Зниження ризику недосягнення контролю артеріального тиску в пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця: роль кверцетину

Автор(и)

  • Т. М. Соломенчук Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6153-0457
  • М. І. Прокоса Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2710-338X
  • О. Ю. Климкович Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7788-5722

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2023.1.268435

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, s-ICAM-1, sVCAM, ендотелін-1, ендотеліальна дисфункція

Анотація

Мета роботи – визначити вплив кверцетину на предиктори недосягнення цільових рівнів артеріального тиску (АТ) у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) та ішемічну хворобу серця (ІХС).

Матеріали та методи. Обстежили 120 хворих на АГ ІІ стадії 2–3 ступенів у поєднанні зі стабільною ІХС (66 жінок і 54 чоловіки). Хворих поділили на 2 групи: І – 58 пацієнтів, які, крім базисної терапії (раміприл / амлодипін), отримували кверцетин (Корвітин®); ІІ – 62 обстежених, котрим призначили тільки антигіпертензивне лікування. Визначали показники добового моніторингу АТ, ліпідного спектра крові, С-реактивного протеїну, концентрацію молекул адгезії (s-VCAM, s-ICAM-1), рівні ендотеліну-1 (ЕТ-1), ІЛ-1, ІЛ-6, ТНФ-α. Статистичне опрацювання результатів здійснили, застосувавши програми Minitab 21.0, StatPlus Pro 7.6.5, Wizard Pro, Jamovi, MedCalc.

Результати. Встановили, що ризик недосягнення цільового рівня САТдоб у групі базисного лікування АГ (II група) достовірно зростає з перевищенням рівня ХС ЛПНЩ >4,0 ммоль/л (у 3,6 раза), збільшенням рівнів ІЛ-6 >7 нг/мл (у 10 разів), ТНФ-α >9 пг/мл (у 7 разів), VCAM >1100 нг/мл (у 2,4 раза). У групі осіб, які додатково отримували кверцетин (І група), в разі підвищення рівня ЕТ-1 >1,1 пг/мл збільшується ризик недосягнення цільового САТдоб у 2,6 раза, в II групі – у 3,5 раза щодо САТдоб, у ІІ групі – у 8,6 раза щодо ДАТдоб. У II групі підвищення концентрації ІЛ-6 >7 нг/мг вірогідно підвищувало ризик виникнення аритмій (у 6 разів).

Висновки. У разі застосування кверцетину вдається досягти цільових значень САТ (добового, денного, нічного) і ДАТ (добового, денного, нічного) у вірогідно більшої частки хворих порівняно з тими, кому призначено лише стандартну антигіпертензивну терапію. Кверцетин має ендотеліопротективну дію, про що свідчить достовірне зниження рівнів молекул адгезії судинного ендотелію (s-VCAM), молекул міжклітинної адгезії I типу (s-ICAM-1), ЕТ-1, ІЛ-1, ІЛ-6, ТНФ-α. Додаткове використання кверцетину разом зі стандартною антигіпертензивною терапією вірогідно зменшує ризик недосягнення цільових рівнів САТдоб, ДАТдоб і ризик виникнення порушень серцевого ритму навіть на фоні підвищення концентрації прозапальних цитокінів та інших маркерів ендотеліальної дисфункції.

Біографії авторів

Т. М. Соломенчук, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. сімейної медицини ФПДО

 

М. І. Прокоса, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

асистент каф. сімейної медицини ФПДО

О. Ю. Климкович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

асистент каф. сімейної медицини ФПДО

Посилання

Boichuk, H. R., Myronets, O. I., & Plesh, I. A. (2019). Osnovni faktory ryzyku prohresuvannnia hipertonichnoi khvoroby [The main risk factors for the progression of hypertension]. Bimco Journal. Abstract book of the congress BIMCO (pp. 187-187). [in Ukrainian].

Vantiukh, N. V., Lemko, O. I., & Reshetar, D. V. (2020). Khronichna bronkhialna obstruktsiia ta endotelialna dysfunktsiia: deiaki imunolohichni aspekty vzaiemodii [Chronic bronchial obstruction and endothelial dysfunction: some immunological aspects of the interaction]. Astma ta alerhiia, (3), 14-21. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31655/2307-3373-2022-3-14-21

Vatseba, M. O., Haliuk, N. M., & Havrysh, I. M. (2021, December 28). Endotelialna dysfunktsiia u cholovikiv z arterialnoi hipertenziieiu ta komorbidnoiu patolohiieiu [Endothelial dysfunction in men with arterial hypertension and comorbid pathology]. Modern medicine: the use of creative industries in the healthcare system. International scientific conference (pp. 24-26). Medical University of Lublin. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-182-4-5

Vynnychenko, L. B., & Pryvalova, A. O. (2017). Endotelialna dysfunktsiia ta arterialna ryhidnist u khvorykh na khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia [Endothelial dysfunction and arterial stiffness in patients with chronic obstructive disease]. Aktualni pytannia teoretychnoi ta klinichnoi medytsyny. Abstracts of reports of the 5th international scientific and practical conference (pp. 225-225). Sumy: Sumy State University. [in Ukrainian].

Zaremba, Ye. Kh., Zaremba-Fedchyshyn, O. V., & Prokosa, M. I. (2021). Otsinka efektyvnosti metabolichnoi terapii v rozvytku adhezyvnoi dysfunktsii endoteliiu u khvorykh na arterialnu hipertenziiu [Evaluation of effectiveness of metabolic therapy in the development of adhesive dysfunction of endothelia in patients with arterial hypertension]. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny, (2), 77-82. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i2.11822

Zaremba, Ye. Kh., Zaremba-Fedchyshyn, O. V., Prokosa, M. I. (2020). Vplyv metabolichnoi terapii na dynamiku dobovoho monitorynhu arterialnoho tysku u khvorykh na arterialnu hipertenziiu. [The influence of metabolic therapy on daily blood pressure monitoring dynamics in hypertensive patients]. Simeina medytsyna, (4), 63-66. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.30841/2307-5112.4.2020.217673

Nemish, I. L. (2022). Endotelialna dysfunktsiia u khvorykh na khronichnyi koronarnyi syndrom, khronichne obstruktyvne zakhvoriuvannia lehen ta ozhyrinnia [Endothelial dysfunction in patients with chronic coronary syndrome, chronic obstructive pulmonary disease and obesity]. 103rd final scientific and practical conference with the international participation of professors and teaching staff of Bukovinian State Medical University (pp. 160-161). [in Ukrainian].

Moibenko, O. O. (2015). Bioflavonoidy yak orhanoprotektory (kvertsetyn, korvityn, kvertyn) [Bioflavonoids as organoprotectors (quercetin, corvitin, quertin)]. Naukova dumka. [in Ukrainian].

Korkushko, O. V., Antoniuk-Shchehlova, I. A., Naskalova, S. S., Bondarenko, O. V., Hryb, O. M., Shatylo, V. B., & Koshel, N. M. (2021). Endoteliiprotektorni ta antyhipoksychni vlastyvosti kvertsetynu u patsiientiv pokhyloho viku z metabolichnym syndromom. [Endotheliumprotectiv and antihypoxic properties of quercetin in elderly patients with metabolic syndrome]. Zaporozhye medical journal, 23(2), 195-201. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2021.2.228707

Parkhomenko, A. N. (2008). Metabolicheskaya terapiya, ili kardioprotektsiya pri ishemicheskoi bolezni serdtsa: itogi i perspektivy [Metabolic therapy, or cardioprotection in ischemic heart disease: results and prospects]. Ukrainskyi medychnyi chasopys, (4), 15-19. [in Russian].

Polianska, O. S., & Amelina, T. M. (2011). Endotelialna dysfunktsiia pry ishemichnii khvorobi sertsia v poiednanni z suputnoiu patolohiieiu [Endothelial dysfunction in coronary heart disease in combination with concomitant pathology]. Aktualni pytannia vnutrishnoi medytsyny. Proceedings of the scientific and practical conference (pp. 136-137). [in Ukrainian].

Ryzhkova, N. O., Gavrilenko, T. I., & Parkhomenko, O. M. (2016). Korvityn znyzhuie vysokyi vmist miieloperoksydazy v plazmi krovi khvorykh na hostryi infarkt miokarda. [Korvitin reduces the high maintenance of myeloperoxidase in plasma of blood of patients with the acute infarct of myocardium]. Fiziolohichnyi zhurnal, 62(2), 87-93. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/fz62.02.087

Ministry of Health of Ukraine. (2016, September 23). Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy “Stabilna ishemichna khvoroba sertsia”. Nakaz vid 23.09.2016 No. 994 [Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care “Stable ischemic heart disease” (No. 994)]. [in Ukrainian].

Ministry of Health of Ukraine. (2021, December 23). Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy “Stabilna ishemichna khvoroba sertsia”. Nakaz vid 23.12.2021 No. 2857 [Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care “Stable ischemic heart disease” (No. 2857)]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2857282-21#Text

Kazakov, Yu. M., Chekalina, N. I., Burmak, Yu. H., Petrov, Ye. Ie., Borysova, Z. O., & Manusha, Yu. I. (2017). Porivnialna otsinka vplyvu resveratrolu ta kvertsetynu na pokaznyky systemnoho zapalennia u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsia [Comparative assessment of the effect of resveratrol and quercetin on indicators of systemic inflammation in patients with coronary heart disease]. Profilaktyka neinfektsiinykh zakhvoriuvan: fokus na komorbidnist. Materials of Scientific and Practical Conference (pp. 65-65). Kharkiv. [in Ukrainian].

Shalimova, A. S. (2014). Endotelialna dysfunktsiia ta yii korektsiia u patsiientiv z hipertonichnoiu khvoroboiu i tsukrovym diabetom 2-ho typu [Endothelial dysfunction and its correction in patients with essential hypertension and type 2 diabetes mellitus]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal, (2), 33-39. [in Ukrainian].

Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., Agabiti Rosei, E., Azizi, M., Burnier, M., Clement, D. L., Coca, A., de Simone, G., Dominiczak, A., Kahan, T., Mahfoud, F., Redon, J., Ruilope, L., Zanchetti, A., Kerins, M., Kjeldsen, S. E., Kreutz, R., Laurent, S., Lip, G. Y. H., … ESC Scientific Document Group (2018). 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European heart journal, 39(33), 3021-3104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339

Aksenov, E. V. (2019). Endotelialna dysfunktsiia ta shliakhy yii profilaktyky pry provedenni renthenendovaskuliarnykh protsedur po rekanalizatsii koronarnykh arterii [Endothelial Dysfunction and Ways of its Prevention during Percutaneous Coronary Interventions by Recanalization of Coronary Arteries]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii ta sportu, 4(5), 102-108. [in Ukrainian].

DeSouza, C. A., Dengel, D. R., Macko, R. F., Cox, K., & Seals, D. R. (1997). Elevated levels of circulating cell adhesion molecules in uncomplicated essential hypertension. American journal of hypertension, 10(12 Pt 1), 1335-1341. https://doi.org/10.1016/s0895-7061(97)00268-9

Elliott, W. J. (2012). Relative effectiveness of clinic and home blood pressure monitoring compared with ambulatory blood pressure monitoring in diagnosis of hypertension: systematic review. Yearbook of Medicine, 2012, 338-340. https://doi.org/10.1016/s0084-3873(12)00261-1

Guragac Dereli, F. T., & Belwal, T. (2020). Quercetin. In Naturally Occurring Chemicals against Alzheimer’s Disease (pp. 109-115). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819212-2.00008-6

Hedayat, M., Mahmoudi, M. J., Rose, N. R., & Rezaei, N. (2010). Proinflammatory cytokines in heart failure: double-edged swords. Heart failure reviews, 15(6), 543-562. https://doi.org/10.1007/s10741-010-9168-4

Troncoso, M. F., Ortiz-Quintero, J., Garrido-Moreno, V., Sanhueza-Olivares, F., Guerrero-Moncayo, A., Chiong, M., Castro, P. F., García, L., Gabrielli, L., Corbalán, R., Garrido-Olivares, L., & Lavandero, S. (2021). VCAM-1 as a predictor biomarker in cardiovascular disease. Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1867(9), 166170. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2021.166170

Ferreira, I., Hovind, P., Schalkwijk, C. G., Parving, H. H., Stehouwer, C. D. A., & Rossing, P. (2018). Biomarkers of inflammation and endothelial dysfunction as predictors of pulse pressure and incident hypertension in type 1 diabetes: a 20 year life-course study in an inception cohort. Diabetologia, 61(1), 231-241. https://doi.org/10.1007/s00125-017-4470-5

Lee, K. M., Kang, H. S., Yun, C. H., & Kwak, H. S. (2012). Potential in vitro Protective Effect of Quercetin, Catechin, Caffeic Acid and Phytic Acid against Ethanol-Induced Oxidative Stress in SK-Hep-1 Cells. Biomolecules & therapeutics, 20(5), 492-498. https://doi.org/10.4062/biomolther.2012.20.5.492

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-28

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження