Клініко-патоморфологічний аналіз летальних випадків внаслідок COVID-19 у 2020 році

Автор(и)

  • О. В. Рябоконь Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7394-4649
  • Л. М. Туманська Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine
  • В. В. Черкаський Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine
  • Ю. Ю. Рябоконь Запорізький державний медичний університет, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2273-8511

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.3.242247

Ключові слова:

коронавірусна хвороба COVID-19, патологія

Анотація

Мета роботи – здійснити клініко-патоморфологічний аналіз летальних випадків від коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2020 році.

Матеріали та методи. Проаналізували 41 історію хвороби та результати патологоанатомічного дослідження пацієнтів, які померли внаслідок COVID-19 протягом 2020 року.

Результати. Летальний наслідок від COVID-19 зафіксований на 22 (16; 27) добу захворювання із переважанням серед померлих чоловіків (73,2 %), пацієнтів похилого та старечого віку (75,6 %) із наявністю коморбідної патології (92,7 %). Раннє ураження легень при COVID-19 у померлих визначали як виразний інтерстиційний та інтерстиційно-альвеолярний набряк, наявність у легеневих мікросудинах стазу еритроцитів, мікрозгустків крові та гіпоперфузійних лейкоцитарних стазів, а також наявність в альвеолах еритроцитів, рідше – «гіалінових мембран». Двобічна полісегментарна субтотальна вірусна пневмонія в 90,2 % померлих хворих виявлялася як суттєвий набряк і потовщення стінок альвеол із помірною інфільтрацією лімфоцитами, вогнищевою перибронхіальною та периваскулярною запальною поліморфноклітинною інфільтрацією, множинними дрібними вогнищами ателектазів і дислектазів, наявністю в альвеолах скупчень еритроцитів, гемосидерофагів і макрофагів, злущеного альвеолярного епітелію (87,8 %), а також метаплазії нечисленних альвеолоцитів, що збереглися на люмінальній поверхні альвеол (82,9 %).

У кожного десятого померлого від COVID-19 зафіксували ознаки приєднання вторинної бактеріальної мікрофлори. У 85,4 % померлих на 22–27 добу хвороби встановили великовогнищевий або сублобарний пневмофіброз. У померлих унаслідок COVID-19 поліорганна недостатність характеризувалася вогнищевим некрозом епітелію канальців нирок (73,2 %), вогнищевою лімфоцитарно-лейкоцитарною інфільтрацією (12,2 %), тромбозом мікросудин (17,1 %) нирок, вогнищевими центролобулярними некрозами (90,2 %) та вогнищевою лімфоцитарно-лейкоцитарною інфільтрацією часток (7,3 %) печінки. Тромботичні ускладнення патоморфологічно підтверджені у 22,0 % померлих: ішемічний інфаркт головного мозку, трансмуральний інфаркт міокарда, інфаркт міокарда, що ускладнився вогнищевою інфаркт-пневмонією через ТЕЛА дрібних гілок легеневої артерії, рецидивна ТЕЛА дрібних гілок легеневої артерії з формуванням множинних інфарктів легень різної давнини, тромбоз глибоких вен верхньої кінцівки.

У більшості померлих унаслідок COVID-19 виявляли морфологічні ознаки хронічної серцево-судинної патології. Ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба в деяких випадках не були діагностовані за життя пацієнтів.

Висновки. Раннє ураження легень при COVID-19 у померлих визначали за виразним інтерстиційно-альвеолярним набряком, мікрозгустками крові та лейкоцитарними стазами в мікросудинах, рідше – за наявністю «гіалінових мем­бран». У 90,2 % померлих виявлена двобічна полісегментарна субтотальна пневмонія з набряком і лімфоцитарною інфільтрацією легеневого інтерстицію, запальними перибронхіальними та периваскулярними вогнищевими поліморф­ноклітинними інфільтратами, вогнищами ателектазів і дислектазів, наявністю в альвеолах еритроцитів, гемосидерофагів, макрофагів, диспластично зміненого та злущеного альвеолярного епітелію. У 9,7 % хворих виникла двобічна субтотальна вірусно-бактерійна фібринозно-гнійна бронхопневмонія. У померлих на 22–27 добу хвороби реєстрували великовогнищевий пневмофіброз. Патоморфологічно тромботичні ускладнення підтверджені у 22,0 % померлих, які за життя вдалося діагностувати не в усіх пацієнтів. У більшості померлих унаслідок COVID-19 виявляли морфологічні ознаки хронічної серцево-судинної патології.

Біографії авторів

О. В. Рябоконь, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, зав. каф. інфекційних хвороб

Л. М. Туманська, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. патологічної анатомії і судової медицини

В. В. Черкаський, Запорізький державний медичний університет, Україна

асистент каф. інфекційних хвороб,  зав. відділення анестезіології та інтенсивної терапії, КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна

Ю. Ю. Рябоконь, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор каф. дитячих інфекційних хвороб

Посилання

Siddiqi, H. K., & Mehra, M. R. (2020). COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: A clinical-therapeutic staging proposal. The Journal of heart and lung transplantation, 39(5), 405-407. https://doi.org/10.1016/j.healun.2020.03.012

Liu, Q., Wang, R. S., Qu, G. Q., Wang, Y. Y., Liu, P., Zhu, Y. Z., Fei, G., Ren, L., Zhou, Y. W., & Liu, L. (2020). Gross examination report of a COVID-19 death autopsy. Fa yi xue za zhi, 36(1), 21-23. https://doi.org/10.12116/j.issn.1004-5619.2020.01.005

Turner, A. J., Hiscox, J. A., & Hooper, N. M. (2004). ACE2: from vasopeptidase to SARS virus receptor. Trends in pharmacological sciences, 25(6), 291-294. https://doi.org/10.1016/j.tips.2004.04.001

Li, W., Moore, M. J., Vasilieva, N., Sui, J., Wong, S. K., Berne, M. A., Somasundaran, M., Sullivan, J. L., Luzuriaga, K., Greenough, T. C., Choe, H., & Farzan, M. (2003). Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature, 426(6965), 450-454. https://doi.org/10.1038/nature02145

Yang, J. K., Lin, S. S., Ji, X. J., & Guo, L. M. (2010). Binding of SARS coronavirus to its receptor damages islets and causes acute diabetes. Acta diabetologica, 47(3), 193-199. https://doi.org/10.1007/s00592-009-0109-4

Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S., Krüger, N., Herrler, T., Erichsen, S., Schiergens, T. S., Herrler, G., Wu, N. H., Nitsche, A., Müller, M. A., Drosten, C., & Pöhlmann, S. (2020). SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. Cell, 181(2), 271–280.e8. https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052

Tay, M. Z., Poh, C. M., Rénia, L., MacAry, P. A., & Ng, L. (2020). The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. Nature reviews. Immunology, 20(6), 363-374. https://doi.org/10.1038/s41577-020-0311-8

Connors, J. M., & Levy, J. H. (2020). Thromboinflammation and the hypercoagulability of COVID-19. Journal of thrombosis and haemostasis, 18(7), 1559-1561. https://doi.org/10.1111/jth.14849

Su, H., Yang, M., Wan, C., Yi, L. X., Tang, F., Zhu, H. Y., Yi, F., Yang, H. C., Fogo, A. B., Nie, X., & Zhang, C. (2020). Renal histopathological analysis of 26 postmortem findings of patients with COVID-19 in China. Kidney international, 98(1), 219-227. https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.04.003

Wichmann, D., Sperhake, J. P., Lütgehetmann, M., Steurer, S., Edler, C., Heinemann, A., Heinrich, F., Mushumba, H., Kniep, I., Schröder, A. S., Burdelski, C., de Heer, G., Nierhaus, A., Frings, D., Pfefferle, S., Becker, H., Bredereke-Wiedling, H., de Weerth, A., Paschen, H. R., Sheikhzadeh-Eggers, S., Kluge, S. (2020). Autopsy Findings and Venous Thromboembolism in Patients With COVID-19: A Prospective Cohort Study. Annals of internal medicine, 173(4), 268-277. https://doi.org/10.7326/M20-2003

Menter, T., Haslbauer, J. D., Nienhold, R., Savic, S., Hopfer, H., Deigendesch, N., Frank, S., Turek, D., Willi, N., Pargger, H., Bassetti, S., Leuppi, J. D., Cathomas, G., Tolnay, M., Mertz, K. D., & Tzankov, A. (2020). Postmortem examination of COVID-19 patients reveals diffuse alveolar damage with severe capillary congestion and variegated findings in lungs and other organs suggesting vascular dysfunction. Histopathology, 77(2), 198-209. https://doi.org/10.1111/his.14134

Tian, S., Xiong, Y., Liu, H., Niu, L., Guo, J., Liao, M., & Xiao, S. Y. (2020). Pathological study of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) through postmortem core biopsies. Modern pathology, Inc, 33(6), 1007-1014. https://doi.org/10.1038/s41379-020-0536-x

Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA, 323(13), 1239-1242. https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648

Wang, Y., Lu, X., Li, Y., Chen, H., Chen, T., Su, N., Huang, F., Zhou, J., Zhang, B., Yan, F., & Wang, J. (2020). Clinical Course and Outcomes of 344 Intensive Care Patients with COVID-19. American journal of respiratory and critical care medicine, 201(11), 1430-1434. https://doi.org/10.1164/rccm.202003-0736LE

Yang, X., Yu, Y., Xu, J., Shu, H., Xia, J., Liu, H., Wu, Y., Zhang, L., Yu, Z., Fang, M., Yu, T., Wang, Y., Pan, S., Zou, X., Yuan, S., & Shang, Y. (2020). Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. The Lancet. Respiratory medicine, 8(5), 475-481. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5

Dashraath, P., Wong, J., Lim, M., Lim, L. M., Li, S., Biswas, A., Choolani, M., Mattar, C., & Su, L. L. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology, 222(6), 521-531. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.03.021

Barton, L. M., Duval, E. J., Stroberg, E., Ghosh, S., Mukhopadhyay, S. (2020). COVID-19 Autopsies, Oklahoma, USA. American Journal of Clinical Pathology, 153(6), 725-733. https://doi.org/10.1093/ajcp/aqaa062

Zinserling, V. A., Vashukova, M. A., Vasilyeva, M. V., Isakov, A. N., Lugovskaya, N. A., Narkevich, T. A., Sukhanova, Yu. V., Semenova, N. Yu., & Gusev, D. A. (2020). Voprosy patomorfogeneza novoi koronavirusnoi infektsii (COVID-19) [Issues of pathology of a new coronavirus infection CoVID-19]. Jurnal Infektologii, 12(2), 5-11. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2020-12-2-5-11

Griffin, D. O., Jensen, A., Khan, M., Chin, J., Chin, K., Saad, J., Parnell, R., Awwad, C., & Patel, D. (2020). Pulmonary Embolism and Increased Levels of d-Dimer in Patients with Coronavirus Disease. Emerging infectious diseases, 26(8), 1941-1943. https://doi.org/10.3201/eid2608.201477

Lodigiani, C., Iapichino, G., Carenzo, L., Cecconi, M., Ferrazzi, P., Sebastian, T., Kucher, N., Studt, J. D., Sacco, C., Bertuzzi, A., Sandri, M. T., Barco, S., & Humanitas COVID-19 Task Force (2020). Venous and arterial thromboembolic complications in COVID-19 patients admitted to an academic hospital in Milan, Italy. Thrombosis research, 191, 9-14. https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.024

Riabokon, O. V., Cherkaskyi, V. V., Onishchenko, T. Ye., Riabokon, Yu. Yu. (2021). Features of comorbid pathology spectrum and age structure of oxygen-dependent patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) depending on outcomes of the disease. Zaporozhye medical journal, 23(2), 214-219. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.2.228712

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження