Проблеми оцінювання та диференційної діагностики аденоїдно-кістозної карциноми молочної залози в черезшкірній біопсії на основі окремого випадку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.2.245804

Ключові слова:

аденоїдно-кістозна карцинома, карцинома молочної залози, tru cut біопсія

Анотація

Аденоїдно-кістозна карцинома (AdCC) – дуже рідкісна низькодиференційована інвазивна карцинома переважно молочної залози. Те, що у черезшкірних біоптатах подібні з AdCC патерни можна спостерігати в інвазивній карциномі молочної залози (IBC) та в карциномі in situ (DCIS), спричиняє труднощі їхньої диференційної діагностики.

Клінічний випадок. Хвора, 70 років надійшла до нашої клініки зі скаргами на пальпаторне утворення в субареолярній ділянці лівої молочної залози. Під час мікроскопічного дослідження в 3 зразках тканини черезшкірного біоптату пухлини молочної залози виявили IBC-подібні трубчасті структури, деякі з яких були утворені дрібними уніформними клітинами з вузькою цитоплазмою, інші містили еозинофільний матеріал у просвітах, а також гнізда солідноклітинних структур, що вказувало на DCIS у фокальних зонах.

Під час імуногістохімічного дослідження визначили p63-позитивні і кальпонін-позитивні міоепітеліальні клітини, Cd117-позитивні та CK7-позитивні епітеліальні клітини. Експресію прогестерону, естрогену і Cerbb2 не спостерігали. Експресія Ki-67 виявлена у 2 % клітин. За цими результатами встановили діагноз AdCC.

Висновки. У біоптатах грудної залози, крім подвійної популяції пухлинних клітин (епітеліальних і міоепітеліальних), важливо визначати різні патерни пухлини та звертати увагу на матеріал у просвітах трубчастих структур, що містять патерни AdCC і можуть призвести до помилкової діагностики IBC і DCIS. У сумнівних випадках під час імуногістохімічного дослідження корисним є використання хоча б одного міоепітеліального маркера та епітеліальних маркерів, як-от Cd117 і CK7.

Біографії авторів

Ільяс Саяр, Університет Ерзінджана Біналі Їлдирима, Туреччина

доцент каф. патології

Уфук Меміш, Університет Ерзінджана Біналі Їлдирима, Туреччина

асистент, каф. загальної хірургії

Самі Білічі, Університет Ерзінджана Біналі Їлдирима, Туреччина

асистент, каф. загальної хірургії

Нуртен Арслан Ісік, Університет Ерзінджана Біналі Їлдирима, Туреччина

асистент, факультет здоров’я

Посилання

WHO Classification of Tumours Editorial Board. (2019, December 3). Breast Tumours: WHO Classification of Tumours (Medicine) (5th ed.). World Health Organization.

Ghabach, B., Anderson, W. F., Curtis, R. E., Huycke, M. M., Lavigne, J. A., & Dores, G. M. (2010). Adenoid cystic carcinoma of the breast in the United States (1977 to 2006): a population-based cohort study. Breast cancer research : BCR, 12(4), R54. https://doi.org/10.1186/bcr2613

Miyai, K., Schwartz, M. R., Divatia, M. K., Anton, R. C., Park, Y. W., Ayala, A. G., & Ro, J. Y. (2014). Adenoid cystic carcinoma of breast: Recent advances. World journal of clinical cases, 2(12), 732-741. https://doi.org/10.12998/wjcc.v2.i12.732

Treitl, D., Radkani, P., Rizer, M., El Hussein, S., Paramo, J. C., & Mesko, T. W. (2018). Adenoid cystic carcinoma of the breast, 20 years of experience in a single center with review of literature. Breast cancer, 25(1), 28-33. https://doi.org/10.1007/s12282-017-0780-1

Yang, C., Zhang, L., & Sanati, S. (2019). SOX10 Is a Sensitive Marker for Breast and Salivary Gland Adenoid Cystic Carcinoma: Immunohistochemical Characterization of Adenoid Cystic Carcinomas. Breast cancer : basic and clinical research, 13, 1178223419842185. https://doi.org/10.1177/1178223419842185

Defaud-Hénon, F., Tunon-de-Lara, C., Fournier, M., Marty, M., Velasco, V., de Mascarel, I., & MacGrogan, G. (2010). Le carcinome adénoïde kystique du sein: étude clinique, histologique, immunohistochimique et revue de la littérature [Adenoid cystic carcinoma of the breast: clinical, histological and immunohistochemical characterization]. Annales de pathologie, 30(1), 7-16. https://doi.org/10.1016/j.annpat.2010.01.003

Poling, J. S., Yonescu, R., Subhawong, A. P., Sharma, R., Argani, P., Ning, Y., & Cimino-Mathews, A. (2017). MYB Labeling by Immunohistochemistry Is More Sensitive and Specific for Breast Adenoid Cystic Carcinoma than MYB Labeling by FISH. The American journal of surgical pathology, 41(7), 973-979. https://doi.org/10.1097/PAS.0000000000000878

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-22

Номер

Розділ

Клінічний випадок