DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2016.3.87498

Морфологічні особливості та активність естрогенових рецепторів ендометрію та фокусів аденоміозу в пацієнток у постменопаузі

V. A. Sitnikova, L. G. Rosha, G. Y. Honcharenko

Анотація


Мета роботи – дослідження морфологічних особливостей та активності естрогенових рецепторів ендометрію та фокусів аденоміозу в пацієнток у постменопаузі.

Матеріали та методи. Досліджено 30 випадків аденоміозу за наявності гіперпластичних процесів в ендометрії (ендометріоїдна аденокарцинома тіла матки та гіперплазія ендометрію) та без (вікові зміни) в пацієнток у віці 51–73 років. Здійснили імуногістохімічне дослідження (ІГХ) для встановлення стану рецепторного апарату до маркерів ER і фарбування гематоксиліном та еозином. Блоки для ІГХ виготовлялися за методикою Tissue Microarray. Експресія маркерів естрогену оцінювали за бальною системою методу суцільного забарвлення для визначення ER-статусу.

Результати. Детально вивчено морфологічну структуру еу- та ектопічного ендометрію відповідно до супутньої патології. У групі з ендометріоїдною аденокарциномою в 4 випадках із 10 діагностовано помірно диференційовану ендометріоїдну аденокарциному (G2), а у 6 випадках – ступінь 2 ядерної атипії. Виявили, що для морфологічної картини аденоміозу за наявності гіперпластичних процесів в ендометрії характерним є переважання залозистого компонента над стромальним в ектопічному ендометрії. Оцінюючи рівні естрогенової активності компонентів еутопічного ендометрію, значущих відмінностей між усіма групами досліджуваних жінок не виявили, за винятком групи з ендометріоїдною аденокарциномою. Здійснили порівняльний аналіз результатів із даними інших науковців.

Висновки. Встановили, що вогнища аденоміозу зберігають свою активність, яка морфологічно проявляється у вигляді фокусів проліферації та секреції. Рівень експресії ЕR еутопічного ендометрію переважає над ендометрієм вогнищ аденоміозу за наявності ендометріоїдної аденокарциноми та атрофії ендометрію. Показано низький рівень експресії ЕR у стромальних клітинах порівняно з залозистими як у вогнищах ендометріоїдних гетеротопій, так і еутопічному ендометрії за ендометріоїної карциноми. У групі з ендометріоїдною аденокарциномою низький рівень інтенсивності експресії стромального компонента вогнищ ендометріоїдних гетеротопій порівняно з іншими групами.

Перспективним є вивчення рівня активності прогестеронових рецепторів у еутопіченному ендометрії та вогнищах внутрішнього ендометріозу для відзначеної категорії жінок.

 


Ключові слова


аденоміоз; постменопауза; естрогенові рецептори

Повний текст:

PDF

Посилання


Hresko, M. D. (2013) Kharakterystyka hormonalnoho homeostazu v zhinok iz nadmirnymy matkovymy krovotechamy v pre menopauzi [Characteristics of hormonal homeostasis in zhіnok s nadmіrnimi of uterine krovotech in pre menopauzі]. Bukovynskyi medychnyi visnyk, 17(2), 34–37. [in Ukrainian].

Zotova, O. A. (2013) Adenomioz: prognozirovanie, kliniko-anamnesticheskie i molekulyarno-geneticheskie osobennosti. (Avtoref. dis…kand. med. nauk). [Adenomyosis: forecasting, medical history and clinical and molecular genetic features]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kemerovo. [in Russian].

Kondrikov, N. Y. (2008) Patologiya matki [Uterine pathology]. Moscow: Prakticheskaya medicina. [in Russian].

Maksimova, Yu. V. (2010) Kliniko-morfologicheskaya kharakteristika izmenenij e´utopicheskogo i e´ktopicheskogo e´ndometriya pri rasprostranennykh formakh genital'nogo e´ndometrioza. (Avtoref. dis… dokt. med. nauk) [Clinical and morphological characteristic of changes in eutopic and ectopic endometrium with common forms of endometriosis. Dr. med. sci. diss.]. Moscow. [in Russian].

Adamian, L. V., Sonova, M. M., Tikhonova, E. S., Zimina, É. V., & Antonova, S. O. (2011) Medicinskie i social'nye aspekty genital'nogo e´ndometrioza [The medical and social aspects of genital endometriosis]. Problemy reprodukcii, 6, 78–81. [in Russian].

Meliksetian, A. V., Kuryk, O. H., Kalenska, O. V., & Lysenko, B. M. (2014) Imunohistokhimichne doslidzhennia retseptoriv estrohenu i prohesteronu u vohnyshchakh henitalnoho endometriozu [Immunohistochemical studies of estrogen and progesterone receptors in the centers of endometriosis]. Ukrainskyi naukovo-medychnyi melodizhnyi zhurnal, 3(82), 71– 73. [in Ukrainian].

Movtaeva, H. R. (2010) Kliniko-morfologicheskaya i immunogistokhimicheskaya kharakteristika . (Avtoref. dis…kand. med. nauk). [Clinical and morphological and immunohistochemical characteristics of endometriosis]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Moscow. [in Russian].

Samsonova, E. A. (2004) Klinicheskoe znachenie immunogistokhimicheskogo opredeleniya receptorov steroidnykh gormonov, NER2 i proliferativnoj aktivnosti kletok v rake e´ndoetriya. (Avtoref. dis…kand. med. nauk). [The clinical significance of immunoistohimicheskogo definition of steroid hormone receptors, HER2 and proliferative activity of cells in cancer endoetriya]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Saint Petersburg. [in Russian].

(2014) Catalog Products Services. A Better Path for Cancer Diagnostics.

Chernukha, G. E., Shigoreva, T. V., Mogirevskaya, O. A., Silakova, A. V., & Kasyan, V. N. (2011) Sex steroid hormone receptor expression and cell proliferation in different forms of endometrial hyperplasia. Impact of the levonorgestrel-releasing intrauterine system. Obstetrics and gynecology, 6, 64–69.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет