Порівняльна характеристика регенерації стегнової кістки щурів при інтрамедулярному остеосинтезі з використанням медичної сталі та вуглець-вуглецевого композитного матеріалу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.3.265186

Ключові слова:

регенерація, перелом кістки, інтрамедулярний остеосинтез, композитний матеріал, вуглець

Анотація

Мета роботи – порівняти морфологічні особливості регенерації стегнової кістки щурів при інтрамедулярному остеосинтезі з використанням медичної сталі та вуглець-вуглецевого композитного матеріалу.

Матеріали та методи. Шляхом оперативного втручання дослідним тваринам моделювали перелом стегнової кістки. Усіх тварин поділили на дві групи: у першій для інтрамедулярної фіксації уламків використовували медичну сталь, а в другій фіксацію уламків кістки виконували за допомогою вуглець-вуглецевого композитного матеріалу. Під час дослідження дотримувались Директиви 2010/63/ЄС з захисту тварин Європейського Парламенту, принципів Гельсінської Декларації та Закону України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження». Використовуючи морфологічні, морфометричні, гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні та рентгенологічний методи дослідили кістковий регенерат на 30 добу, через 6 і 12 місяців після оперативного втручання. Вивчали експресію імуногістохімічних маркерів CD-34 і Кі-67 на клітинах регенерату з використанням програми ImageJ. Статистичний аналіз результатів виконали методами варіаційної статистики з використанням програми Statistica 13.0.

Результати. В експериментальній групі тварин, у яких для фіксації кістки використовували вуглець-вуглецевий композитний матеріал, на 30 добу після оперативного втручання встановлено статистично значуще збільшення експресії відносної площі, яку займають CD-34+ структури, порівняно з групою тварин, де для фіксації використовували медичну сталь (у першій експериментальній групі – 4,80 ± 0,40, у другій – 2,80 ± 0,30), а також статистично значуще збільшення експресії маркера Кі-67+ (у першій експериментальній групі – 5,20 ± 0,36, у другій – 2,48 ± 0,32). Під час оглядової мікроскопії спостерігали швидші темпи остеоінтеграції та регенерації місця перелому в групі експериментальних тварин, у яких для фіксації кістки використовували вуглець-вуглецевий композитний матеріал, порівняно з другою групою внаслідок стимуляції росту ендотелію судин. Результати гістологічного дослідження збігаються з даними рентгенологічного обстеження на всіх строках спостереження.

Висновки. Використання вуглець-вуглецевого композитного матеріалу під час інтрамедулярного остеосинтезу пришвидшує темпи перебудови кісткового регенерату внаслідок реалізації ангіогенного ефекту. Це підтверджено збільшенням експресії маркерів проліферативної активності Кі-67+ та маркера ендотелію судин СD-34+ у групі тварин, лікованих із використанням композитного матеріалу, на 30 добу.

Біографії авторів

В. В. Чорний, Запорізький державний медичний університет, Україна

асистент каф. травматології та ортопедії

П. В. Богданов, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, старший викладач каф. анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Посилання

Cao, H., Li, L., Li, L., Meng, X., Liu, Y., Cheng, W., Zhang, P., Gao, Y., Qin, L., & Wang, X. (2022). New use for old drug: Local delivery of puerarin facilitates critical-size defect repair in rats by promoting angiogenesis and osteogenesis. Journal of orthopaedic translation, 36, 52-63. https://doi.org/10.1016/j.jot.2022.05.003

Li, M., Xiong, P., Yan, F., Li, S., Ren, C., Yin, Z., Li, A., Li, H., Ji, X., Zheng, Y., & Cheng, Y. (2018). An overview of graphene-based hydroxyapatite composites for orthopedic applications. Bioactive materials, 3(1), 1-18. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2018.01.001

Luo, Y., Zhang, C., Wang, J., Liu, F., Chau, K. W., Qin, L., & Wang, J. (2021). Clinical translation and challenges of biodegradable magnesium-based interference screws in ACL reconstruction. Bioactive materials, 6(10), 3231-3243. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2021.02.032

Zhang, Y., Li, C., Zhang, W., Deng, J., Nie, Y., Du, X., Qin, L., & Lai, Y. (2021). 3D-printed NIR-responsive shape memory polyurethane/magnesium scaffolds with tight-contact for robust bone regeneration. Bioactive materials, 16, 218-231. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2021.12.032

Cao, H., Li, L., Li, L., Meng, X., Liu, Y., Cheng, W., Zhang, P., Gao, Y., Qin, L., & Wang, X. (2022). New use for old drug: Local delivery of puerarin facilitates critical-size defect repair in rats by promoting angiogenesis and osteogenesis. Journal of orthopaedic translation, 36, 52-63. https://doi.org/10.1016/j.jot.2022.05.003

Zhang, Q., Wu, W., Qian, C., Xiao, W., Zhu, H., Guo, J., Meng, Z., Zhu, J., Ge, Z., & Cui, W. (2019). Advanced biomaterials for repairing and reconstruction of mandibular defects. Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109858. https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.109858

Prabhu, B., Karau, A., Wood, A., Dadsetan, M., Liedtke, H., & Dewitt, T. (2018). Bioresorbable materials for orthopedic applications (Lactide and glycolide based). In Orthopedic Biomaterials: Progress in Biology, Manufacturing, and Industry Perspectives (pp. 287-344). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89542-0_13

Shin, Y. C., Song, S. J., Jeong, S. J., Kim, B., Kwon, I. K., Hong, S. W., Oh, J. W., & Han, D. W. (2018). Graphene-Based Nanocomposites as Promising Options for Hard Tissue Regeneration. Advances in experimental medicine and biology, 1078, 103-117. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0950-2_6

Bhong, S. Y., More, N., Choppadandi, M., & Kapusetti, G. (2019). Review on carbon nanomaterials as typical candidates for orthopaedic coatings. SN Applied Sciences, 1, 76. https://doi.org/10.1007/s42452-018-0082-z

Wright, Z. M., Arnold, A. M., Holt, B. D., Eckhart, K. E., & Sydlik, S. A. (2019). Functional Graphenic Materials, Graphene Oxide, and Graphene as Scaffolds for Bone Regeneration. Regenerative Engineering and Translational Medicine, 5(2), 190-209. https://doi.org/10.1007/s40883-018-0081-z

Barabás, R., de Souza Ávila, E., Ladeira, L. O., Antônio, L. M., Tötös, R., Simedru, D., Bizo L., Cadar, O. (2020). Graphene Oxides/Carbon Nanotubes–Hydroxyapatite Nanocomposites for Biomedical Applications. Arabian Journal for Science and Engineering, 45(1), 219-227. https://doi.org/10.1007/s13369-019-04058-4

Cheng, X., Wan, Q., & Pei, X. (2018). Graphene Family Materials in Bone Tissue Regeneration: Perspectives and Challenges. Nanoscale research letters, 13(1), 289. https://doi.org/10.1186/s11671-018-2694-z

Li, X., Chen, J., Xu, Z., Zou, Q., Yang, L., Ma, M., Shu L., He Z., & Ye, C. (2020). Osteoblastic differentiation of stem cells induced by graphene oxide-hydroxyapatite-alginate hydrogel composites and construction of tissue-engineered bone. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 31(12). https://doi.org/10.1007/s10856-020-06467-6

Boga, J. C., Miguel, S. P., de Melo-Diogo, D., Mendonça, A. G., Louro, R. O., & Correia, I. J. (2018). In vitro characterization of 3D printed scaffolds aimed at bone tissue regeneration. Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 165, 207-218. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.02.038

Zhang, Y., Zhai, D., Xu, M., Yao, Q., Zhu, H., Chang, J., & Wu, C. (2017). 3D-printed bioceramic scaffolds with antibacterial and osteogenic activity. Biofabrication, 9(2), 025037. https://doi.org/10.1088/1758-5090/aa6ed6

Lee, J. H., Shin, Y. C., Lee, S. M., Jin, O. S., Kang, S. H., Hong, S. W., Jeong, C. M., Huh, J. B., & Han, D. W. (2015). Enhanced Osteogenesis by Reduced Graphene Oxide/Hydroxyapatite Nanocomposites. Scientific reports, 5, 18833. https://doi.org/10.1038/srep18833

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-27

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження