DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2016.1.71577

Зміни загальномозкової симптоматики у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від -675 4G/5G поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу

O. O. Potapov, O. P. Kmyta

Анотація


Черепно-мозкова травма (ЧМТ) посідає перше місце за показниками летальності та інвалідизації людей працездатного віку. Всесвітня організація охорони здоров’я щорічно фіксує понад 10 млн випадків ЧМТ, 1,5 млн із них завершуються смертю.

Контроль над динамікою стабілізації клінічного перебігу та нормалізації неврологічного статусу пацієнтів у гострому періоді ЧМТ вимагає особливого дослідження з упровадженням індивідуальних алгоритмів ведення хворих.

Діагностична та прогностична значущість загальномозкової, менінгеальної симптоматики, які часто нероздільні, зумовлює необхідність постійного моніторингу цієї групи розладів і дає можливість запідозрити розвиток вторинних уражень головного мозку, визначити надалі діагностичну та лікувальну тактику.

Мета роботи – оцінювання динаміки змін загальномозкової симптоматики у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від генотипу за -675 4G/5G поліморфізмом гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу.

Матеріали та методи. Представлений аналіз динаміки змін загальномозкової симптоматики у 200 хворих з ізольованою ЧМТ із наступним встановленням зв’язку з -675 4G/5G поліморфізмом гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу. Усі пацієнти отримували лікування відповідно до чинних рекомендацій. Дослідження нервової системи з оцінюванням загальномозкової симптоматики виконали у 1, 7 та 14 добу після госпіталізації.

Хворих із ЧМТ поділено на дві групи відповідно до оцінювання стану за шкалою ком Глазго. I група (81 пацієнт) – постраждалі з легкою ЧМТ: струсом і забиттям головного мозку легкого ступеня; II – 119 хворих із тяжкою ЧМТ: забиттям головного мозку тяжкого ступеня.

Результати. Підсумки нашого дослідження співзвучні з даними, що викладені в роботах E. Candelario-Jalil, 2009; M. Sashindranath, 2012 і G. F. Genét, 2013, які розглядають безпосередній вплив -675 4G/5G поліморфізму гена РАI-1 на клінічний перебіг і зміни неврологічної симптоматики у пацієнтів із ЧМТ, вказуючи на негативний вплив 4G алеля досліджуваного поліморфізму.

Висновки. Встановили зв’язок динаміки регресу загальномозкової та менінгеальної симптоматики в пацієнтів із генотипами поліморфізму, що досліджували. Висловили припущення щодо можливого патологічного впливу 4G алеля і відповідно 4G/4G і 4G/5G генотипів за -675 4G/5G поліморфізмом гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу на регрес загальномозкової симптоматики у хворих із ЧМТ.


Ключові слова


черепно-мозкова травма; -675 4G/5G поліморфізм генетичний; плазміногена активатора інгібітор 1; неврологічні прояви

Повний текст:

PDF

Посилання


Huk, A. P. (2013) Epidemiolohiia cherepno-mozkovoi travmy v Ukraini [Epidemiology of traumatic brain injury in Ukraine]. Proceedings of 5th scientific conference, (P. 38). Uzhgorod. [in Ukrainian].

Lekhan, V. M., & Huk, A. P. (2010) Osoblyvosti epidemiolohii cherepno-mozkovoi travmy v Ukraini [Epidemiological peculiarities of traumatic brain injury in Ukraine]. Ukraina. Zdorov’ia natsii, 2, 7–14. [in Ukrainian].

Pedachenko, E. H., Shlapak, I. P., Guk, A. P., Pilipenko, M. N. (2009) Cherepno-mozghovaya travma: sovremennye princypy neotlozhnoj pomoshchi [Traumatic brain injury : the modern principles of first aid]. Кyiv: Vipol. [in Ukrainian].

Genét, G. F., Johansson, P. I., & Meyer, M. A. (2013) Trauma-induced coagulopathy: standard coagulation tests, biomarkers of coagulopathy, and endothelial damage in patients with traumatic brain injury. J. Neurotrauma, 30(4), 301–306. doi: 10.1089/neu.2012.2612.

Huq, M. A., Takeyama, N., & Harada, M. (2012) 4G/5G Polymorphism of the plasminogen activator inhibitor-1 gene is associated with multiple organ dysfunction in critically ill patients. Acta Haematol., 127(2), 72–80. doi: 10.1159/000333130.

Ozolina, A., Strike, E., & Jaunalksne, I. (2012) Influence of PAI-1 Gene Promoter-675 (4G/5G) Polymorphism on Fibrinolytic Activity After Cardiac Surgery Employing Cardiopulmonary Bypass. Medicina (Kaunas), 48(10), 515–520.

Skoromec, A. A., Skoromec, A. P., & Skoromec, T. A. (2012) Nervnye bolezni [Nerve disease]. Moscov: MEDpress-inform. [in Russian].

Balta, G., Altay, C., & Gurgey, A. (2002) PAI-1 gene 4G/5G genotype: A risk factor for thrombosis in vessels of internal organs. Am. J. Hematol., 71(2), 89–93.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет