Толерантність до фізичного навантаження в підлітків із ревматичними захворюваннями, враховуючи систолічну функцію серця

Автор(и)

  • Т. О. Головко ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3815-7874
  • Н. С. Шевченко ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4407-6050
  • Л. Ф. Богмат Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5144-3686
  • В. В. Ніконова ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8269-6176

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.1.243693

Ключові слова:

систолічна функція міокарда, ревматичні захворювання, толерантність до фізичного навантаження, підлітки

Анотація

Мета роботи – визначити систолічну функцію серця та адаптивні можливості до фізичного навантаження в підлітків із ювенільним ідіопатичним артритом (ЮІА) і системним червоним вовчаком.

Матеріали та методи. Обстежили 72 підлітків із ревматичними захворюваннями (РЗ) віком 10–18 (13,11 ± 0,89) років; 58 дівчат і 14 хлопців. Група контролю – 46 здорових підлітків зіставного віку (14,73 ± 0,32 року); 29 дівчат і 17 хлопців. Усім хворим здійснили ультразвукове дослідження серця на апараті LOGIO V2 General Electric (США). Для визначення толерантності до мінімального фізичного навантаження виконали тест шестихвилинної ходьби (ТШХ). До тесту та після його завершення протягом першої хвилини відновлювального періоду підрахували частоту серцевих скорочень (ЧСС), виміряли артеріальний тиск, розрахували індекс Алговера (ІА). Пройдену дистанцію виміряли в метрах.

Результати. Встановили, що в підлітків із РЗ відбувається вірогідне зниження фракції викиду (ФВ) правого шлуночка (ПШ) на тлі істотного збільшення ударного об’єму (УО) та хвилинного об’єму кровообігу (ХОК) ПШ, що супроводжується вищими значеннями ЧСС. У пацієнтів з ЮІА визначили вірогідно меншу ФВ обох шлуночків серця на тлі достовірно вищих значень ЧСС, а також знижені УО лівого шлуночка (ЛШ) та ХОКлш; УОпш та ХОКпш були вірогідно вищими. Аналізуючи показники ТШХ, виявили: дистанція вірогідно менша в підлітків із РЗ, а відсоток приросту ЧСС після тесту – більший. Індекс Алговера вірогідно вищий до ТШХ, істотно підвищився після тесту. У підлітків із низькою ФВпш спостерігали достовірне зниження УОпш і ХОКпш на тлі вірогідно нижчої ЧСС, але ІА після ТШХ значущо вищий.

Висновки. У підлітків із РЗ на тлі збереження систолічної функції лівого шлуночка виявили зниження систолічної функції правого шлуночка серця, збільшення УОпш та ХОКпш на тлі підвищення ЧСС. Толерантність до фізичного навантаження зберігалася в межах нормальних значень внаслідок суттєвого підвищення активності систем регуляції. При зниженні систолічної функції правого шлуночка, що прогресує, виявили зниження його ударного та хвилинного об’ємів; це може вказувати на участь інших систем регуляції в адекватній підтримці системи кровообігу.

 

Біографії авторів

Т. О. Головко, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків

канд. мед. наук, доцент каф. педіатрії № 2, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; старший науковий співробітник відділу ревматології та коморбідних станів

Н. С. Шевченко, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків

д-р мед. наук, зав. каф. педіатрії № 2, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; провідний науковий співробітник відділу ревматології та коморбідних станів

Л. Ф. Богмат, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. відділу ревматології та коморбідних станів, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків; професор каф. педіатрії № 2

В. В. Ніконова, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків

канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу ревматології та коморбідних станів

Посилання

Løgstrup, B. B., Ellingsen, T., Pedersen, A. B., Kjaersgaard, A., Bøtker, H. E., & Maeng, M. (2018). Development of heart failure in patients with rheumatoid arthritis: A Danish population-based study. European journal of clinical investigation, 48(5), e12915. https://doi.org/10.1111/eci.12915

Ntusi, N., Francis, J. M., Sever, E., Liu, A., Piechnik, S. K., Ferreira, V. M., Matthews, P. M., Robson, M. D., Wordsworth, P. B., Neubauer, S., & Karamitsos, T. D. (2018). Anti-TNF modulation reduces myocardial inflammation and improves cardiovascular function in systemic rheumatic diseases. International journal of cardiology, 270, 253-259. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.06.099

Lee, J. L., Sinnathurai, P., Buchbinder, R., Hill, C., Lassere, M., & March, L. (2018). Biologics and cardiovascular events in inflammatory arthritis: a prospective national cohort study. Arthritis research & therapy, 20(1), 171. https://doi.org/10.1186/s13075-018-1669-x

McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., Burri, H., Butler, J., Čelutkienė, J., Chioncel, O., Cleland, J., Coats, A., Crespo-Leiro, M. G., Farmakis, D., Gilard, M., Heymans, S., Hoes, A. W., Jaarsma, T., Jankowska, E. A., Lainscak, M., … ESC Scientific Document Group (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European heart journal, 42(36), 3599-3726. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

Del Castillo, S., Shaddy, R. E., & Kantor, P. F. (2019). Update on pediatric heart failure. Current opinion in pediatrics, 31(5), 598-603. https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000807

Ubuane, P. O., Animasahun, B. A., Ajiboye, O. A., Kayode-Awe, M. O., Ajayi, O. A., & Njokanma, F. O. (2018). The historical evolution of the six-minute walk test as a measure of functional exercise capacity: a narrative review. Journal of Xiangya Medicine, 3(0). https://doi.org/10.21037/jxym.2018.11.01

Kasović, M., Štefan, L., & Petrić, V. (2021). Normative data for the 6-min walk test in 11-14 year-olds: a population-based study. BMC pulmonary medicine, 21(1), 297. https://doi.org/10.1186/s12890-021-01666-5

Yu, T., Tian, C., Song, J., He, D., Sun, Z., & Sun, Z. (2017). Derivation and Validation of Shock Index as a parameter for Predicting Long-term Prognosis in Patients with Acute Coronary Syndrome. Scientific reports, 7(1), 11929. https://doi.org/10.1038/s41598-017-12180-2

Koch, E., Lovett, S., Nghiem, T., Riggs, R. A., & Rech, M. A. (2019). Shock index in the emergency department: utility and limitations. Open access emergency medicine : OAEM, 11, 179-199. https://doi.org/10.2147/OAEM.S178358

Shevchenko, N. S., Bohmat L. F., Holovko T. O., & Demianenko M. V. (2019). Adaptatsionnye vozmozhnosti serdechno-sosudistoi sistemy u detei s revmaticheskimi zabolevaniyami i komorbidnymi sostoyaniyami [Adaptive capabilities of the cardiovascular system in children with rheumatic diseases and comorbid conditions]. Pathologia, 16(1), 99-105. [in Russian]. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.1.166395

Gochicoa-Rangel, L, Mora-Romero, U., Guerrero-Zúñiga, S., Silva-Cerón, M., Cid-Juárez, S., Velázquez-Uncal, M., Durán-Cuéllar, A., Salas-Escamilla, I., Mejía-Alfaro, R., & Torre-Bouscoulet, L. (2019). Six-Minute Walk Test: Recommendations and procedure. Neumologia y cirugia de torax, 78(2), 164-172. https://doi.org/10.35366/NTS192J

Ahlers, M. J., Lowery, B. D., Farber-Eger, E., Wang, T. J., Bradham, W., Ormseth, M. J., Chung, C. P., Stein, C. M., & Gupta, D. K. (2020). Heart Failure Risk Associated With Rheumatoid Arthritis-Related Chronic Inflammation. Journal of the American Heart Association, 9(10), e014661. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.014661

Kotyla P. J. (2018). Bimodal Function of Anti-TNF Treatment: Shall We Be Concerned about Anti-TNF Treatment in Patients with Rheumatoid Arthritis and Heart Failure?. International journal of molecular sciences, 19(6), 1739. https://doi.org/10.3390/ijms19061739

Ziade, N., El Khoury, B., Zoghbi, M., Merheb, G., Abi Karam, G., Mroue', K., & Messaykeh, J. (2020). Prevalence and pattern of comorbidities in chronic rheumatic and musculoskeletal diseases: the COMORD study. Scientific reports, 10(1), 7683. https://doi.org/10.1038/s41598-020-64732-8

Plein, S., Erhayiem, B., Fent, G., Horton, S., Dumitru, R. B., Andrews, J., Greenwood, J. P., Emery, P., Hensor, E. M., Baxter, P., Pavitt, S., & Buch, M. H. (2020). Cardiovascular effects of biological versus conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drug therapy in treatment-naïve, early rheumatoid arthritis. Annals of the rheumatic diseases, 79(11), 1414-1422. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-217653

Liu, Y., & Kaplan, M. J. (2018). Cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus: an update. Current opinion in rheumatology, 30(5), 441-448. https://doi.org/10.1097/BOR.0000000000000528

Barbhaiya, M., Feldman, C. H., Chen, S. K., Guan, H., Fischer, M. A., Everett, B. M., & Costenbader, K. H. (2020). Comparative Risks of Cardiovascular Disease in Patients With Systemic Lupus Erythematosus, Diabetes Mellitus, and in General Medicaid Recipients. Arthritis care & research, 72(10), 1431-1439. https://doi.org/10.1002/acr.24328

Mavrogeni, S., Markousis-Mavrogenis, G., Koutsogeorgopoulou, L., Dimitroulas, T., Bratis, K., Kitas, G. D., Sfikakis, P., Tektonidou, M., Karabela, G., Stavropoulos, E., Katsifis, G., Boki, K. A., Kitsiou, A., Filaditaki, V., Gialafos, E., Plastiras, S., Vartela, V., & Kolovou, G. (2017). Cardiovascular magnetic resonance imaging pattern at the time of diagnosis of treatment naïve patients with connective tissue diseases. International journal of cardiology, 236, 151-156. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.01.104

Løgstrup, B. B., Masic, D., Laurbjerg, T. B., Blegvad, J., Herly, M., Kristensen, L. D., Urbonaviciene, G., Hedemann-Nielsen, A., & Ellingsen, T. (2017). Left ventricular function at two-year follow-up in treatment-naive rheumatoid arthritis patients is associated with anti-cyclic citrullinated peptide antibody status: a cohort study. Scandinavian journal of rheumatology, 46(6), 432-440. https://doi.org/10.1080/03009742.2016.124994

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження