., Janvier, G., Combe, C., & Ouattara, A. (2012). Doppler resistive index to reflect regulation of renal vascular tone during sepsis and acute kidney injury. Critical care, 16(5), R165. https://doi.org/10.1186/cc11517

Bude, R. O., & Rubin, J. M. (1999). Relationship between the resistive index and vascular compliance and resistance. Radiology, 211(2), 411-417. https://doi.org/10.1148/radiology.211.2.r99ma48411

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження