Патогенетична обґрунтованість застосування сакубітрилу / валсартану при респіраторно-кардіальній коморбідності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.3.266425

Ключові слова:

коморбідність, хронічне обструктивне захворювання легень, серцева недостатність, сакубітрил / валсартан, натрійуретичний пептид, G-залежна протеїнкіназа

Анотація

До коморбідних станів, що істотно погіршують показники якості та тривалості життя, належать хронічне обструктивне захворювання легень і серцева недостатність. Труднощі медикаментозної терапії полягають у несумісності підходів до лікування хронічної обструктивної хвороби легень і супутньої кардіоваскулярної патології.

Мета роботи – пошук наукових доказів щодо можливого використання комбінованого препарату LCZ696 (angiotensin receptor neprilysin inhibitor, ARNI), який містить інгібітор неприлізину сакубітрил (AHU377) і блокатор рецепторів ангіотензину II валсартан, у пацієнтів із поєднанням хронічного обструктивного захворювання легень і серцевої недостатності.

У результаті огляду фахової літератури встановили: причиною летальності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень можуть бути і зміни з боку дихальної системи, й ускладнення з боку серцево-судинної системи. Виявили, що, прогресуючи, хронічне обструктивне захворювання легень призводить до формування легеневої гіпертензії, гіпертрофії правого шлуночка, зниження його систолічної функції, наступної дилатації правого шлуночка, а також спричиняє виникнення правошлуночкової серцевої недостатності, що є одним із найсерйозніших і найскладніших випробувань у лікувальному процесі. Наслідком цієї поєднаної патології є виникнення лівошлуночкової серцевої недостатності.

Висвітлили роль системи натрійуретичних пептидів: мозкового натрійуретичного пептиду, мозкового натрійуретичного пропептиду, натрійуретичного пептиду С-типу і N-кінцевого попередника натрійуретичного пептиду C-типу – як маркерів хронічного обструктивного захворювання легень і серцевої недостатності.

Натрійуретичний пептид – підтверджений маркер серцевої недостатності. Його висока цінність досягається завдяки визначенню прогнозу та стратифікації ризику у хворих із серцевою недостатністю. Натрійуретичний пептид діє як судинорозширювальний засіб, має антипроліферативну активність через шлях G-залежної протеїнкінази, сприяє бронходилятації, спричиняючи вивільнення ацетилхоліну з клітин бронхіального епітелію.

Висновки. Натрійуретичні пептиди можуть бути потенційним засобом лікування в пацієнтів із серцевими ускладненнями та хронічним обструктивним захворюванням легень. Найкращий спосіб подовження «терміну життя» натрійуретичного пептиду – пригнічення його деградації за допомогою інгібітора неприлізину сакубітрилу.

Біографії авторів

Т. В. Ащеулова, Харківський національний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

К. М. Компаніець, Харківський національний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, доцент, професор каф. пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Н. М. Герасимчук, Харківський національний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

І. В. Ситіна, Харківський національний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки

Посилання

Forum of International Respiratory Societies. (2021). The global impact of respiratory disease (3rd ed.). European Respiratory Society. https:firsnet.org/images/publications/FIRS_Master_09202021.pdf

Voinarovska, G., & Asanov, E. (2020). Ishemichna khvoroba sertsia ta khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen: aktualna problema komorbidnosti u vnutrishnii medytsyni [Ischemic heart disease and chronic obstructive pulmonary disease: the topical problem of comorbidity in internal medicine]. ScienceRise: Medical Science, (3), 20-24. https://doi.org/10.15587/2519-4798.2020.203968

Potabashnii, V. A., Kniazieva, O. V., & Markova, O. Y. (2021). Problemy diahnostyky ta likuvannia khronichnoi ishemichnoi khvoroby sertsia v poiednanni z khronichnym obstruktyvnym zakhvoriuvanniam lehen za danymy retrospektyvnoho analizu [Problems of diagnosis and treatment of chronic ischaemic heart disease combined with chronic obstructive pulmonary disease according to retrospective analysis]. Medicni perspektivi, 26(2), 72-79. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.2.234517

Gorter, T. M., van Veldhuisen, D. J., Bauersachs, J., Borlaug, B. A., Celutkiene, J., Coats, A. J. S., Crespo-Leiro, M. G., Guazzi, M., Harjola, V. P., Heymans, S., Hill, L., Lainscak, M., Lam, C. S. P., Lund, L. H., Lyon, A. R., Mebazaa, A., Mueller, C., Paulus, W. J., Pieske, B., Piepoli, M. F., … de Boer, R. A. (2018). Right heart dysfunction and failure in heart failure with preserved ejection fraction: mechanisms and management. Position statement on behalf of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. European journal of heart failure, 20(1), 16-37. https://doi.org/10.1002/ejhf.1029

Konstam, M. A., Kiernan, M. S., Bernstein, D., Bozkurt, B., Jacob, M., Kapur, N. K., Kociol, R. D., Lewis, E. F., Mehra, M. R., Pagani, F. D., Raval, A. N., Ward, C., & American Heart Association Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; and Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia (2018). Evaluation and Management of Right-Sided Heart Failure: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation, 137(20), e578-e622. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000560

Liczek, M., Panek, I., Damiański, P., Jęczeń, O., Jaźwiec, J., Kuna, P., & Panek, M. (2018). Neprilysin inhibitors as a new approach in the treatment of right heart failure in the course of chronic obstructive pulmonary disease. Response to the letter of Siniorakis et al. Advances in respiratory medicine, 86(5), 257-259. https://doi.org/10.5603/ARM.2018.0042

Humbert, M., Kovacs, G., Hoeper, M. M., Badagliacca, R., Berger, R. M. F., Brida, M., Carlsen, J., Coats, A. J. S., Escribano-Subias, P., Ferrari, P., Ferreira, D. S., Ghofrani, H. A., Giannakoulas, G., Kiely, D. G., Mayer, E., Meszaros, G., Nagavci, B., Olsson, K. M., Pepke-Zaba, J., Quint, J. K., … ESC/ERS Scientific Document Group (2022). 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. European heart journal, 43(38), 3618-3731. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac237

Long, L., Mordi, I. R., Bridges, C., Sagar, V. A., Davies, E. J., Coats, A. J., Dalal, H., Rees, K., Singh, S. J., & Taylor, R. S. (2019). Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with heart failure. The Cochrane database of systematic reviews, 1(1), CD003331. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003331.pub5

Ovcharenko, L. K., Tsіganenko, I. V. & Zaіats Yu. B. (2022). Khronichna sertseva nedostatnist: prychyna chy naslidok? [Chronic heart failure: cause or result?]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny, 22(1), 196-202 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31718/2077-1096.22.1.196

McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., Burri, H., Butler, J., Čelutkienė, J., Chioncel, O., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Crespo-Leiro, M. G., Farmakis, D., Gilard, M., Heymans, S., Hoes, A. W., Jaarsma, T., Jankowska, E. A., Lainscak, M., … ESC Scientific Document Group (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European heart journal, 42(36), 3599-3726. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

Cheng, Y. J., Chen, Z. G., Yao, F. J., Liu, L. J., Zhang, M., & Wu, S. H. (2022). Airflow obstruction, impaired lung function and risk of sudden cardiac death: a prospective cohort study. Thorax, 77(7), 652-662. http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2021-218296

Rosenkranz, S., Howard, L. S., Gomberg-Maitland, M., & Hoeper, M. M. (2020). Systemic Consequences of Pulmonary Hypertension and Right-Sided Heart Failure. Circulation, 141(8), 678-693. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022362

Labaki, W. W., Xia, M., Murray, S., Curtis, J. L., Barr, R. G., Bhatt, S. P., Bleecker, E. R., Hansel, N. N., Cooper, C. B., Dransfield, M. T., Wells, J. M., Hoffman, E. A., Kanner, R. E., Paine, R., 3rd, Ortega, V. E., Peters, S. P., Krishnan, J. A., Bowler, R. P., Couper, D. J., Woodruff, P. G., … Han, M. K. (2018). NT-proBNP in stable COPD and future exacerbation risk: Analysis of the SPIROMICS cohort. Respiratory medicine, 140, 87-93. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2018.06.005

Ibrahim, N. E., & Januzzi, J. L., Jr (2018). Established and Emerging Roles of Biomarkers in Heart Failure. Circulation research, 123(5), 614-629. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.312706

Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., Bueno, H., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Falk, V., González-Juanatey, J. R., Harjola, V. P., Jankowska, E. A., Jessup, M., Linde, C., Nihoyannopoulos, P., Parissis, J. T., Pieske, B., Riley, J. P., Rosano, G. M. C., Ruilope, L. M., Ruschitzka, F., Rutten, F. H., … ESC Scientific Document Group (2016). 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European heart journal, 37(27), 2129-2200. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128

Bodrug, N. & Luca, E. (2022). Natriuretic peptides in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease. The Egyptian Journal of Bronchology, 16(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/s43168-022-00132-y

Lugnier, C., Meyer, A., Charloux, A., Andrès, E., Gény, B., & Talha, S. (2019). The endocrine function of the heart: physiology and involvements of natriuretic peptides and cyclic nucleotide phosphodiesterases in heart failure. Journal of clinical medicine, 8(10), 1746. https://doi.org/10.3390/jcm8101746

Pellicori, P., Cleland, J. G., & Clark, A. L. (2022). Chronic obstructive pulmonary disease and heart failure: a breathless conspiracy. Cardiology Clinics, 40(2), 171-182. https://doi.org/10.1016/j.ccl.2021.12.005

Prickett, T. C., & Espiner, E. A. (2020). Circulating products of C-type natriuretic peptide and links with organ function in health and disease. Peptides, 132, 170363. https://doi.org/10.1016/j.peptides.2020.170363

Akpinar, E., Ateş, C., Akpinar, S., & Hoşgün, D. (2020). Impairment in heart functions and prognostic role of N-terminal pro-brain natriuretic peptide in patients with chronic obstructive pulmonary disease exacerbation. Eurasian Journal of Pulmonology, 22(1), 48. https://doi.org/10.4103/ejop.ejop_30_19

Travers, J. G., Tharp, C. A., Rubino, M., & McKinsey, T. A. (2022). Therapeutic targets for cardiac fibrosis: From old school to next-gen. Journal of Clinical Investigation, 132(5), e148554. https://doi.org/10.1172/JCI148554

Michels da Silva, D., Langer, H., & Graf, T. (2019). Inflammatory and molecular pathways in heart failure - ischemia, HFpEF and transthyretin cardiac amyloidosis. International journal of molecular sciences, 20(9), 2322. https://doi.org/10.1097/fjc.0000000000000007

Colliva, A., Braga, L., Giacca, M., & Zacchigna, S. (2020). Endothelial cell-cardiomyocyte crosstalk in heart development and disease. The Journal of physiology, 598(14), 2923-2939. https://doi.org/10.1113/JP276758

Burke, R. M., Lighthouse, J. K., Mickelsen, D. M., & Small, E. M. (2019). Sacubitril/valsartan decreases cardiac fibrosis in left ventricle pressure overload by restoring PKG signaling in cardiac fibroblasts. Circulation: Heart Failure, 12(4), e005565. http://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.118.005565

Wilck, N., Markó, L., Balogh, A., Kräker, K., Herse, F., Bartolomaeus, H., Szijártó, I. A., Gollasch, M., Reichhart, N., Strauss, O., Heuser, A., Brockschnieder, D., Kretschmer, A., Lesche, R., Sohler, F., Stasch, J. P., Sandner, P., Luft, F. C., Müller, D. N., Dechend, R., … Haase, N. (2018). Nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase stimulation improves experimental heart failure with preserved ejection fraction. JCI insight, 3(4), e96006. https://doi.org/10.1172/jci.insight.96006

Goetze, J. P., Bruneau, B. G., Ramos, H. R., Ogawa, T., de Bold, M. K., & de Bold, A. J. (2020). Cardiac natriuretic peptides. Nature Reviews Cardiology, 17(11), 698-717. https://doi.org/10.1038/s41569-020-0381-0

Cao, Z., Jia, Y., & Zhu, B. (2019). BNP and NT-proBNP as diagnostic biomarkers for cardiac dysfunction in both clinical and forensic medicine. International journal of molecular sciences, 20(8), 1820. https://doi.org/10.3390/ijms20081820

Heinzel, F. R., Hegemann, N., Hohendanner, F., Primessnig, U., Grune, J., Blaschke, F., de Boer, R. A., Pieske, B., Schiattarella, G. G., & Kuebler, W. M. (2020). Left ventricular dysfunction in heart failure with preserved ejection fraction-molecular mechanisms and impact on right ventricular function. Cardiovascular diagnosis and therapy, 10(5), 1541-1560. https://doi.org/10.21037/cdt-20-477

Oh, A., Okazaki, R., Sam, F., & Valero-Muñoz, M. (2019). Heart failure with preserved ejection fraction and adipose tissue: a story of two tales. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 6, 110. https://doi.org/10.3389/fcvm.2019.00110

Domondon, M., Nikiforova, A. B., DeLeon-Pennell, K. Y., & Ilatovskaya, D. V. (2019). Regulation of mitochondria function by natriuretic peptides. American Journal of Physiology-Renal Physiology, 317(5), F1164-F1168. https://doi.org/10.1152/ajprenal.00384.2019

Nielsen, P. M., Grimm, D., Wehland, M., Simonsen, U., & Krüger, M. (2018). The combination of Valsartan and Sacubitril in the treatment of hypertension and heart failure - an update. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 122(1), 9-18. https://doi.org/10.1111/bcpt.12912

Ashcheulova, T. V., Kompaniiets, K. M., & Herasymchuk, N. M. (2019). Supramolecular complex sacubitril/valsartan - the first representative of a new class of drugs for the treatment of chronic heart failure. Pathologia, 16(3), 408-416. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.3.188964

Dargad, R. R., Prajapati, M. R., Dargad, R. R., & Parekh, J. D. (2018). Sacubitril/valsartan: A novel angiotensin receptor-neprilysin inhibitor. Indian heart journal, 70 Suppl 1(Suppl 1), S102-S110. https://doi.org/10.1016/j.ihj.2018.01.002

Voronkov, L. H., Berezin, O. Ye., Zharinova, V. Yu., Zhebel, V. M., Koval, O. A., Rudyk, Yu. S., Parkhomenko, O. M., & Tseluiko, V. I. (2019). Biolohichni markery ta yikh zastosuvannia pry sertsevii nedostatnosti. Konsensus Vseukrainskoi asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy, Vseukrainskoi asotsiatsii fakhivtsiv iz sertsevoi nedostatnosti ta Ukrainskoi asotsiatsii fakhivtsiv z nevidkladnoi kardiolohii [Biological markers and their use in heart failure. Consensus of the All-Ukrainian Association of Cardiologists of Ukraine, the All-Ukrainian Association of Heart Failure Specialists and the Ukrainian Association of Emergency Cardiology Specialists]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal, 26(2), 11-22. [in Ukrainian]. http://doi.org/10.31928/1608-635X-2019.2.1122

Dalzell, J. R., Seed, A., Berry, C., Whelan, C. J., Petrie, M. C., Padmanabhan, N., Clarke, A., Biggerstaff, F., Hillier, C., & McMurray, J. J. (2014). Effects of neutral endopeptidase (neprilysin) inhibition on the response to other vasoactive peptides in small human resistance arteries: studies with thiorphan and omapatrilat. Cardiovascular therapeutics, 32(1), 13-18. https://doi.org/10.1111/1755-5922.12053

Karoor, V., Oka, M., Walchak, S. J., Hersh, L. B., Miller, Y. E., & Dempsey, E. C. (2013). Neprilysin regulates pulmonary artery smooth muscle cell phenotype through a platelet-derived growth factor receptor-dependent mechanism. Hypertension, 61(4), 921-930. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.199588

Cunningham, J. W., Claggett, B. L., O'Meara, E., Prescott, M. F., Pfeffer, M. A., Shah, S. J., Redfield, M. M., Zannad, F., Chiang, L. M., Rizkala, A. R., Shi, V. C., Lefkowitz, M. P., Rouleau, J., McMurray, J. J. V., Solomon, S. D., & Zile, M. R. (2020). Effect of Sacubitril/Valsartan on Biomarkers of Extracellular Matrix Regulation in Patients With HFpEF. Journal of the American College of Cardiology, 76(5), 503-514. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.05.072

Zhang, H., Liu, G., Zhou, W., Zhang, W., Wang, K., & Zhang, J. (2019). Neprilysin inhibitor-angiotensin II receptor blocker combination therapy (sacubitril/valsartan) suppresses atherosclerotic plaque formation and inhibits inflammation in apolipoprotein E-deficient Mice. Scientific reports, 9(1), 1-7. https://doi.org/10.1038/s41598-019-42994-1

Pulmonary Artery Pressure Reduction With ENTresto (Sacubitril/Valsartan) (PARENT) (2020). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02788656 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02788656

Iborra-Egea, O., Gálvez-Montón, C., Roura, S., Perea-Gil, I., Prat-Vidal, C., Soler-Botija, C., & Bayes-Genis, A. (2017). Mechanisms of action of sacubitril/valsartan on cardiac remodeling: a systems biology approach. NPJ systems biology and applications, 3(1), 1-9. https://doi.org/10.1038/s41540-017-0013-4

Desai, A. S. (2021, July 20). Sacubitril/valsartan lowers pulmonary artery pressures at 30 days in HFrEF. Healio. https://www.healio.com/news/cardiology/20210720/sacubitrilvalsartan-lowers-pulmonary-artery-pressures-at-30-days-in-hfref

Desai, A. S. (2020). Effects of ARNI treatment on arterial hemodynamics, cardiac remodelling and pulmonary artery pressure in HFrEF. Physicians' Academy for Cardiovascular Education. https://pace-cme.org/2020/01/14/effects-of-arni-treatment-on-arterial-hemodynamics-cardiac-remodelling-and-pulmonary-artery-pressure-in-hfref/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-27

Номер

Розділ

Огляди