Біліарний рефлюкс після лапароскопічного модифікованого антирефлюксного моноанастомозного шунтування шлунка

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.3.239911

Ключові слова:

морбідне ожиріння, шунтування шлунка, хірургічне лікування, біліарний рефлюкс

Анотація

Мета роботи – визначення біліарного рефлюксу в пацієнтів із морбідним ожирінням після операції моноанастомозного шунтування шлунка в модифікації клініки та за класичною методикою Roux-en-Y, розроблення діагностичних критеріїв жовчного рефлюксу.

Матеріали та методи. Вивчили результати лікування 36 пацієнтів із морбідним ожирінням, яким здійснили шунтувальні операції. Хворих поділили на дві групи: 25 пацієнтам (основна група) виконали модифіковане у клініці лапароскопічне моноанастомозне шунтування шлунка; контрольна група включала 11 осіб після стандартної методики лапароскопічного шунтування шлунка за Roux-en-Y. У дослідження залучали чоловіків і жінок віком 18–60 років, які хворі на морбідне ожиріння з індексом маси тіла 40 кг/м2 і більше, а також 35 кг/м2 і більше за наявності коморбідних захворювань (цукровий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, синдром сонного апное). В обох групах виконали рН-імпедансометрію в післяопераційному періоді. Статистично результати опрацювали за допомогою програмного пакета Statistica 13.0, використали параметричні та непараметричні методи статистики.

Результати. Клінічні прояви ентерогастрального біліарного рефлюксу виявили в обох групах, на клінічні прояви відповідних симптомів скаржилися пацієнти також обох груп. Аналіз показників добової рН-метрії у групах дослідження показав, що у стравоході час із рН <4 в основній групі становив 2,83 (1,55; 3,95) %, у контрольній – 3,00 (2,30; 3,50) %; час із рН 4,0–6,9 (фізіологічний для стравоходу) – 92,40 (90,65; 94,20) % та 94,10 (89,80; 95,50) % відповідно; час із рН >7 (слаболужний) – 4,80 (3,45; 5,85) % і 2,90 (1,20; 7,20) % відповідно. Статистично значущу різницю за цими показниками не встановили (p > 0,05).

Висновки. Моноанастомозне шунтування шлунка в модифікації клініки має такі самі позитивні властивості, як і методика Roux-en-Y, дає змогу запобігти ризикам, що пов’язані з можливим патологічним рефлюксом жовчі у стравохід. Пацієнти, яким виконали операцію моноанастомозного шунтування, потребують ретельного обстеження з виконанням фіброгастроскопії в комбінації з рН імпедансометрією щонайменше один раз на рік для визначення біліарного рефлюксу та морфологічних змін у просвіті стравоходу та культі шлунка. Рівень якості життя хворих після операції основної та контрольної груп вірогідно не відрізнявся, що підтверджує результат анкетування за опитувальником GERD-Q. Це вказує на ефективність і безпечність модифікованого у клініці лапароскопічного моноанастомозного шунтування шлунка.

Біографія автора

М. В. Ніколаєв, Запорізький державний медичний університет, Україна

аспірант каф. факультетської хірургії

Посилання

Fried, M., Yumuk, V., Oppert, J. M., Scopinaro, N., Torres, A. J., Weiner, R., Yashkov, Y., Frühbeck, G., European Association for the Study of Obesity, & International Federation for the Surgery of Obesity - European Chapter (2013). Interdisciplinary European Guidelines on metabolic and bariatric surgery. Obesity facts, 6(5), 449-468. https://doi.org/10.1159/000355480

Altieri, M. S., Pryor, A., Bates, A., Docimo, S., Talamini, M., & Spaniolas, K. (2018). Bariatric procedures in adolescents are safe in accredited centers. Surgery for obesity and related diseases, 14(9), 1368-1372. https://doi.org/10.1016/j.soard.2018.04.004

Rutledge R. (2001). The mini-gastric bypass: experience with the first 1,274 cases. Obesity surgery, 11(3), 276-280. https://doi.org/10.1381/096089201321336584

Deitel, M., Hargroder, D. & Peraglie, C. (2016). Mini-Gastric Bypass for Bariatric Surgery Increasing Worldwide. Austin Journal of Surgery, 3(3), 1092-1096. https://doi.org/10.26420/austinjsurg.2016.1092

Mahawar, K. K., Carr, W. R., Balupuri, S., & Small, P. K. (2014). Controversy surrounding 'mini' gastric bypass. Obesity surgery, 24(2), 324-333. https://doi.org/10.1007/s11695-013-1090-0

Georgiadou, D., Sergentanis, T. N., Nixon, A., Diamantis, T., Tsigris, C., & Psaltopoulou, T. (2014). Efficacy and safety of laparoscopic mini gastric bypass. A systematic review. Surgery for obesity and related diseases, 10(5), 984-991. https://doi.org/10.1016/j.soard.2014.02.009

Mahawar, K. K., Kumar, P., Carr, W. R., Jennings, N., Schroeder, N., Balupuri, S., & Small, P. K. (2016). Current status of mini-gastric bypass. Journal of minimal access surgery, 12(4), 305-310. https://doi.org/10.4103/0972-9941.181352

Tolone, S., Cristiano, S., Savarino, E., Lucido, F. S., Fico, D. I., & Docimo, L. (2016). Effects of omega-loop bypass on esophagogastric junction function. Surgery for obesity and related diseases, 12(1), 62-69. https://doi.org/10.1016/j.soard.2015.03.011

Mion, F., Tolone, S., Garros, A., Savarino, E., Pelascini, E., Robert, M., Poncet, G., Valette, P. J., Marjoux, S., Docimo, L., & Roman, S. (2016). High-resolution Impedance Manometry after Sleeve Gastrectomy: Increased Intragastric Pressure and Reflux are Frequent Events. Obesity surgery, 26(10), 2449-2456. https://doi.org/10.1007/s11695-016-2127-y

Rutledge, R., Deitel, M., Carbajo, M. A., Luque-de-Leon, E., Chiappetta, S., Inam, A., Rheinwalt, K., Prasad, A., Hargroder, D. E., Samoylov, V., Ozmen, M. M., Parmar, C., Albuquerque, A., Jammu, G., Ustun, M., Sakran, N., Aktimur, R., Khan, A., Hamza, Y., Rotundo, A., … Abbas, I. (2020). Commentary: Cancer after the OAGB-MGB. Obesity surgery, 30(2), 755-758. https://doi.org/10.1007/s11695-019-04313-5

Angrisani, L., Santonicola, A., Iovino, P., Vitiello, A., Higa, K., Himpens, J., Buchwald, H., & Scopinaro, N. (2018). IFSO Worldwide Survey 2016: Primary, Endoluminal, and Revisional Procedures. Obesity surgery, 28(12), 3783-3794. https://doi.org/10.1007/s11695-018-3450-2

Parmar, C. D., & Mahawar, K. K. (2018). One Anastomosis (Mini) Gastric Bypass Is Now an Established Bariatric Procedure: a Systematic Review of 12,807 Patients. Obesity surgery, 28(9), 2956-2967. https://doi.org/10.1007/s11695-018-3382-x

Bruzzi, M., Chevallier, J. M., & Czernichow, S. (2017). One-Anastomosis Gastric Bypass: Why Biliary Reflux Remains Controversial?. Obesity surgery, 27(2), 545-547. https://doi.org/10.1007/s11695-016-2480-x

Klymenko, A. V., Klymenko, V. M., Bilai, A. I., & Nikolaiev, M. V. (2020). Modifitsirovannoe antireflyuksnoe monoanastomoznoe laparoskopicheskoe shuntirovanie zheludka v khirurgii morbidnogo ozhireniya [Modified antireflux monoanastomotic laparoscopic gastric bypass in morbid obesity surgery]. Zaporozhye medical journal, 22(5), 676-681. [in Russian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2020.5.214741

Keleidari, B., Dehkordi, M. M., Shahraki, M. S., Ahmadi, Z. S., Heidari, M., Hajian, A., & Nasaj, H. T. (2021). Bile reflux after one anastomosis gastric bypass surgery: A review study. Annals of medicine and surgery, 64, 102248. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.102248

Saarinen, T., Räsänen, J., Salo, J., Loimaala, A., Pitkonen, M., Leivonen, M., & Juuti, A. (2017). Bile Reflux Scintigraphy After Mini-Gastric Bypass. Obesity surgery, 27(8), 2083-2089. https://doi.org/10.1007/s11695-017-2608-7

Richter, J. E., Pandolfino, J. E., Vela, M. F., Kahrilas, P. J., Lacy, B. E., Ganz, R., Dengler, W., Oelschlager, B. K., Peters, J., DeVault, K. R., Fass, R., Gyawali, C. P., Conklin, J., DeMeester, T., & Esophageal Diagnostic Working Group (2013). Utilization of wireless pH monitoring technologies: a summary of the proceedings from the esophageal diagnostic working group. Diseases of the esophagus, 26(8), 755-765. https://doi.org/10.1111/j.1442-2050.2012.01384.x

Sifrim D. (2013). Management of bile reflux. Gastroenterology & hepatology, 9(3), 179-180.

Jones, R., Junghard, O., Dent, J., Vakil, N., Halling, K., Wernersson, B., & Lind, T. (2009). Development of the GerdQ, a tool for the diagnosis and management of gastro-oesophageal reflux disease in primary care. Alimentary pharmacology & therapeutics, 30(10), 1030-1038. https://doi.org/10.1111/j.1365-2036.2009.04142.x

Musella, M., Susa, A., Manno, E., De Luca, M., Greco, F., Raffaelli, M., Cristiano, S., Milone, M., Bianco, P., Vilardi, A., Damiano, I., Segato, G., Pedretti, L., Giustacchini, P., Fico, D., Veroux, G., & Piazza, L. (2017). Complications Following the Mini/One Anastomosis Gastric Bypass (MGB/OAGB): a Multi-institutional Survey on 2678 Patients with a Mid-term (5 Years) Follow-up. Obesity surgery, 27(11), 2956-2967. https://doi.org/10.1007/s11695-017-2726-2

Vaezi, M. F., & Richter, J. E. (2001). Duodenogastroesophageal reflux and methods to monitor nonacidic reflux. The American journal of medicine, 111 Suppl 8A, 160S-168S. https://doi.org/10.1016/s0002-9343(01)00827-0

Scozzari, G., Trapani, R., Toppino, M., & Morino, M. (2013). Esophagogastric cancer after bariatric surgery: systematic review of the literature. Surgery for obesity and related diseases, 9(1), 133-142. https://doi.org/10.1016/j.soard.2012.10.002

Nau, P., Rattner, D. W., & Meireles, O. (2014). Linitis plastica presenting two years after elective Roux-en-Y gastric bypass for treatment of morbid obesity: a case report and review of the literature. Surgery for obesity and related diseases, 10(2), e15-e17. https://doi.org/10.1016/j.soard.2013.06.015

Scheepers, A. F., Schoon, E. J., & Nienhuijs, S. W. (2011). Esophageal carcinoma after sleeve gastrectomy. Surgery for Obesity and Related Diseases, 7(4), 11-12. https://doi.org/10.1016/j.soard.2010.09.019

Angrisani, L., Santonicola, A., & Iovino, P. (2014). Gastric cancer: a de novo diagnosis after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surgery for obesity and related diseases, 10(1), 186-187. https://doi.org/10.1016/j.soard.2013.09.009

Sifrim, D., Castell, D., Dent, J., & Kahrilas, P. J. (2004). Gastro-oesophageal reflux monitoring: review and consensus report on detection and definitions of acid, non-acid, and gas reflux. Gut, 53(7), 1024-1031. https://doi.org/10.1136/gut.2003.033290

Yadlapati, R., Pandolfino, J. E., Lidder, A. K., Shabeeb, N., Jaiyeola, D. M., Adkins, C., Agrawal, N., Cooper, A., Price, C. P., Ciolino, J. D., Gawron, A. J., Smith, S. S., Bove, M., & Tan, B. K. (2016). Oropharyngeal pH Testing Does Not Predict Response to Proton Pump Inhibitor Therapy in Patients with Laryngeal Symptoms. The American journal of gastroenterology, 111(11), 1517-1524. https://doi.org/10.1038/ajg.2016.145

Dulery, C., Lechot, A., Roman, S., Bastier, P. L., Stoll, D., de Gabory, L., & Zerbib, F. (2017). A study with pharyngeal and esophageal 24-hour pH-impedance monitoring in patients with laryngopharyngeal symptoms refractory to proton pump inhibitors. Neurogastroenterology and motility, 29(1), 10.1111/nmo.12909. https://doi.org/10.1111/nmo.12909

Frazzoni, M., Savarino, E., de Bortoli, N., Martinucci, I., Furnari, M., Frazzoni, L., Mirante, V. G., Bertani, H., Marchi, S., Conigliaro, R., & Savarino, V. (2016). Analyses of the Post-reflux Swallow-induced Peristaltic Wave Index and Nocturnal Baseline Impedance Parameters Increase the Diagnostic Yield of Impedance-pH Monitoring of Patients With Reflux Disease. Clinical gastroenterology and hepatology, 14(1), 40-46. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2015.06.026

Patel, A., Wang, D., Sainani, N., Sayuk, G. S., & Gyawali, C. P. (2016). Distal mean nocturnal baseline impedance on pH-impedance monitoring predicts reflux burden and symptomatic outcome in gastro-oesophageal reflux disease. Alimentary pharmacology & therapeutics, 44(8), 890-898. https://doi.org/10.1111/apt.13777

Frazzoni, M., de Bortoli, N., Frazzoni, L., Furnari, M., Martinucci, I., Tolone, S., Farioli, A., Marchi, S., Fuccio, L., Savarino, V., & Savarino, E. (2017). Impairment of chemical clearance and mucosal integrity distinguishes hypersensitive esophagus from functional heartburn. Journal of gastroenterology, 52(4), 444-451. https://doi.org/10.1007/s00535-016-1226-9

Frazzoni, M., de Bortoli, N., Frazzoni, L., Tolone, S., Furnari, M., Martinucci, I., Mirante, V. G., Marchi, S., Savarino, V., & Savarino, E. (2017). The added diagnostic value of postreflux swallow-induced peristaltic wave index and nocturnal baseline impedance in refractory reflux disease studied with on-therapy impedance-pH monitoring. Neurogastroenterology and motility, 29(3), 10.1111/nmo.12947. https://doi.org/10.1111/nmo.12947

Chernobrovyi, V. N., Melashchenko, S. G., Ksenchin, O. A., & Zaluzhnaya, E. V. (2015). Diagnostika gastroezofageal'nykh reflyuksov pri pomoshchi sistemy kombinirovannogo rN-monitoringa pishchevoda i zheludka vysokogo razresheniya [Diagnostics of gastroesophageal refluxes using the system of combined pH-monitoring of the esophagus and stomach high resolution]. Rossiiskii zhurnal gastroenterologii, gepatologii, koloproktologii, 25(5, Suppl 4), 14. [in Russian].

Salama, T., & Hassan, M. I. (2017). Incidence of Biliary Reflux Esophagitis After Laparoscopic Omega Loop Gastric Bypass in Morbidly Obese Patients. Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques. Part A, 27(6), 618-622. https://doi.org/10.1089/lap.2016.0401

Robert, M., Espalieu, P., Pelascini, E., Caiazzo, R., Sterkers, A., Khamphommala, L., Poghosyan, T., Chevallier, J. M., Malherbe, V., Chouillard, E., Reche, F., Torcivia, A., Maucort-Boulch, D., Bin-Dorel, S., Langlois-Jacques, C., Delaunay, D., Pattou, F., & Disse, E. (2019). Efficacy and safety of one anastomosis gastric bypass versus Roux-en-Y gastric bypass for obesity (YOMEGA): a multicentre, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet (London, England), 393(10178), 1299-1309. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30475-1

Lee, W. J., Yu, P. J., Wang, W., Chen, T. C., Wei, P. L., & Huang, M. T. (2005). Laparoscopic Roux-en-Y versus mini-gastric bypass for the treatment of morbid obesity: a prospective randomized controlled clinical trial. Annals of surgery, 242(1), 20-28. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000167762.46568.98

Lee, W. J., Almalki, O. M., Ser, K. H., Chen, J. C., & Lee, Y. C. (2019). Randomized Controlled Trial of One Anastomosis Gastric Bypass Versus Roux-En-Y Gastric Bypass for Obesity: Comparison of the YOMEGA and Taiwan Studies. Obesity surgery, 29(9), 3047-3053. https://doi.org/10.1007/s11695-019-04065-2

Mahawar, K. K., Borg, C. M., Kular, K. S., Courtney, M. J., Sillah, K., Carr, W., Jennings, N., Madhok, B., Singhal, R., & Small, P. K. (2017). Understanding Objections to One Anastomosis (Mini) Gastric Bypass: A Survey of 417 Surgeons Not Performing this Procedure. Obesity surgery, 27(9), 2222-2228. https://doi.org/10.1007/s11695-017-2663-0

Parmar, C. D., & Mahawar, K. K. (2018). One Anastomosis (Mini) Gastric Bypass Is Now an Established Bariatric Procedure: a Systematic Review of 12,807 Patients. Obesity surgery, 28(9), 2956-2967. https://doi.org/10.1007/s11695-018-3382-x

Saarinen, T., Räsänen, J., Salo, J., Loimaala, A., Pitkonen, M., Leivonen, M., & Juuti, A. (2017). Bile Reflux Scintigraphy After Mini-Gastric Bypass. Obesity surgery, 27(8), 2083-2089. https://doi.org/10.1007/s11695-017-2608-7

Saarinen, T., Pietiläinen, K. H., Loimaala, A., Ihalainen, T., Sammalkorpi, H., Penttilä, A., & Juuti, A. (2020). Bile Reflux is a Common Finding in the Gastric Pouch After One Anastomosis Gastric Bypass. Obesity surgery, 30(3), 875-881. https://doi.org/10.1007/s11695-019-04353-x

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження